Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

Sellun monet mahdollisuudet

Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

12/2018 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVA: PASI SALMINEN

​Brian McClay on selluun ja sen loppukäyttökohteisiin keskittyneen konsulttiyritys Brian McClay & Associates Inc:n johtaja ja alaa jo 1970-luvun lopulta lähtien seurannut konkari. Hän on nähnyt, kuinka monien mielestä auringonlaskun alaksi taantunut sektori on onnistunut uudistumaan perusteellisesti.

”Ennen oli tapana sanoa, että paperilla voi tehdä mitä tahansa muuta paitsi rahaa, mutta nykyään liiketoiminnalla menee varsin hyvin. Sellun hinnat nousevat korkeammiksi ja myös pysyvät korkeina aiempaa pidempään. Kysynnän kasvusta huolimatta esimerkiksi uusia suuremman mittakaavan tehtaita ei silti ole käynnistymässä ennen vuotta 2021. Tämän seurauksena sellun kysyntä ylittää tarjonnan”, McClay arvioi.

Hän huomauttaa, että liiketoiminnan veturina on jo viimeiset kymmenen vuotta ollut sellun kysynnän kasvu Kiinassa, vuosittain keskimäärin noin 10 prosentilla.

”Kiinan osuus koko maailman sellun kysynnästä on tällä hetkellä noin 35 prosenttia. Kasvu jatkuu, sillä paperilla on yhä merkittävämpi rooli Kiinan kaupunkien kasvavan ja kuluttavan keskiluokan elintavoissa. Vaurastuminen kasvattaa esimerkiksi pehmopapereiden ja hygieniatuotteiden kysyntää.”

Toinen paperin kysyntäveturi on verkkokauppa, jonka kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. Sama pätee muihinkin erikoispakkaustarpeisiin, joissa suositaan kuitupohjaisia materiaaleja.

Yhteistyö on voimaa

McClay nostaa esiin myös toisen pitkän aikavälin trendin: kierrätyspaperin osuus raaka-aineena on saavuttamassa huippunsa, joten edelleen jatkuva kasvu ruokkii markkinasellun kysyntää.

”Kierrätys on ollut kasvava osa alan liiketoimintaa 1960-luvulta lähtien. Uskon, että kehityshuippu on nyt tältä osin saavutettu, ja osa kasvusta siirtyy markkinaselluun. Koska markkinasellun osuus koko teollisuuden kuidun käytöstä on suhteellisen pieni, pienikin kasvu on merkittävää.”

Kaiken kaikkiaan McClay näkee sellun ja sellujohdannaisten tulevaisuuden mahdollisuudet erittäin merkittävinä. Hänen mukaansa Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on uraauurtava esimerkki fossiilivapaasta ja resurssitehokkaasta tuotantomallista, jossa puuraaka-aine pystytään käyttämään kokonaisuudessaan hyödyksi.

”Hanke osoittaa edelläkävijyyttä ympäristövaikutusten ohella myös yhteiskuntavastuussa. Tapa, jolla biotuotetehdas tukee metsätuloihin nojaavia yhteisöjä läpi koko toimitusketjun, on ainutlaatuinen.”

Kestävä kehitys nousee yhä vahvemmin liiketoiminnan menestystekijäksi, mutta sen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii johtavilta yrityksiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

”Voittoja saadaan paljon hitaammin, jos kaikki työskentelevät erillään. Kestävästä kehityksestä on hyvä puhua, mutta tulevaisuudessa tarvitsemme myös yhteistä tapaa mitata tuotteidemme paremmuutta verrattuna kilpaileviin materiaaleihin. Siihen tarvitaan riippumattomien osapuolten varmentamaa tietoa.”

Vaihtoehto muoville

Maailmalla on kasvava yksimielisyys siitä, että muovin tuotantoa pitää vähentää. Selluloosakuidulla on erinomaiset mahdollisuudet voittaa markkinaosuuksia tarjoamalla korvaava materiaali esimerkiksi pikaruokapakkauksiin. On hätkähdyttävää ajatella, että arvioiden mukaan maailman valtamerissä on vuoteen 2050 mennessä enemmän muovia kuin kalaa. Tilanteeseen on havahduttu etsimään kestäviä ratkaisuja.

McClay on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä myös tekstiiliteollisuudessa, joka on yksi isoimmista mikromuovien lähteistä. Näitä luonnossa hajoamattomia pieniä muovihiukkasia on löydetty jopa valtamerten syvimmistä syvänteistä. McClay uskoo, että selluteollisuudella on erinomaiset edellytykset vastata tähän haasteeseen.

”Tekstiilivalmistajat ovat vasta heräämässä selluloosakuitujen mahdollisuuksiin, ja niillä on tällä hetkellä erittäin pieni osuus tekstiilimarkkinoista. Myöskään nykyinen sellupohjainen viskoosikuitujen valmistusprosessi ei ole täysin kestävällä pohjalla.”

Tämän potentiaalin perusteella McClay uskoo, että ympäristöystävällisiä tekstiilikuitujen tuotantomenetelmiä kehittämään perustettu Metsä Groupin innovaatioyritys Metsä Spring on täsmälleen oikeansuuntainen askel.

”Alallamme on hyvät lähtökohdat vastata moniin tämän päivän megatrendeistä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Kysymys on vain mielikuvituksesta ja innovatiivisuudesta.”

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmatartikkelit