Rauman Maanpään ympäristövaikutusten arviointi


Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy tekee kallionlouhintatöitä Maanpään teollisuustontillaan, joka liitettiin osaksi Metsä Fibren sellutehtaan aluetta vuoden 2016 toukokuussa. Louhinnan ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu YVA-menettelyllä, jonka avulla pyritään minimoimaan haittavaikutukset ympäristöön. YVA-viranomaisena toimii Lounais-Suomen ELY-keskus.

Missä louhittava alue sijaitsee?

Louhittava alue sijaitsee noin kolme kilometriä Rauman keskustasta lounaaseen. Alue rajoittuu teollisuusalueeseen, jossa sijaitsee Metsä Fibre Oy:n sellutehdas. Alue on asemakaavoitettu ja osoitettu teollisuusalueeksi. Alue on kallioista ja metsäistä, pääosin rakentamatonta aluetta.

 

 

Mistä saan lisätietoa?

Muut dokumentit

Maanpään kiviaineksen otto- ja murskaushankkeen sidosryhmätyöpajan muistio 28.8.2017

Maanpään kiviainesten oton meluselvitys 27.10.

Ely-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 6.4.2018


Yhteyshenkilöt:
•Ari-Pekka Vanamo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibren Rauman tehdas, puh. 040 512 0653
•Anna Riikka Nickull, Metsä Fibren ympäristöpäällikkö, puh. 050 598 7381
•Ylitarkastaja Seija Savo Varsinais-Suomen ELY-keskus