Mies ja kalastusverkko, Lähi-idän sellumarkkinat

Arjen ylellisyyttä

Metsä Fibren asiantuntijuus ja korkealaatuinen sellu mahdollistavat kilpailukykyisen pehmopaperin valmistuksen kasvavilla Lähi-idän markkinoilla. Tehokkaampi paperintuotanto ja alentuneet kustannukset - lopputuotteen laadusta tinkimättä - ovat tekijöitä, jotka auttavat paperiyhtiö Queenex Hygiene Paper Manufacturing LLC:tä (QHPM) kehittymään alueen nopeimmin kasvavaksi peluriksi.
TEKSTI: IAN FENTON, KUVAT: VELHOT / VAIDA VAITK

 Imukykyinen talouspaperi keittiössäsi tai pehmeä ja tuoksuva kasvopyyhe kädessäsi ei ole pelkästään esimerkki sellun ja teknologian tuotteistuksesta vaan myös monitahoinen kaupallisten näkökohtien yhdistelmä. Kuluttajatuotteisiin keskittyvä paperi- ja pakkausteollisuus – jota pidettiin aikanaan hintavana ylellisyytenä Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostoon (GCC) kuuluvissa Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Qatarissa, Bahrainissa ja Omanissa – on kehittynyt vaatimattomista lähtökohdistaan huomattavaa tulevaisuuden tuottopotentiaalia lupailevaksi alaksi. Tämä siitäkin huolimatta, että GCC-maiden paperintuotanto on kohtuullisen vaatimattomalla tasolla johtuen veden ja kuitujen niukasta saatavuudesta.

Viimeisen vuosikymmenen ilmiömäinen kasvutahti johtuu ennen kaikkea alueelle virranneen muuttoliikkeen luomasta vaativasta kuluttajakunnasta. Räjähdysmäisesti kasvanut markkina on herättänyt sijoittajien huomion ympäri maailmaa. Trendin huomanneet paikalliset ja alueelliset toimijat ovat myös lisänneet sijoituksiaan teollisuudenalaan, joka arvioidaan noin 500 miljoonan dollarin arvoiseksi (Dh 1,83 miljardia) pelkästään Arabiemiirikuntien alueella.

Queenex Hygiene Paper Manufacturing LLC (QHPM) -yhtiön perusta luotiin vuonna 2010, kun QHPM:n nykyinen varapuheenjohtaja ja osakas Mohamed Hamad Al Hajeri käynnisti hankkeen. Puheenjohtajan ja omistajan Hamad Rashid Al Hajerin ideasta syntyi ensin vuonna 1978 Queenex Tissue Factory (QTF) -yhtiö, joka laajensi toimintaansa pian kaikkiin keskeisiin paperipohjaisiin tuotteisiin, kuten aaltopahviin, pakkauksiin ja painotuotteisiin Queenex Corrugated Factory- sekä National Packaging and Printing establishment (NPP) -yhtiöiden turvin. QHPM kasvoi lopulta osakeyhtiöksi Hajerin paperialan kokemuksen ja kiinnostuksen siivittämänä sekä hänen innostuksestaan tehdä strategisia sijoituksia paperintuotantoon.

        

QHPM:n tuotantolinja

 

KULTAA KUIDUISTA

Laajentaminen hygieniatuotteisiin tarvittavan paperin tuotantoon on osoittautunut QHPM:lle kannattavaksi. Yhtiö on onnistunut valtaamaan markkinaosuuden ja valmistautuu jo kasvamaan oltuaan alalla vasta neljän vuoden ajan.

”Pehmopaperiliiketoiminta on kuin valkoista kultaa”, sanoo QHPM:n tehtaanjohtaja Medhat Saleh.

”Sen kysyntä ei koskaan lakkaa tai vähene missään päin maailmaa. Väestönkasvu ja muuttuvat elämäntyylit, jotka vaativat kertakäyttöisiä hygieniatuotteita perinteisempien vaihtoehtojen sijaan, ovat keskeisimmät tekijät kysynnän huippulukemien taustalla. Nykyinen pehmopaperin vuosituotantomme, 30 000 tonnia, vastaa Arabiemiirikunnissa vasta noin 18 prosentin osuutta ja Saudi-Arabiassa kuutta prosenttia. Me myös viemme hygieniatuotteiden paperia esimerkiksi Etelä-Afrikkaan ja Iso-Britanniaan. Vaikka olemmekin jo selvästi ylittäneet omat tavoitteemme kilpailluilla markkinoilla, antaa markkinoiden valtava kysyntä meille uskoa yhä suuremman markkinaosuuden saamiseksi. Tätä varten suunnittelemme myös toisen tuotantolinjan avaamista lähitulevaisuudessa.”

Jo nyt QHPM on levittäytynyt laajalle alueelle 30 000 pehmopaperitonnin vuotuisella tuotantokapasiteetillaan.

”Kysyntä ja tarjonta ratkaisee tällä alalla. Saudi-Arabia on suurin tuottaja ja siellä ovat myös alueen suurimmat kuluttajamarkkinat. Seuraavina tulevat Arabiemiirikunnat, Kuwait ja Qatar. Kuwaitissa on yksi paperitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on noin 1 000 tonnia kuukaudessa, ja maahan tuodaan kuukausittain lähes 4 000 tonnia pehmopaperia”, Saleh antaa esimerkin kysynnän ja tarjonnan välisestä kuilusta.

Tämä paitsi varmistaa alalle tasaista kasvua tuleville vuosille, myös nostaa paperin esille mahdollisena vaihtoehtona öljyteollisuuden ulkopuolisten alojen vauhdittajana Persianlahden laajemmalla talousalueella.

”Olemme GCC-alueen markkinoiden lisäksi menestyneet myös globaalissa kilpailussa. Yhtiön omistaja on alusta lähtien sijoittanut parhaaseen mahdolliseen teknologiaan ja erittäin ammattitaitoiseen työvoimaan. Kun tähän yhdistetään joustava liiketoimintastrategia, joka antaa meille mahdollisuuden siirtyä kohteesta toiseen, olemme onnistuneet ottamaan kilpailijoihin nähden selvästi etumatkaa.”

QHPM:n tuotantolinja

QHPM:n tavoitteena on positioida itsensä tuottajamarkkinoilla huippulaatuiseksi paperinvalmistajaksi, johon voi luottaa ja joka menestyy myös globaalissa vertailussa. Saleh luottaa yhtiön tapaan rakentaa kestäviä asiakassuhteita, ei pelkästään luomalla ja toimittamalla korkean laatutason tuotteita, vaan myös tarjoamalla tehokkaita jälkimarkkinointipalveluita.

”Pyrimme kaikissa tilanteissa pitämään kiinni hyvistä suhteista niin asiakkaidemme kuin toimittajien kanssa.”

QHPM:n tuottamien hygieniapapereiden valikoima vaatii useita eri sellulajeja. QHPM hankkii suuren osan käyttämästään havusellusta Metsä Fibreltä, sen kumppanin Ekmanin kautta. Metsä on vahvasti edustettuna Arabiemiirikunnissa, jossa sen korkeat laatuvaatimukset ovat arvossaan.

”Meillä on ollut tehokas kumppanuus Metsä Fibren kanssa, vahvasti Ekmanin tukemana, joka on vastannut kaikesta päivittäisestä kanssakäymisestä. Laatu on meille molemmille ratkaiseva tekijä, ja se on tehnyt yhteistyöstämme hyvin hedelmällistä”, Saleh kertoo.

Hänen mukaansa yhtiöt saattavat tehdä jatkossa yhteistyötä lähitulevaisuudessa myös siinä vaiheessa, kun QHPM on aikeissa laajentaa liiketoimintaansa Eurooppaan.

”Liiketoiminnan vakaus, laatu ja asiakastuki ovat kolme Metsä Fibren ominaisuutta, jotka ovat johtaneet pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen heidän kanssaan.”

Avoimella ja jatkuvalla viestinnällä on ollut suuri merkitys yhteyden lujittajana ja luottamuksen rakentajana. Ylläpidettyään molemmille osapuolille tuottoisaa asiakassuhdetta jo yli neljän vuoden ajan, on QHPM:llä ja Metsä Fibrellä syytä odottaa menestystä tulevista hankkeista, etenkin kun huomioidaan Äänekosken biotuotetehtaan globaaleille markkinoille tarjoama lisäkapasiteetti.

Medhat Saleh, QHPM

VAIKEUKSISTA VOITTOON

Salehille on täysin selvää, mitkä ajurit vaikuttavat QHPM:n liiketoimintaan.

”Hinnoittelu on yksi monista ratkaisevista tekijöistä, jotka vaikuttavat GCC-alueella toimivien tuottajien kasvuun. Hinnoitteluun vaikuttavat vuorostaan monet muut asiat, mukaan lukien naapurimaiden poliittiset tilanteet ja markkinoiden dynamiikka. Nykyasiakas on yhtä lailla hinta- kuin laatutietoinen, ja se tekee tästä hyvin herkän aihepiirin.”

Saleh ei peittele huoltaan sen suhteen, miten Arabiemiirikuntien avoin kauppapolitiikka suhtautuu Kiinan kaltaisiin megaluokan tuottajamaihin.

”Toisinaan muut vientimaat myyvät tuotteita maahan paljon alhaisemmilla hinnoilla. Paikallisen valmistajan on silloin vaikeaa arvioida todellista asemaansa markkinoilla. Jotta Arabiemiirikuntien oma tuotanto voisi pärjätä kilpailussa, tarvittaisiin kipeästi jonkinlaista paikallistuottajia suojaavaa hallituksen strategiaa ainakin meidän kaltaisillamme erityisaloilla.”

QHPM toivoo joka tapauksessa löytävänsä ratkaisun tämän kaltaisiin haasteisiin Metsä Fibren ja Ekmanin tukemana. Pystyäkseen vastaamaan ulkopuolisten toimijoiden kilpailukykyisiin hintoihin, QHPM tutkii erilaisia strategioita omien kustannustensa pienentämiseksi.

”Raaka-aineiden osuus on lähes 70 prosenttia kokonaiskuluistamme. Siten on hyvin tärkeää saada Metsä Fibrelta apua hankkimamme sellun maksimaalisen hyödyntämisen tueksi”, Saleh huomauttaa.

Hän uskoo, että hyödyntämällä Metsä Fibren asiantuntemusta kuitujen tuotannosta ja prosessoinnista on mahdollista kehittää tehokkaampaa paperintuotantoa ja alentaa kustannuksia, tinkimättä kuitenkaan lopputuotteen laadusta.

”Meillä on tähän liittyvistä haasteista huolimatta kaikki ainekset kehittyä alueen nopeimmin kasvavaksi peluriksi, ja pystymme toivottavasti laajentamaan myös muualle tulevina vuosina”, Saleh päättää hyvinkin perustellulta kuulostavan positiivisen arvionsa.


Olkihattuja, Lähi-idän sellumarkkinat
 

Related articles

Most popular