Sellun käyttökohteetSellun käyttökohteet

Metsä Fibre valmistaa monenlaista sellua. Palvelemme monenlaisia paperi- ja kartonkilaatuja valmistavia asiakkaita ja toimitamme sellutuotteita ympäri maailman nykyaikaista logistiikkaa hyödyntäen. Valmistipa yrityksesi kartonkia, pehmopapereita, erikoispapereita tai aikakauslehti- ja kirjoituspapereita, toimitamme juuri sellaista sellua kuin tarvitset.

Sellua kartongin valmistajille

Kartonginvalmistajat tarvitsevat usein hyvin erilaisia selluja erilaisiin lopputuotteisiin. Kartonkia käytetään kaikkeen järeistä pahvilaatikoista arkojen elintarvikkeiden pakkauksiin ja visuaalisesti edustaviin kosmetiikan myyntipakkauksiin.

Havusellu antaa kartongille hyvän ajettavuuden ja erinomaiset lujuusominaisuudet, kun taas lehtipuusellu parantaa kartongin pintaominaisuuksia. Metsä-lehtipuuselluissa on koivua ja eukalyptusta. Koivukuidusta saadaan erinomainen yhdistelmä rakenne- ja lujuusominaisuuksia. Eukalyptuskuidulla puolestaan on hyvä rainanmuodostus ja optiset ominaisuudet. Kaikki Metsä-valikoiman sellulaadut on sertifioituja ne täyttävät kartongille asetetut puhtausvaatimukset.

Sellua pehmopaperivalmistukseen

Pehmopaperivalmistajat vaativat yleensä sekä erinomaista pehmeyttä että hyvää vetolujuutta. Joissakin lopputuotteissa myös funktionaaliset ominaisuudet, kuten imukyky, voivat olla tärkeitä.

Metsä-havusellu antaa pehmopaperille riittävän lujuuden läpi koko prosessin. Pehmopaperiin soveltuu parhaiten havupuukuitu, jolla vetolujuus kehittyy mahdollisimman nopeasti. Tällöin saadaan minimoitua hienoaineen muodostuminen sekä maksimoitua vedenpoisto-ominaisuudet ja bulkki. Lehtipuusellu antaa pehmopaperille pehmeyttä ja sileyttä. Erinomaisen bulkkinsa ansiosta BCTMP parantaa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien käsipyyhkeiden ja talouspapereiden imukykyä. 

Sellua erikoispapereiden valmistajille

Erikoispapereiden kategoriaan sisältyy monenlaista teepusseista aina seteli- ja valokuvapapereihin. Siten myös papereihin kohdistuvat erityisvaatimukset vaihtelevat paljon tiiviistä ja sileistä rakenteista karkeisiin ja huokoisiin rakenteisiin.

Metsä Fibren laaja tuotevalikoima vastaa erilaisten erikoispaperien laatuvaatimuksiin. Valikoimaamme kuuluu havupuuselluja, joissa on nopean jauhautumisen takaavia ohutseinäisiä kuituja tai karkeita ja pitkiä kuituja, jotka tuottavat hyvän armeerauskyvyn. Metsä-lehtipuuselluissa on koivua ja eukalyptusta. Koivusellut antavat paperille hyvän lujuuden ja pintaominaisuudet. Eukalyptussellut puolestaan antavat bulkkia ja opasiteetin. Korkea kuituluku tuottaa hyvän formaation ja pintaominaisuudet, pehmeyttä ja tasaisen huokoisuuden. Toisaalta BCTMP lisää paperituotteiden bulkkia, jäykkyyttä ja opasiteettia kemialliseen selluun verrattuna.
 

Sellua aikakauslehtivalmistukseen

Painatukseen ja tulostukseen tarkoitetulta paperilta vaaditaan erilaisia asioita eri käyttökohteissa. Visuaaliset ominaisuudet, kuten vaaleus ja hyvä ajettavuus, ovat yleensä tarpeen kaikissa paperilajeissa. Sen sijaan vaadittu lujuus-, jäykkyys- ja bulkkitaso riippuvat paljon kohteesta. 

Havupuusellun päätehtävä on antaa aikakauslehtipaperille hyvä ajettavuus sekä erinomaiset lopputuotteen lujuusominaisuudet. Aikakauslehtipapereissa BCTMP lisää bulkkia ja jäykkyyttä kemialliseen selluun verrattuna. Käyttämällä mekaanisen sellun sijasta BCTMP:tä saavutetaan parempi vaaleustaso ja bulkki sekä sileys.