Sellutuotteet

Sellut

Botnia-sellut

Metsä Fibre on johtavia markkinasellun toimittajia. Tuotevalikoimamme on maailman laajin – sisältäen kaikki yleisesti käytetyt sellulajit, kuten havu- ja lyhytkuitusellut sekä High Yield (BCTMP) -massat.

Botnia-havusellut

Valkaistua havusellua käytetään useimpien paperi- ja kartonkituotteiden sekä pehmopapereiden tuotannossa. Havupuusellun päätehtävänä on antaa hyvää ajettavuutta sekä erinomaiset lujuusominaisuudet lopputuotteeseen. Metsän korkealaatuiset Botnia-havusellut tuotetaan Kemin, Joutsenon, Rauman, Äänekosken ja Husumin sellutehtailla.

Botnia-havusellun raaka-aineina ovat korkealaatuinen, kestävällä tavalla kasvatettu pohjoinen mänty (pinus silvestris) ja metsäkuusi (picea abies). Metsä Fibren puuraaka-aineen alkuperästä 100 % on jäljitettävissä. Metsä Fibren yhteyshenkilösi auttaa valitsemaan valkaistun havusellun (NBSK), joka parhaiten sopii prosessiisi ja lopputuotteeseen.

Botnia-lehtipuusellut

Valkaistua lehtipuusellua (BHKP) käytetään tavallisimmin päällystetyissä ja päällystämättömissä hienopapereissa sekä pehmopapereissa. Lehtipuusellu antaa erinomaiset lujuus-, pehmeys- ja pintaominaisuudet monenlaisiin lopputuotteisiin. Metsä tuottaa huippulaatuista Botnia-lehtipuusellua Äänekosken ja Husumin laitoksissa.

Botnia-lehtipuusellut koostuvat korkealaatuisesta, kestävästi kasvatetusta pohjoisesta koivusta (betula verrucosa, betula pendula tai betula pubescens). Käytetystä puuraaka-aineesta 100 % on alkuperältään jäljitettävissä. Metsä Fibren yhteyshenkilöt auttavat valitsemaan valkaistun lehtipuusellun, joka parhaiten sopii prosessiisi ja lopputuotteeseen.

Botnia BCTMP -massat

BCTMP-massaa hyödynnetään paperi-, kartonki- ja pehmopaperituotannossa tuomaan parempaa bulkkia ja jäykkyyttä selluun verrattuna. Aikakauslehtipapereiden vaaleus, bulkki ja sileys saadaan korvaamalla mekaaninen massa BCTMP:llä. Metsä Fibre tuottaa (yhteistyössä Metsä Boardin kanssa) High Yield Botnia BCTMP -sellua Metsä Boardin Kaskisten sellutehtaalla.

Botnia High Yield -sellujen erinomaisetsaanto- ja tekniset ominaisuudet syntyvät erityisessä valkaisuprosessissa, joka säilyttää puun luontaisen ligniinin koskemattomana. Jokainen Botnia High Yield -laatu on kehitetty sopimaan parhaiten tietylle lopputuotteelle, päällystetyistä erikoispapereista kartonkiin ja pehmopapereihin. Kaikki tuotteet sisältävät 60-100 % lehtipuutaja loput 0-40 % havupuuta. Metsän yhteyshenkilöt auttavat valitsemaan BCTMP-sellun, joka parhaiten sopii prosessiisi ja lopputuotteeseen.