Metsä Groupin biotuotetehdas

Metsä Group rakensi Äänekoskelle, vanhan sellutehtaan alueelle maailman ensimmäisen
uuden sukupolven biotuotetehtaan. Investoinnin arvo oli 1,2 miljardia euroa, mikä teki siitä metsäteollisuuden historian suurimman investointihankeen Suomessa. Tehdas käynnistettiin 15.8.2017.

Biotuotetehdas tuottaa sellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa, eli lähes kolme
kertaa Äänekoskenaiempaa sellutehdasta enemmän. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Sellua ja muita biotuotteita

Metsä Groupin uutta Äänekosken tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.

Uusien biotuotteiden valmistus selluntuotannon yhteydessä on ollut keskeinen lähtökohta biotuotetehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Muita erilaisia, selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat esimerkiksi mäntyöljy, tärpätti, biokaasu, tuotekaasu ja rikkihappo. Metsä Fibren Rauman sellutehtaan yhteyteen on rakennettu biokomposiittilaitos. Mahdollisia uusia jalosteita biotuotetehtaalla ovat biokomposiitti, tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.

Tutustu biotuotetehtaan kattavaan verkkosivustoon

Katso: biotuotetehdas.fi(bioproductmill.com)

Löydät uuden sukupolven biotuotetehtaan myös Twitteristä tunnuksella @biotuotetehdas.

biotuotetehtaan oma sivusto

Twitter

Seuraa biotuotetehdasta Twitterissä tunnuksella @biotuotetehdas