Metsä Groupin biotuotetehdas

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle maailman ensimmäisen
uuden sukupolven biotuotetehtaan. Investoinnin arvo on 1,2 miljardia euroa, mikä tekee siitä metsäteollisuuden historian suurimman investointihankeen Suomessa.

Valmistuttuaan biotuotetehdas tuottaa sellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa, eli lähes kolme
kertaa Äänekosken nykyistä sellutehdasta enemmän. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Aasiaan. Tehdas aloittaa toimintansa kolmannella vuosineljänneksellä 2017.

Sellua ja muita biotuotteita

Metsä Groupin uutta Äänekoskelle rakennettavaa tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraakaaine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.

Uusien biotuotteiden valmistus selluntuotannon yhteydessä on keskeinen lähtökohta biotuotetehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Muita erilaisia, selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat esimerkiksi mäntyöljy, tärpätti, biokomposiitti ja biokaasu, tuotekaasu ja rikkihappo. Mahdollisia uusia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.

Tutustu biotuotetehtaan kattavaan verkkosivustoon

Biotuotetehtaalla on omamonipuolinen sivusto osoitteessa biotuotetehdas.fi

Löydät Suomen metsäteollisuuden historiansuurimman hankkeen myös Twitteristä tunnuksella @biotuotetehdas.

Biotuotetehtaan rakennustöiden edistymistä voi seurata suorananeljästä eri web-kamerasta. Katso lisää!

biotuotetehtaan oma sivusto

Twitter

Seuraa biotuotetehdasta Twitterissä tunnuksella @biotuotetehdas