Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn kertoo 2017 toimintansa aloittavan biotuotetehtaan ympärille rakennettavasta biotuotteiden ekosysteemistä. Biotuotekonsepti perustuu selluntuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen uudenlaisina tuotteina, joita ovat esimerkiksi biokaasu, biokomposiitit ja tekstiilikuidut.

"