Metsä Fibre -asiakkaat

Metsä Fibre kehittää, valmistaa ja toimittaa korkealaatuisia Botnia-biotuotteita, joita käytetään raaka-aineena erilaisten kuitupohjaisten paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa sekä tuotteissa, jotka perustuvat jalostettuihin puupohjaisiin biokemikaaleihin. Olemme yksi johtavista biotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden globaaleista tuottajista, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet täsmällisesti ja kilpailukykyisin hinnoin.

Botnia-sellu kartongin valmistajille

Kartongin valmistukseen käytettävältä sellulta vaaditaan monia eri ominaisuuksia, lopputuotteesta riippuen. Kartonkia käytetään hyvin monipuolisesti: mm. herkkien elintarvikkeiden vahvasta pakkausmateriaalista kosmetiikkateollisuuden hyvin visuaalisiin ja koristeellisiin pakkauksiin.

Havusellu antaa prosessiin hyvää ajettavuutta ja erinomaiset lujuusominaisuudet. Lehtipuusellun etuina puolestaan ovat hyvät pinta- ja optiset ominaisuudet. Kartonkiteollisuuden tarpeisiin tarjottavat Botnia-lehtipuusellut koostuvat koivu- ja eukalyptussellusta. Koivukuidut antavat kartonkiin lujuutta ja eukalyptuskuidut puolestaan tuovat kartonkiin hyvät optiset ominaisuudet. Kaikki Botnia-sellut on sertifioitu ja ne täyttävät kaikki kartongeille suunnatut elintarvikevaatimukset.

Botnia-sellu pehmopaperivalmistajille

Pehmopaperin valmistajien laatuvaatimuksiin tavallisesti sisältyvät pehmeys ja korkea vetolujuus. Lopputuotteesta riippuen myös erilaiset toiminnalliset ominaisuudet, kuten imukyky, ovat tärkeitä.

Havupuusellun tehtävä pehmopaperin valmistuksessa on antaa pohjapaperille riittävä lujuus läpi koko prosessin. Pehmopaperiin soveltuu parhaiten havupuukuitu, jolla vetolujuus kehittyy mahdollisimman nopeasti. Tällöin saadaan minimoitua hienoaineen muodostuminen sekä maksimoitua vedenpoisto-ominaisuudet ja bulkki.

Lehtipuusellu antaa pehmopaperille pehmeyttä ja sileyttä.

Erinomaisesta bulkistaan johtuen BCTMP parantaa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien käsipyyhkeiden ja talouspapereiden imukykyä.

Botnia-sellu erikoispapereiden tuottajille

Erikoispapereiden kategoriaan sisältyy monenlaista aina teepusseista seteli- ja valokuvapapereihin. Siten myös papereihin kohdistuvat erityisvaatimukset vaihtelevat paljon tiiviistä ja sileistä rakenteista karkeisiin ja huokoisiin rakenteisiin.

Metsä Fibren laaja tuotevalikoima vastaa erilaisten erikoispaperien laatuvaatimuksiin. Valikoimaamme kuuluu havupuuselluja, joissa on nopean jauhautumisen takaavia ohutseinäisiä kuituja tai karkeita ja pitkiä kuituja, jotka tuottavat hyvän armeerauskyvyn. Botnia-lehtipuusellulaatuihin kuuluu koivu- ja eukalyptusselluja. Koivusellut antavat paperille hyvän lujuuden ja pintaominaisuudet. Eukalyptussellut puolestaan antavat korkean bulkin ja opasiteetin. Korkea kuituluku tuottaa myös hyvän formaation, pintaominaisuudet sekä tasaisen huokoisuuden. BCTMP lisää paperituotteiden bulkkia, jäykkyyttä ja opasiteettia verrattuna kemialliseen selluun.

Botnia-sellu aikakauslehti- ja hienopaperivalmistajille

Lopputuote määrittää painopaperiin kohdistuvat vaatimukset. Visuaaliset ominaisuudet, kuten vaaleus, ja hyvä ajettavuus ovat yleisiä vaatimuksia. Se sijaan vaadittu lujuus-, jäykkyys- ja bulkkitaso riippuvat paljon kohteesta.

Havupuusellun päätehtävä on antaa aikakauslehtipaperille hyvä ajettavuus, sekä erinomaiset lopputuotteen lujuusominaisuudet. Aikakauslehtipapereissa BCTMP tuottaa korkeamman bulkin ja jäykkyyden kuin kemiallinen sellu. Käyttämällä mekaanisen sellun sijasta BCTMP:tä saavutetaan parempi vaaleustaso ja bulkki sekä sileys.

Botnia-sellu biokemikaaliasiakkaille

Metsä Fibre on yksi maailman suurimmista mäntypohjaisten biokemikaalien tuottajista. Botnia-tuotemerkin alla tuotamme raakamäntyöljyä (CTO) ja raakatärpättiä (CST), joita jatkojalostetaan käytettäväksi monenlaisissa lopputuotteissa monilla toimialoilla.

Raakamäntyöljy koostuu rasvahapoista (TOFA), hartsista ja steroleista.
Sitä käytetään laajalti raaka-aineena monenlaisessa tuotannossa, biopolttoaineista ja farmasian tuotteista liimoihin, kumeihin ja musteisiin.

Raakasulfaattitärpätti (CST) on yhdiste, jota käytetään jalostettuna hajuvesissä ja kosmetiikassa sekä maaleissa, lakoissa ja liuottimissa.