Botnia-palvelut

Metsä Fibren laaja valikoima asiantuntijapalveluita tukee a​siakkaita heidän prosesseissaan ja liiketoiminnassaan. Palvelutarjontamme ulottuu teknisistä tukipalveluista tehokkaaseen logistiikkaan ja kestävän kehityksen edistämiseen. Syvälle pureutuvat kumppanuuspalvelumme auttavat avainasiakkaitamme suunnittelemaan ja kehittämään liiketoimintaansa.

Tekniset palvelut

Botnia-tekniset palvelut

Tekniset palvelumme auttavat sinua saamaan eniten hyötyä korkealaatuisesta Botnia-sellusta. Asiantuntijamme auttavat mielellään hienosäätämään tuotantoprosessiasi ja laitteistoasi, jotta saat halutun laatuista lopputuotetta luotettavasti ja tasaisesti.

Close

Fibre Optimisation and Refining Evaluation

Fibre Optimisation and Refining Evaluation

Botnia FORE (Fibre Optimisation and Refining Evaluation) -konsepti auttaa jauhatuksen tuomissa haasteissa. Ohjelmiston avulla voimme tarkastella vaihtoehtoisia jauhatustapoja ja jauhinteriä sekä löytää parhaan yhdistelmän kuhunkin tilanteeseen.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Close

Furnish Improvement Tool

Furnish Improvement Tool

Botnia FIT (Furnish Improvement Tool) on työkalu sellulaatujen vertailuun ja arviointiin sekä paperi- ja kartonkilopputuotteen simulointiin. Ohjelmiston avulla voimme tutkia muutosten ja eri vaihtoehtojen vaikutusta lopputuotteen laatuun ja kustannuksiin.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Close

Fibre Online Index

Fibre Online Index

The Botnia FOX (Fibre Online Index) on laatuindeksi, joka kuvaa sellun lujuuspotentiaalia. Jokainen selluerä merkitään omalla RFID-tunnisteellaan, jonka perusteella asiakas voi tarkistaa erän käyttöönottoajankohdan ja Botnia FOX -arvon uuden online-työkalun avulla.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Close

Botnia Start-up Kit

Botnia Start-up Kit

Botnia Start-up Kit on asiantuntijapalvelu, jota tarjotaan asiakkaille tai laitteistotoimittajille uuden tai uusitun paperi-, kartonki- tai pehmopaperikoneen käyttöönoton yhteydessä. Palvelun avulla varmistetaan käyttöönoton sujuvuus sekä se, että massan käsittely ei heikennä paperikoneen starttia.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Close

Märkäosan kemiallisen prosessin hallinta

Märkäosan kemiallisen prosessin hallinta

Botnia Wet-end Kit on meidän tapamme tarjota vahvaa teknistä osaamistamme märkäosan kemiallisten prosessien hallintaan. Kerätyn datan, teknisten analyysien ja keskusteluiden perusteella teemme konkreettisia suosituksia, joiden tavoitteena on parantaa prosessin suorituskykyä ja kustannustehokkuutta.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Logistiikkapalvelut

Botnia-logistiikkapalvelut

Botnia-logistiikkapalvelut auttavat optimoimaan prosessia sen tärkeiden tekijöiden, kuten materiaalin jäljityksen ja varastonhallinnan suhteen. Tarkka tieto varastoiduista massoista ja niiden sijainnista auttaa pitämään tuotantoprosessin häiriöttömänä ja oikeiden raakamateriaalien saatavuuden katkeamattomana.

Botnia RFID

Botnia RFID -sellun seurantateknologia tarjoaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata kokonaisia sellutoimituksia. Tarkan reaaliaikaisen jäljityksen avulla voidaan poistaa lähetysvirheet ja varmistaa toimitukset. Jokaiseen tehtailtamme lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunniste. Käytössäsi on aina tieto, joka auttaa sinua toiminnan suunnittelussa.

VMI-konsepti

Metsä Fibren VMI (Vendor Managed Inventory) -konsepti auttaa säästämään arvokasta aikaasi ja resurssejasi oleelliseen: omiin avainprosesseihisi ja omaan liiketoimintaasi. Palvelun avulla Metsä Fibre pystyy varmistamaan prosessissasi tarvittavien raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta.

Kumppanuuspalvelut

Botnia-kumppanuuspalvelut

Syventämällä asiakassuhteitamme voimme yhdessä parantaa liiketoimintaasi nyt ja jatkossa. Teemme sen kehittämällä toimenpiteitä, jotka perustuvat yhteiseen ymmärrykseen liiketoiminnan tavoitteista, markkinoiden kehityksestä ja prosessin tarpeista.

Botnia KAM

Botnia (KAM) Key Account Model -asiakkuudenhallintamalli perustuu säännöllisesti pidettäviin palavereihin, joissa kartoitetaan yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita yhdessä avainasiakkaidemme johdon kanssa. Tiiviit asiakassuhteet tuottavat ratkaisuja, jotka parhaiten palvelevat prosessin ja liiketoimintasi tarpeita.

Botnia IdeaBooster

Botnia IdeaBooster on avainasiakkaillemme suunnattu premium-palvelu, jonka avulla tunnistamme yhdessä liiketoiminnan muuttuvia tarpeita ja kehitämme niihin sopivia ratkaisuja asiantuntijaverkostoston avulla. Konsepti koostuu KAMeista (Key Account Meeting), workshopeista ja interaktiivisista sähköisistä työkaluista, jotka tuottavat tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja ja siten konkreettisia hyötyjä liiketoimintaasi.

Botnia Training Kit

Metsä Fibre tuottaa kattavia tukipalveluja, jotka auttavat sinua saamaan irti suurimman hyödyn Botnia-sellusta. Tarjoamme laajaa koulutusta ja materiaaleja, jotka auttavat optimoimaan tuotantoprosessejasi ja lopputuotteen ominaisuuksia raaka-aineen suhteen. Mitä paremmin ymmärrämme lopputuotteelle asettamasi vaatimukset, sitä tehokkaammin voimme työskennellä ja saavuttaa tavoitteet yhdessä.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltäsi ja Metsä Fibren asiakaspalvelusta.

Online-palvelut

Botnia Online-palvelut

Me Metsä Fibrellä kehitämme jatkuvasti sähköisiä palveluitamme, jotka auttavat asiakkaitamme hoitamaan selluun liittyviä kysymyksiään valvonnasta sähköiseen kaupankäyntiin. Keskitymme kehittämään teknologioita, jotka helpottavat sinun arkeasi.

Botnia FibreOnline

Botnia FibreOnline on Metsä Fibren selainpohjainen extranet-palvelu asiakkaillemme. Palvelussa voit kätevästi seurata materiaalivirtoja, jotka hyödyntävät jokaisessa toimittamassamme sellupaalissa olevan yksilöllisen Botnia RFID-tunnisteen välittämää tietoa. FibreOnline tarjoaa myös pääsyn alan raportteihin.

 

Pulp Exchange

Metsä Fibren Pulp Exchange tarjoaa uudenlaisen tavan ostaa sellua sähköisesti. Online-huutokaupassa näet yhdellä silmäyksellä mitä on tarjolla ja voit antaa tarjouksen mistä tahansa haluamastasi määrästä.

 

katso myös

 

Kestävän kehityksen palvelut

Botnia-kestävän kehityksen palvelut

Kestävä kehitys ja yritysvastuu ovat tämän päivän liiketoiminnassa oleellisia elementtejä. Teemme kaikkemme, jotta voit saavuttaa kaikki ne ympäristötehokkuushyödyt, joita tuotteemme sinulle tarjoavat.

Sustainability Days

Järjestämme asiakkaillemme kestävään kehitykseen teemoitettuja Sustainability Days -tapahtumia, jotka auttavat hyödyntämään prosessiemme positiiviset hyödyt omien lopputuotteidesi ympäristövaikutuksiin. Keräämme tietoa kestävän kehityksen vaatimuksista koko tuotantoketjussa sekä pidämme silmällä omaa panostamme arvoketjun alkupäässä.

Metsä Days

Metsä Days on mielenkiintoinen ja informatiivinen tapahtuma, joka tarjoaa tietoa käytössäsi olevan raaka-aineen alkuperästä. Päivän mittainen tapahtuma johdattaa sinut koko tuotantoprosessimme läpi taimistosta metsään ja viimein sellutehtaalle. Opit lisää ympäristöä säästävistä, huippuluokan metsätalouden käytännöistä, joiden avulla tuotamme parasta sellua prosessiisi.

Certification Assistance

Autamme asiakkaitamme hankkimaan lopputuotteen ansaitsemat sertifikaatit keräämällä kokoon tarpeelliset tiedot ja auttamalla hakemusprosesseissa. Kaikki Metsä Fibren tuotteet läpäisevät nykyiset turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ympäristötehokkuuden standardit. Voit luottaa siihen, että toimittamamme raaka-aineen suhteen lopputuotteesi saavuttaa kaikki sertifikaatit.

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren asiakaspalvelusta.

katso myös

Lisätietoja palveluistamme saat Metsä Fibren asiakaspalvelusta.