Mitä ovat biotuotteet?

​​
Mitä ovat biotuotteet?


Metsä Fibren biotuotteiden valikoima sisältää sellun, sahatavaran, biokemikaaleja ja bioenergiaa. Lisäksi  biotuotevalikoimaamme kuuluvat mm. rikkihappo sekä tuhka ja kalkki.

Tuotamme monet biotuotteemme selluntuotantomme sivuvirroista ja tutkimme jatkuvasti uusia tapoja laajentaa ja kehittää biotuotevalikoimaamme sekä kehittää tehokkuuttamme, tuottavuuttamme ja ympäristöystävällisyyttämme. Biokaasu, biokomposiitit ja sellupohjaiset tekstiilikuidut ovat esimerkkejä tuotteista, joihin liittyvää kehitystyötä teemme yhdessä näitä tuotteita valmistavien kumppaniyritystemme kanssa.

Me Metsä Fibrellä olemme sitoutuneet hyödyntämään puuraaka-ainetta mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Tehtaamme tuottavat mm. bioenergiaa yli oman tarpeensa, ja ylituotannon myymme yleiseen sähköverkkoon. Sellun tuotannosta kertyvät materiaalien sivuvirrat tarjoavat laajalti mahdollisuuksia kehittää ja jalostaa uusia innovatiivisia biotuotteita.

Äänekosken biotuotetehtaamme on monipuolisen biotuotetuotannon sekä raakamateriaalien ja energian tehokkaan käytön edelläkävijä. Tehtaan ympärille on kehittynyt kokonainen liiketoimintaekosysteemi, joka hyödyntää päätuotannosta kertyviä sivuvirtoja ja jalostaa niistä kaupallisesti menestyviä biotuotteita.