Sellun käyttökohteet

Sellun käyttökohteet

Kehittämme, valmistammeja toimitammekorkealaatuisia Botnia-biotuotteita, joita käytetään raaka-aineena erilaisten kuitupohjaisten paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa sekä tuotteissa, jotka perustuvat jalostettuihin puupohjaisiin biokemikaaleihin. Meidän tärkeimmät käyttökohteet ovat kartonki, pehmopaperi, erikoispaperit ja painopaperit.

Kartongin valmistajat

Kartongin valmistukseen käytettävältä sellulta vaaditaan monia eri ominaisuuksia, lopputuotteesta riippuen. Kartonkia käytetään hyvin monipuolisesti: mm. herkkien elintarvikkeiden vahvasta pakkausmateriaalista kosmetiikkateollisuuden hyvin visuaalisiin ja koristeellisiin pakkauksiin.

Havusellu antaa prosessiin hyvää ajettavuutta ja erinomaiset lujuusominaisuudet. Lehtipuusellun etuina puolestaan ovat hyvät pinta- ja optiset ominaisuudet. Kartonkiteollisuuden tarpeisiin tarjottavat Botnia-lehtipuusellut koostuvat koivu- ja eukalyptussellusta. Koivukuidut antavat kartonkiin lujuutta ja eukalyptuskuidut puolestaan tuovat kartonkiin hyvät optiset ominaisuudet. Kaikki Botnia-sellut on sertifioitu ja ne täyttävät kaikki kartongeille suunnatut elintarvikevaatimukset.

Pehmopaperivalmistajat

Pehmopaperin valmistajien laatuvaatimuksiin tavallisesti sisältyvät pehmeys ja korkea vetolujuus. Lopputuotteesta riippuen myös erilaiset toiminnalliset ominaisuudet, kuten imukyky, ovat tärkeitä.

Havupuusellun tehtävä pehmopaperin valmistuksessa on antaa pohjapaperille riittävä lujuus läpi koko prosessin. Pehmopaperiin soveltuu parhaiten havupuukuitu, jolla vetolujuus kehittyy mahdollisimman nopeasti. Tällöin saadaan minimoitua hienoaineen muodostuminen sekä maksimoitua vedenpoisto-ominaisuudet ja bulkki.

Lehtipuusellu antaa pehmopaperille pehmeyttä ja sileyttä.

Erinomaisesta bulkistaan johtuen BCTMP parantaa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien käsipyyhkeiden ja talouspapereiden imukykyä.

Erikoispapereiden tuottajat

Erikoispapereiden kategoriaan sisältyy monenlaista aina teepusseista seteli- ja valokuvapapereihin. Siten myös papereihin kohdistuvat erityisvaatimukset vaihtelevat paljon tiiviistä ja sileistä rakenteista karkeisiin ja huokoisiin rakenteisiin.

Metsä Fibren laaja tuotevalikoima vastaa erilaisten erikoispaperien laatuvaatimuksiin. Valikoimaamme kuuluu havupuuselluja, joissa on nopean jauhautumisen takaavia ohutseinäisiä kuituja tai karkeita ja pitkiä kuituja, jotka tuottavat hyvän armeerauskyvyn. Botnia-lehtipuusellulaatuihin kuuluu koivu- ja eukalyptusselluja. Koivusellut antavat paperille hyvän lujuuden ja pintaominaisuudet. Eukalyptussellut puolestaan antavat korkean bulkin ja opasiteetin. Korkea kuituluku tuottaa myös hyvän formaation, pintaominaisuudet sekä tasaisen huokoisuuden. BCTMP lisää paperituotteiden bulkkia, jäykkyyttä ja opasiteettia verrattuna kemialliseen selluun.

 

Aikakauslehti- ja hienopaperivalmistajat

Lopputuote määrittää painopaperiin kohdistuvat vaatimukset. Visuaaliset ominaisuudet, kuten vaaleus, ja hyvä ajettavuus ovat yleisiä vaatimuksia. Se sijaan vaadittu lujuus-, jäykkyys- ja bulkkitaso riippuvat paljon kohteesta.

Havupuusellun päätehtävä on antaa aikakauslehtipaperille hyvä ajettavuus, sekä erinomaiset lopputuotteen lujuusominaisuudet. Aikakauslehtipapereissa BCTMP tuottaa korkeamman bulkin ja jäykkyyden kuin kemiallinen sellu. Käyttämällä mekaanisen sellun sijasta BCTMP:tä saavutetaan parempi vaaleustaso ja bulkki sekä sileys.