FibreOnline, Asiakaspalvelu


Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

7/18 TEKSTI:LISA KETTMAN-KERVINEN, KUVAT: METSÄ GROUP

​”Verkkopalvelun kokonaisvaltainen uudistushanke sai alkunsa asiakkaittemme toiveista ja tarpeista”, toteaa Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelupäällikkö Tari Väätäinen.

Vaikka Metsä Fibrellä oli jo verkkoportaali tilaustietojen tarkastelua varten, sen päivittäminen oli selvästi tarpeen tämän päivän asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. 

Yleinen ohjelmistokehitys on ollut niin nopeaa, että asiakkaat odottavat työssä käyttämiltään ohjelmistoilta samanlaista vaivatonta käyttöliittymää, mihin vapaa-ajalla on totuttu. Jos pankkitiliä pystyy hallitsemaan helposti mobiililaitteella, miksei samaa voisi odottaa suomalaistehtaalle tehdyltä sellutilaukselta? 

Metsä Fibren asiakkaat olivat tottuneet soittamaan ja saamaan raportit sähköpostilla, koska se kävi nopeammin kuin niiden hakeminen verkosta. Osaa raporteista ei edes ollut tallennettu verkkoon. Tai ne oli tallennettu, mutta asiakkaat eivät tienneet niiden olevan verkossa. Vanhat tiedon vastaanottamisen tavat toimivat – joskin hitaasti ja aikaa vievästi. 

Miten sitten on luodaan verkkoportaali, josta löytyy kaikki mihin vuorokaudenaikaan tahansa? 

PALAUTTEESTA TOTEUTUKSEEN

”Valitsimme liiketoiminnan digitalisointiin erikoistuneen yrityksen, joka haastatteli ihmisiä kasvotusten ja toteutti FibreOnline-palvelun täydellisen uudistuksen”, Väätäinen kertoo. ”Tavoitteena oli tehdä FibreOnlinesta portaali, joka tarjoaa kaiken, mitä asiakkaat Metsä Fibreltä kaipaavat.”

”Halusimme kehittää palvelun asiakkaittemme näkemyksiä kuunnellen – ja haluamme tulevaisuudessa kehittää sitä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Toivomme sen olevan työkalu, jota asiakkaamme haluavat käyttää päivittäin. Palvelun oli oltava helppo, jotta asiakas löytää hakemansa milloin tahansa – kellonajasta riippumatta.” 

Väätäisen mukaan uutta verkkoportaalia oli kehittämässä ihanteellinen tiimi. Siihen kuului digipalveluntoimittaja, Metsä Fibren ICT-tiimi sekä edustajia eri liiketoimintayksiköistä, joiden työhön kuuluu vastata asiakaskyselyihin. 

”Meillä oli kaksi päätavoitetta: tehdä FibreOnlinesta hyvin toimiva ja saada sille visuaalisesti houkutteleva käyttöliittymä. Näin ihmiset saadaan käyttämään verkkopalvelua. Miellyttävä ilme motivoi käyttäjät kirjautumaan palveluun, sillä se saa lisää uskoa siihen, että haussa olevat tiedot löytyvät, ovat helposti ladattavissa ja käytettävissä työtehtävien hoitoon. Näin kävijät motivoituvat käymään sivustolla säännöllisesti”, Väätäinen toteaa. 

TAVOITTEET KORKEALLA

Tavoitteina olivat lisäksi käytettävyyden ja luotettavuuden parantaminen. Asiakkaiden on voitava luottaa siihen, että tiedot FibreOnlinessa ovat oikein ja ajan tasalla. Alustan oli oltava niin hyvän näköinen ja tuntuinen, että käyttäjä kokee wow-elämyksen. Sivusto oli myös rakennettava sellaiseksi, että verkkopalvelua on mahdollista kehittää ja täydentää ajan mittaan, kun tarjolle tulee uusia toimintoja ja toiminnallisuuksia. 

”Meillä on parin kolmen vuoden suunnitelma palvelun systemaattiseen parantamiseen. Näemme myös asiakkaiden roolin olennaisena, kun kehitämme verkkopalvelua edelleen muuttuviin tarpeisiin vastataksemme.”


FibreOnline-verkkopalvelu

NYT KÄYTTÖVALMIINA 

Täysin uudistetun FibreOnline-palvelun käyttöönotto aloitettiin huhtikuussa 2018 asiakas kerrallaan. Tärkeää on kouluttaa asiakkaat käyttämään uutta palvelua ja saada palautetta, jonka pohjalta sitä voidaan edelleen kehittää. 

”Käynnistämme palvelun pehmeästi ennen kaikkea varmistaaksemme, että käyttäjät oppivat luottamaan siihen, että löytävät kaiken tarvitsemansa. Tuomme palvelun vähitellen kaikkien asiakkaiden käyttöön tämän vuoden aikana”, Väätäinen toteaa. 

”Harjoitusistunnoissa näytämme, mitä kaikkea tietoa on nyt saatavilla, miten se löytyy ja miten sitä voi hyödyntää asiakkaan omassa toiminnassa. Vaikka palvelu avattiin käyttäjille vasta lyhyt aika sitten, olemme jo saaneet myönteistä asiakaspalautetta ja arvokkaita kehitysehdotuksia.”

UUTTA TIETOA TARJOLLA 

Paitsi että se näyttää ja tuntuu hyvältä, FibreOnlinen sisältämästä tietomäärästä on monenlaista uutta hyötyä. Se antaa aidosti kokonaisvaltaisen kuvan selluostoista.

”Uutta palvelussa on myös tukikeskus, Contact Centre”, kertoo Väätäinen. ”Asiakkaat arvostavat sitä, että heillä on oma yhteyshenkilö, joka tuntee heidän liiketoimintansa. Keskuksessa on Omat viestit -alue, joka toimii kuten Outlook. Sen tarkoitus on tukea asiakkaisiin solmittua tiivistä yhteyttä ja täydentää henkilökohtaista asiakaspalvelua. Jos asiakkaalla on kysymys, hän voi ottaa näyttökuvan asiakirjasta ja lähettää sen meille. Yhteyshenkilö vastaa viestiin ja selvittää asian.” 

Yritysvastuu- ja laaturaportit kiinnostavat koko ajan enemmän. Palvelussa on nyt alue, johon on koottu kaikki yritysvastuuraportit ja laatusertifikaatit. Asiakas voi ladata ne helposti omille asiakkailleen. 

SEURANTA KUNNOSSA

Toinen oleellinen uusi osio on parannettu seurantajärjestelmä. Tämä on tärkeä osio, jota on kehitetty koko ajan FibreOnlinen uusimisen rinnalla. 

Logistiikkakoordinaattori Minna Aksila otti vastuulleen projektin hallinnan ja logistiikkatyökalun rakentamisen FibreOnlineen, jotta lähetyksiä voidaan seurata kattavasti. 

”Ymmärsimme, että meidän tulee olla aloitteellisempia ja kertoa asiakkaille, missä heidän toimituksensa milloinkin on ja milloin se saapuu perille. Jos ketjussa on viivästyksiä, haluamme asiakkaan kuulevan siitä suoraan meiltä mieluummin kuin kuljetusyhtiöltä”, Aksila toteaa.

Nyt Metsä Fibre lähettää tiedon aikataulumuutoksista saman tien FibreOnlinen kautta tai sähköpostilla. 

”Voimme myös analysoida, mistä viivästys johtuu ja miten voisimme välttää viivytykset tulevaisuudessa. Kun maailmanmarkkinoille viedyt sellumäärät kasvavat, palvelua ja seurantaa tehostava työkalu on erittäin tärkeä”, Aksila toteaa. 

Uuden seurantaominaisuuden on määrä valmistua kevään lopulla, ja se otetaan käyttöön FibreOnlinessa kesän aikana. 

YHDESSÄ VIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ 

Uusi FibreOnline-palvelu on vain alkua uudelle yhteistyömallille. 

Lähitulevaisuudessa lanseerataan FibreOnline-mobiilisovellus, jossa on hieman vähemmän toimintoja kuin työpöytäportaalissa. 

Jatkuvaa asiakaspalautetta käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseen edelleen, ja näin varmistetaan, että palvelusta saa kaiken tarvittavan tiedon – napin painalluksella. 

Tuomo Niemi

IdeaBooster tehostaa innovointia

Metsä Fibren Botnia IdeaBooster on verkkopalvelu, joka mahdollistaa ideoiden ja kehitystarpeiden keräämisen asiakkailta ajasta ja paikasta riippumatta. Innovointiprosessiin saadaan työkalun avulla otettua mukaan merkittävästi suurempi määrä osallistujia esimerkiksi perinteiseen ideointipalaveriin verrattuna. Erityisen hyödyllistä on, että osallistujat voivat kommentoida toistensa ideoita ja kehitellä niitä eteenpäin yhdessä.

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun johtaja Tuomo Niemen mukaan IdeaBoosteria on käytetty yhtiön avainasiakkaiden kanssa pääsääntöisesti yhteistyön kehittämisen apuna. Esitetyt ideat voivat esimerkiksi auttaa Metsä Fibreä tehostamaan asiakkaan kilpailukykyä, lisäämään tuoteinnovaatioiden määrää tai hyödyntämään kestävän kehityksen teemoja. Käytännön tuloksia on myös saavutettu:

”Erään asiakkaan kanssa saimme IdeaBoosterin avulla kasaan liki 70 yhteistyöideaa, jotka keräsivät lähes 100 kommenttia. Näistä valikoitui neljä tärkeimmäksi arvioitua aihepiiriä, joista toteutettiin konkreettiset projektit. Lopputuloksena saimme tehostettua asiakkaan tuotantoprosessia ja parannettua lopputuotteen suorituskykyä”, Niemi kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit