ggg


Sellutuotteemme

Metsä Fibre on markkinoiden johtava selluntuottaja. Selluvalikoimamme on  laaja, ja se kattaa kaikki sellulaadut: havusellun, lyhytkuituisen eli lehtipuusellun ja High Yield  sellun (BCTMP). 

Havusellut

Values guide Metsä Group's operations
Valkaistua havusellua (NBSK) käytetään useimpien paperi- ja kartonkituotteiden sekä pehmopapereiden tuotannossa. Havusellu tuo lopputuotteeseen lujuutta ja tuotantoprosessiin ajettavuutta ja erinomaiset vedenpoisto-ominaisuudet.

Havusellusta valmistetaan Metsä Pine- ja Metsä Strong -tuotteemme. Metsän korkealaatuiset havusellut tuotetaan Kemin, Joutsenon, Rauman, Äänekosken ja Husumin sellutehtailla.

Havusellumme raaka-aineina ovat korkealaatuinen, kestävällä tavalla kasvatettu ja Metsä Forestin korjaama pohjoinen mänty (pinus silvestris) ja metsäkuusi (picea abies). Puuraaka-aineen alkuperä on sataprosenttisesti jäljitettävissä.

Lehtipuusellut

Values guide Metsä Group's operations
Valkaistua lehtipuusellua (BHKP) käytetään kartongin ja erikoispapereiden sekä päällystettyjen ja päällystämättömien paperien ja pehmopaperien tuotannossa. Monessa käyttökohteessa lehtipuusellu tuo massalle erinomaiset lujuus- ja pintaominaisuudet.

Lehtipuusellusta valmistetaan Metsä Birch tuotteemme. Metsän korkealaatuiset lehtipuusellut tuotetaan Äänekosken ja Husumin sellutehtailla.

Lehtipuusellumme raaka-aineina ovat korkealaatuinen, kestävällä tavalla kasvatettu ja Metsä Forestin korjaama pohjoinen koivu (betula verrucosa, betula pendula tai betula pubescens). Puuraaka-aineen alkuperä on sataprosenttisesti jäljitettävissä.


BCTMP -massat

Values guide Metsä Group's operations
BCTMP-massaa käytetään usein kartongin tuotannossa parantamaan bulkkia ja jäykkyyttä. Esimerkiksi aikakauslehtipapereiden vaaleus, bulkki ja sileys saadaan korvaamalla mekaaninen massa BCTMP:llä.

BCTMP-massasta valmistetaan High Yield Bulk ja High Yield Tensile -tuotteemme. Tarjoamme näitä tuotteita yhteistyössä Metsä Boardin kanssa. BCTMP-sellu valmistetaan Metsä Boardin Kaskisten tehtaalla.

Metsä High Yield -sellujen erinomaiset saanto- ja tekniset ominaisuudet syntyvät erityisessä valkaisuprosessissa, joka säilyttää puun ligniinin koskemattomana. Jokainen Metsä High Yield -laatu on kehitetty tietylle lopputuotteelle, päällystetyistä erikoispapereista kartonkiin ja pehmopapereihin. Kaikki tuotteet sisältävät 60–100 % lehtipuuta ja loput 0–40 % havupuuta.