Rauman tehdas

Vahva nelikko

​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

11/18 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: KIMMO METSÄRANTA

Tehtaanjohtaja Ari Tanninen, Joutseno:

Ari Tanninen, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Joutsenon yksikkömme on maailman suurin yksilinjainen polysulfiditeknologiaa hyödyntävä havusellutehdas. Erityisesti pehmopaperikäyttöön sopivan tuotteemme valmistuksessa hyödynnettävä teknologiaa auttaa parantamaan selluteknisiä ominaisuuksia sekä alentamaan energiankulutusta ja asiakkaidemme kustannuksia. Polysulfidikeitolla saadaan aikaan parempi massan jauhautuvuus eli asiakas saa tarvittavan vetolujuuden massasta pienemmällä jauhatusenergialla ja pienemmällä määrällä havusellua lopputuotteessaan.”

”Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, systemaattiseen asiakas- ja tulosorientoituneeseen työhön. Ymmärrämme ympärillämme tapahtuvan muutoksen sekä asiakkaidemme ja markkinoiden tarpeet. Vaativat asiakkaat ovat meille eduksi.”

”Mielestäni oma vahvuuteni tehtaanjohtajana on kattava kokemukseni metsäteollisuuden tuotannosta, asiakkuuksista ja markkinoista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tärkein tehtävänäni on mahdollistaa kaikissa olosuhteissa yhtiön strategian toteutuminen tehtaalla. Päämääräni on, että Joutseno olisi maailman paras tehdasyksikkö. Haluan osaltani varmistaa, että meillä on turvallinen työympäristö, hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat sekä hyvä kustannuskilpailukyky.”

Tehtaanjohtaja Tomi Seppä, Kemi:

Tomi Seppä, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Kemin tehtaan tuottama valkaistu havusellu soveltuu sen puuraaka-aineen pohjoisten kasvuolosuhteiden ansiosta erityisesti pehmopaperin tuotantoon. Yksikkömme on Metsä Fibren neljästä tehtaasta vanhin, ja tehtaan modernisointi tai korvaaminen uudella tehtaalla onkin nyt ajankohtaista. Investoinnit ovat tarpeen suorituskykymme parantamiseksi ja vahvistaaksemme alan edelläkävijän asemaamme. Parhaillaan käynnissä on kesään 2019 saakka kestävä esiselvitys tehtaan uudistamisesta.” 

”Luotettavuus on keskeinen arvo kaikessa tekemisessämme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tehtaan toimintaa niin turvallisuuden, tuotelaadun, ympäristösuorituskyvyn ja tuotantotehokkuuden kuin henkilöstön osaamisen kannalta. Oma tärkein tehtäväni on varmistaa, että täytämme tai ylitämme asiakkaidemme odotukset kaikkien Kemin tehtaalla valmistettujen tuotteiden osalta. On hienoa saada aikaan tuloksia yhdessä koko organisaation kanssa!”

”Sellutehdastoimintojen lisäksi minulla on yli kymmenen vuoden kokemus päällystetyn hienopaperin valmistuksesta, joten kykenen mielestäni hyvin hyödyntämään selluliiketoiminnassa asiakasnäkökulmaa ja ymmärtämään asiakkaidemme odotuksia.”

Tehtaanjohtaja Ari-Pekka Vanamo, Rauma:

Ari-Pekka Vanamo, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Tuotamme Raumalla ECF-valkaistua havusellua yhdellä linjalla. Olemme erikoistuneet valmistamaan korkealuokkaista armeeraushavusellua paino- ja erikoispaperiasiakkaille. Keskeistä toiminnassamme on tasaisen, korkean tuotantotason ja laadun toteuttaminen. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ennakoimalla ja noudattamalla pitkäjänteistä elinkaarisuunnitelmaa.”

”Rauman tehdas on omaksunut erityisen vahvasti Metsä Fibren Tulevaisuuden tehdas -toimintamallin, joka perustuu vuorohenkilöstön itseohjautuvuuteen ja vastuunottoon. Uskon, että henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja vastuunkanto näkyvät nimenomaan toiminnan turvallisuudessa, laadussa ja tehokkuudessa.”

”Myös oma johtamistapani perustuu osallistamiseen ja tiimityöskentelyyn. Muutoin pidän itseäni hyvin asiakaslähtöisenä ja -orientoituneena. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan, että olen aiemmin työurallani toiminut sellun käyttäjänä ja asiakkaana. Kaikkiaan tehtaanjohtaja on mielestäni ikään kuin tehtaan isännöitsijä, joka huolehtii pitkäjänteisesti siitä, että tehdas toimii turvallisesti ja valmistaa tasaisen laadukasta tuotetta vastuullisesti ja tehokkaasti. Näihin kolmeen tekijään panostamme myös jatkossa.”

Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen, Äänekoski:

Ilkka Poikolainen, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Elokuussa 2017 käynnistynyt Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos, joka valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Tuotamme lisäksi useita erilaisia biotuotteita ja bioenergiaa selvästi yli oman tarpeen.”

”Olemme saaneet hyvän startin ja jatkamme nyt laadun, turvallisuusasioiden, tuotanto-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden sekä uusien biotuotteiden kehitystyötä. Täyden tuotantokapasiteetin saavuttaminen suunnitelman mukaisesti oli hieno merkkipaalu ja onnistuminen koko henkilöstölle, mistä olemme aidosti ylpeitä. Ensimmäinen vuosi on ollut kaikille erittäin intensiivistä oppimisen aikaa.”

”Tehtaanjohtajana olen hyvin tavoiteorientoitunut, ja pyrin luomaan vastaavaa kulttuuria koko organisaatioon. Onnistumisista pitää myös antaa palautetta ja iloita. Minusta on tärkeää osallistaa mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan toiminnan kehittämiseen. Vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa myös henkilöstön motivaatio lisääntyy. Minulle arvojen mukainen johtaminen ja päätöksenteko on tärkeää. Muutoin tehtaanjohtajan tehtävänä on huolehtia kehitystyöstä pidemmällä tähtäimellä siten, että esimerkiksi tehtävät investoinnit ja käyttöön otettavat uudet toimintamallit etenevät oikea-aikaisesti.” 

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmatartikkelit