Älykäs sellu

Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

12/2018 TEKSTI: LISA KETTMAN-KERVINEN KUVAT: SEPPO SAMULI JA METSÄ GROUP

​Kaikesta maailman meriin päätyvästä roskasta 85 prosenttia on muovia. Valtamerten lisäksi mikromuoveja kertyy ilmaan, veteen ja ravintoon. Mikromuovien vaikutuksia ihmisten terveyteen ei edelleenkään tunneta. Muovijäteongelman ratkaiseminen on noussut EU:n asialistan kärkeen, ja meneillään on lukuisia hankkeita, joilla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen ja edistämään biotaloutta.

Käynnissä oleva muutos avaa uusia mahdollisuuksia biopohjaisille innovaatioille ja luo kilpailukykyä ja työpaikkoja eurooppalaisissa yrityksissä. Yksi kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijöistä on Metsä Fibre.

”Muovit ovat nykyiselle komissiolle erittäin tärkeä teema”, sanoo Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston biotalouden strategiayksikön varajohtaja, vanhempi asiantuntija Jyrki Suominen. ”Komissio julkisti tammikuussa 2018 ensimmäisen Euroopan laajuisen muovistrategian, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä muovien aiheuttamalta saastumiselta sekä edistää samalla kasvua ja innovointia. Iso haaste käännetään myönteiseksi toimintaohjelmaksi Euroopan tulevaisuuden hyväksi.”

Toukokuussa 2018 komissio teki ehdotuksen uusista EU:n laajuisista säännöistä, jotka koskevat kymmentä yleisintä Euroopan rannoille ja meriin kulkeutuvaa kertakäyttöistä muovituotetta. Komissio esittää kieltoa muovisille kertakäyttötuotteille, kuten aterimille, lautasille ja pilleille, jos niille on tarjolla kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Kestävistä lähteistä hankituista uusiutuvista raaka-aineista valmistetut kierrätettävät tuotteet ovat hyvä vaihtoehto fossiilisista materiaaleista valmistetuille tuotteille.

BIOPOHJAINEN KIERTOTALOUS KÄYTÄNNÖSSÄ

”Muovien kulutus kasvaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti. Siksi on siirryttävä muovista kierrätettäviin tuotteisiin, jotka tehdään uusiutuvista, kestävistä lähteistä hankituista raaka-aineista. Tällä tavoin biopohjaisesta kiertotaloudesta tulee käytännön todellisuutta ja fossiilisten materiaalien, esimerkiksi muovien, käyttöä voidaan vähentää”, sanoo Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Päivi Makkonen.

Makkosella on pitkä kokemus vastuullisuusasioiden kehittämisestä Metsä Groupissa, jonka toiminta perustuu kestävään metsänhoitoon, vastuulliseen tuotantoon ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. ”Liiketoimintamme perustuu pohjoisen puun hyödyntämiseen, jonka vuotuinen kasvu ylittää hakkuumäärät. Uusiutuvien raaka-aineiden merkitys maailmanmarkkinoilla korostuu entisestään. Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän, ja 90 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua. Puu on erittäin monipuolinen materiaali, jolla voidaan monin tavoin korvata muoveja ja muita fossiilisia raaka-aineita. Lisäksi puu tarjoaa valtavat mahdollisuudet uusiin innovaatioihin”, Makkonen sanoo.

Metsä Groupiin kuuluvassa Metsä Fibressä kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkitys on vahvistunut, mikä näkyy myös viime vuosien investoinneissa. Äänekosken uusi biotuotetehdas on teollisten ekosysteemien lippulaivahanke ja sen perusideana on hyödyntää myös tuotannon sivuvirrat 100-prosenttisesti. Tehdas saavutti nimellistuotannon elokuussa 2018 ja sen ympärille rakentuneessa teollisessa ekosysteemissä on tällä hetkellä 15 kumppania. Yhteistyökumppaneiden määrä luultavasti kasvaa yhä – sitä mukaa kuin uusia innovaatioita syntyy.

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas tuottaa sellun ja biokemikaalien ohella laajan valikoiman myös muita biotuotteita. Tehdas tuottaa 2,4-kertaisen määrän sähköä sen omaan tarpeeseen verrattuna. Fossiilisia päästöjä se ei tuota lainkaan, koska fossiilisia polttoaineita ei käytetä. Metsä Fibre on lippulaivaesimerkki ison mittakaavan teollisesta symbioosista.

”Jatkamme innolla työtä paremman tulevaisuuden hyväksi yhdessä asiakkaiden ja toimittajiemme kanssa, uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti hyödyntäen. Huolehdimme siitä, että hankkimamme puu tulee aina kestävästi hoidetuista metsistä ja edistämme metsäsertifiointia. Toimimme resurssiviisaasti ja vähennämme entisestään toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tarjoamme kestäviä tuotteita ja ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Luomme hyvinvointia varsin laajasti”, Makkonen jatkaa.

”Se, mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, laajenee jatkuvasti. Eri sidosryhmät nostavat esiin uusia teemoja ja tarpeita. Muovinkäytön vähentäminen on yksi tällä hetkellä korostuvista aiheista. Metsä Fibre yhteistyökumppaneineen pystyykin tarjoamaan monenlaisia ratkaisuja muovinkäytön vähentämiseen esimerkiksi elintarvikepakkauksissa, sisustus- ja hygieniatuotteissa – ja monessa muussa.” 

Kyse ei ole pelkästään muovien korvaamisesta, vaan vaihtoehtojen kehittämisestä myös esimerkiksi puuvillalle ja öljypohjaisille tekstiileille. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy investoi yhdessä japanilaisen Itochun kanssa noin 40 miljoonaa euroa puupohjaista tekstiilikuitua tuottavaan koelaitokseen. Koelaitosinvestoinnin tavoitteena on pystyä osoittamaan käytännössä, että havusellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä. Uuden teknologian arvioidaan olevan nykyisin käytössä olevia tekstiilikuitujen valmistusmenetelmiä ympäristöystävällisempi.

EUROOPPALAISET VANKASTI MUUTOKSEN TAKANA

Eräässä kyselytutkimuksessa 98,5 prosenttia vastaajista katsoi, että muovista johtuva merien roskaantuminen vaatii ehdottomasti toimenpiteitä. Yli 70 prosenttia valmistajista ja 80 prosenttia brändinomistajista ja kierrätystoimijoista oli samaa mieltä ja piti asiaa kiireellisenä.

Silti muovijätteen uusiokäyttö ja kierrätys on erittäin vähäistä, etenkin verrattuna lasiin, paperiin ja metalleihin. EU:n alueella muovijätteestä kierrätetään alle 30 prosenttia.

”Kehitystä on tapahduttava niin kierrätyksessä kuin myös vaihtoehtoisten materiaalien kehittämisessä”, Jyrki Suominen korostaa.

AJATUSHAUTOMOT MUUTOKSEN AJUREINA

European Policy Centre on Brysselin isoimpia ajatushautomoita. Vanhempi analyytikko Annika Hedberg vastaa sen Sustainable Prosperity for Europe -ohjelmasta, jonka tavoitteena on puhtaampi ja fiksumpi Eurooppa.

”Muovien kieltoon tähtäävä aloite on saanut vahvasti ilmaa siipiensä alle Euroopan unionissa”, Hedberg toteaa. ”Tilanteeseen on herätty, ja tahtotila muutoksiin on olemassa. Nyt tarvitaan vahvaa visiota ja keinoja, jotta muutos saadaan aikaan tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.”

Hedbergin mukaan paine kiertotalouden edistämiseksi on nyt vahvempi kuin koskaan. ”Mielenkiinto siirtyy yhä selvemmin lineaarisesta kertakäyttötaloudesta kiertotalouteen, jossa luonnonvaroja käytetään älykkäämmin ja jossa painotetaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja uusiutuvuutta. Tavoitteemme on lisätä tietoisuutta näihin teemoihin liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä.”

Hedbergin mielestä Suomella on mahdollisuus antaa kiertotalouskeskusteluun merkittävä panos biotalouden näkökulmasta. Euroopassa ymmärrys biotalouden ja kiertotalouden välisistä kytkennöistä ei aina ole kovin syvällistä. 

RATKAISUJA INNOVAATIOILLA

Hedberg, Makkonen ja Suominen ovat yhtä mieltä siitä, että elintärkeä muutos riippuu merkittävästi innovaatioista. Ne ovat avain, jolla transformaatio kohti kestävää kiertotaloutta saadaan käyntiin. Innovaatiot puolestaan edellyttävät aktiivisuutta ja toimintaa laajalla rintamalla.

Aktivoitumista onkin nähtävissä ympäri Eurooppaa. ”Kuitenkin”, Suominen huomauttaa, ”innovaatiot muuttuvat todellisiksi muutostekijöiksi vasta sitten, kun niillä saadaan aikaan kouriintuntuvia parannuksia. Siihen tarvitaan strategioita ja järjestelmätason muutoksia yli sektorirajojen, jolloin kaiken tyyppisten innovaatioiden tuomista mahdollisuuksista syntyy uusia markkinoita ja uutta työtä. EU:n tutkimus- ja innovaatiotulosten maksimoinnilla on tässä keskeinen merkitys.”

Hedberg jatkaa: ”Jos Euroopan unionin aloitteet muovien tuotannon sääntelemiseksi menestyvät ja vähentävät kertakäyttömuoveista syntyvää jätettä, seuraukset ovat kansainvälisiä. Me täällä Brysselissä toivomme, että Eurooppa pystyy avaamaan tietä vielä unionia laajemmin, niin että haasteista syntyy uusia mahdollisuuksia, uusia tuotteita, uutta työtä, älykkäämpää liiketoimintaa – ja kaikille vihreämpi tulevaisuus.”

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmatartikkelit