Kaskisten tehtaan uudelleenbrändätty BCTMP-selluportfolio lanseerattiin


Kaksi uutta,paranneltua BCTMP-brändiä

Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

11/2018 TEKSTI: LISA KETTMAN-KERVINEN, KUVAT: METSÄ GROUP & SEPPO SAMULI

​SELKEYTTÄ TUOTENIMIIN

”BCTMP (valkaistu kemihierre) tunnetaan yleisemmin nimellä HYP, High Yield Pulp. Nimeämiskäytäntö ei ole selkeä, ja oikean tuotteen valitseminen on siksi saattanut olla hankalaa. HYP-sellussa on tärkeää valita tuote, jolla on juuri oikeanlaiset tekniset ominaisuudet”, toteaa Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö Kim Sjöholm

Kim Sjöholm, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kim Sjöholm, Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö 

”Uudelleenbrändäyksen tarkoituksena oli tehdä valinnasta helpompaa asiakkaillemme. Halusimme myös kehittää Botnia-brändin High Yield -sellujen ominaisuuksia ja parantaa asiakaspalvelua ja toimitusketjua”, kertoo Sjöholm. Kehityshanke kesti lähes koko vuoden 2017, ja sen aikana käytiin avoimesti läpi asiakkaiden High Yield -selluun ja lopputuotteisiin liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. 

ROHKAISEVAA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Metsä Board selvitti uudelleenbrändäämiensä sellujen ja palvelujen vastaanottoa markkina-auditoinnin avulla. 

”Olemme todella tyytyväisiä saamaamme runsaaseen palautteeseen”, sanoo Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja. ”Haluamme kiittää kaikkia auditointiin osallistuneita, sillä heidän panoksensa auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palvelujamme edelleen. 

”Auditoinnissa tuli selväksi, että asiakkaat arvostavat kovasti esimerkiksi tarjoamaamme tasalaatuisuutta, joka on aina ollut erityinen vahvuutemme”, hän mainitsee. Muita asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ovat kustannustehokkuus ja mahdollisuus omien lopputuotteiden räätälöintiin.

Kenneth Hernberg, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja

Tulostus- ja kirjoituspapereihin soveltuva uusi Botnia High Yield BULK täyttää asiakkaiden odotukset bulkin, vaaleuden ja optisten ominaisuuksien suhteen. Pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin tarkoitetussa Botnia High Yield TENSILE -sellussa taas yhdistyvät lujuus, vaaleus ja alhainen karheus.

”Asiakkaat pitävät hyvänä asiana myös sitä, että Metsä Board on itsekin jo pitkään käyttänyt BCTMP-sellua. Tiedämme kokemuksesta, miten se käyttäytyy ja toimii – ja kokemus taas tuo lisäarvoa tuottavaa asiantuntemusta, sillä osaamme kertoa asiakkaillemme, miten Botnia High Yield -selluista saa parhaan hyödyn”, Hernberg jatkaa. 

UUSILLE SELLULAADUILLE OPTIMOITU PROSESSI

”Uutta Botnia-brändin tuotevalikoimaa varten selluntuotantoprosessia piti kehittää mahdollisimman virtaviivaiseksi ja ketteräksi”, sanoo Timo Rissanen, joka toimii maailman suurimpiin ja moderneimpiin BCTMP-tehtaisiin kuuluvan Kaskisten sellutehtaan johtajana. Kaskisten tehdas perustettiin vuonna 2005, mutta BCTMP-sellua Metsä Board on tuottanut strategisista syistä jo vuosikymmeniä. 

Timo Rissanen, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Timo Rissanen, Metsä Boardin Kaskisten sellutehtaan johtaja

Kaskisilla on kuorimalaitos, voimalaitos, veden- ja jätevedenkäsittelylaitos sekä muista BCTMP-laitoksista poiketen myös oma kemikaalien talteenotto. Kaikessa on käytetty mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, ja esimerkiksi veden kierto on suljettu ja jätteen määrä minimoitu. ”Itse asiassa puhdistamme myös lähialueen noin 15 000 asukkaan vedet”, Rissanen sanoo. 

Rissanen kertoo myös, että tehtaan eri toimintoja ohjataan tehokkaasti yhdestä valvomosta käsin. ”Meillä on hyvin vähän hierarkiaa. Prosessi toimii nopeasti ja tarkasti, ja päätöksenteko on sujuvaa.” 

LUOTTAMUS LUO HYVÄN PERUSTAN 

”Tavoitteemme on olla luotetuin High Yield -sellun toimittaja”, sanoo Sjöholm. ”Haluamme asiakkaidemme voivan luottaa siihen, että meidän sellumme vastaavat heidän omien asiakkaidensa tarpeisiin käyttötarkoituksen, laadun ja massalajien osalta.” 

Sellun tuottaminen on palvelutoimintaa. Metsä tarjoaa siksi asiakkailleen lisäarvopalveluna esimerkiksi jauhatusauditointeja ja massalietteen simulointeja, jotka auttavat prosessien ja tuotteiden optimoinnissa. Avoin yhteistyö on tuottanut erinomaista tulosta. 

”Käymme asiakkaidemme luona säännöllisesti ja pidämme yhteyttä heidän tiimeihinsä. Haluamme osoittaa, että meidän sellumme on parasta ja tasalaatuisinta – ja että meiltä saa palveluille parhaan tuen”, Sjöholm sanoo.

BCTMP-sellua tuottavan Kaskisten tehtaan valvomo

Valvomo on Kaskisten tehtaan toiminnan sydän: kaikkia toimintoja BCTMP-sellun tuotannosta voimalaitoksen toimintaan, jätevedenkäsittelyyn, vedenpuhdistukseen ja kemikaalien talteenottoon ohjataan hiljattain uudistetusta valvomosta. Tiedonkulku eri toimintojen välillä on sujuvaa, kun osastokohtaiset valvomot on korvattu yhdellä yhteisellä valvomolla.

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit