​​​
                               

Äänekosken sellutehdas

 
 

Kustannustehokas Metsä Fibren Äänekosken tehdas

Metsä Groupin Äänekosken 30-vuotias sellutehdas on on hyvässä kunnossa ja edustaa perusratkaisuiltaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Tehdas valmistui vuonna 1985, ja tehtaan elinkaaren puolivälin modernisoinnit tehtiinvuosina 2004-2008.Vuoden 2012 investoinnissa nostettiin kuivauskoneen kapasiteettia.

Tehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on yli 1,5-kertainen mitoituskapasiteettiin nähden.

Metsä Group rakentaa nykyisen sellutehtaan viereen maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan, joka käynnistyessään vuonna 2017 korvaan nykyisen tehtaan. Lue lisää

Perustiedot:

Tuotantokapasiteetti: 530 000 tn/v ECF-valkaistua havu- ja lehtipuusellua yhdellä linjalla
Laatuerikoistuminen: tuottaa sellua kartongin, pehmo- ja erikoispaperin valmistukseen
Viennin osuus: 18 %
Henkilöstö: 171
Puunkäyttö: 2,3 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa täydellä kapasiteetilla
Sähköenergiaomavaraisuus: 135 %
Sertifioidun puun osuus (PEFC+FSC): 91 %

Historia:

1985 tuotanto käynnistyi
1990 tehdas siirtyi Metsä-Serlan omistukseen ja sen nimeksi tuli Metsä-Sellu Oy
1993 happivalkaisun käyttöönotto
1997 tehtaan liiketoiminnot yhdistettiin takaisin Metsä-Botniaan
2004 soodakattilan peruskorjaus
20072008 automaatiojärjestelmän uusinta
2007–2008 klooridioksidilaitoksen modernisointi
2009 tehdas keskittyy koivusellun valmistukseen
2012 kuivauskoneen kapasiteetin nosto
2015 tehdas käynnissä 30 vuotta
2015 päätös uuden biotuotetehtaan rakentamisesta nykyisen sellutehtaan viereen