Enemmän irti innovaatiosta

Innovaatiopäivä tuo Metsä Fibren ja asiakkaan saman pöydän ääreen ideoimaan – mutta yhtiön lanseeraamaan uuteen innovointiprosessiin kuuluu paljon muutakin.
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN, KUVAT SHUTTERSTOCK JA METSÄ FIBRE

Metsä Fibre otti uudenlaisen innovointiprosessin käyttöön tänä vuonna. Tarkoituksena on tehdä henkilöstön ja sidosryhmien ideat näkyviksi, arvioida niitä ja valita potentiaaliset ideat jatkokehitettäviksi. Viime kädessä prosessissa haetaan toteutettavia toimenpiteitä, jotka parantavat Metsä Fibren tuloksentekokykyä.

Prosessi nojaa Metsä Fibren vahvuuksiin, kuten innovatiiviseen asenteeseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin. Prosessiin kuuluu, että kaikki ideat käsitellään ja parhaat ideat johtavat kaupallistettaviin tuotteisiin ja palveluihin sekä toteuttaviin parannuksiin prosesseissa. Innovatiivisessa kulttuurissa ihmiset jatkuvasti haastavat nykytilaa – miten tuotteista tehdään parempia, nopeampia, yksinkertaisempia ja halvempia? Metsä Fibren koko henkilökunta osallistuu innovointiin ja uusiin ideoihin suhtaudutaan positiivisesti. Samalla kun tarvitaan avoimuutta ja luottamusta, tulee myös sietää epäonnistumisia ja epävarmuutta.

Laajalla rintamalla liikkeellä

Metsä Fibren innovointikanavia on tätä nykyä neljä: innovaatiofoorumi, aloitetoiminta, keksintöilmoitukset sekä innovaatiopäivät asiakkaiden, laitetoimittajien ja henkilöstön kanssa. Kaikilla näillä on oma roolinsa innovaatioiden esiintuomisessa, mutta erityisesti asiakasrajapinnassa tapahtuvan toiminnan tehostamisessa merkittävin kanava on innovaatiopäivä.

Innovaatiopäivällä on jo useamman vuoden evoluutio takanaan. Metsä Fibressa ryhdyttiin kehittämään uudenlaista innovaatiotyökalua vuonna 2008, koska yhtiö halusi löytää uusia tapoja asiakkaiden palvelemiseen.

Asiakkaiden kanssa tehtiin tuolloin paljon yhteistyötä, joka keskittyi etupäässä operatiiviseen toimintaan. Metsä Fibressa ryhdyttiin miettimään, että entistä parempiin tuloksiin voitaisiin päästä, kun innovaatioille varataan oma aika ja paikka.

Metsä Fibre ja sen asiakkaat olivat yhtä mieltä siitä, että tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa innovointi on yksinkertaisesti välttämätöntä. Tuotekehitykseen panostaminen taas vaatii määrätietoisuutta – ja hyvän kumppanin kanssa kaikki sujuu helpommin.

Päivät täynnä ideoita

 

Metsä Fibren tuotekehitysjohtaja Ursula Lumme kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet innovaatiopäivän erittäin hyvin vastaan alusta asti – tällaiselle tapahtumalla on selvästi tilausta, jotta tulevaisuuden valttikortit löydetään.

”Asiakkailla oli omia ideoita ja vastaavasti Metsä Fibren asiantuntijoilla omia näkemyksiä siitä, miten asiakkaan liiketoimintaa voisi parantaa. Yhteistyön kautta voitiin tarttua parhaimpiin ideoihin ja jalostaa niitä eteenpäin”, Lumme kuvailee ensimmäisiä innovaatiopäiviä muutama vuosi takaperin.

Vuosien varrella konseptia on kehitetty eteenpäin ja siitä on kypsynyt ”osa syvällistä asiakasyhteistyötä”, Lumme määrittelee.

Tiimityöllä tuloksiin

Kuituteknologiapäällikkö Tuomo Niemi on ollut mukana innovaatiopäiviä tekemässä nyt parin vuoden ajan. Tähän ajanjaksoon innovaatiopäiviä on mahtunut neljä – ja kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

”Tilaisuudet ovat olleet mielenkiintoisia ja asiakkailta saatu palaute positiivista. Innovaatiopäivä toimii myös keskustelun käynnistäjänä ja auttaa uusien näkökantojen tuomisessa esiin”, linjaa Niemi, jolla on fasilitaattorin rooli keskusteluissa.

Kukin innovaatiopäivä on oma lukunsa, mutta aika tavallinen tapa edetä on sellainen, että ensin kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja perehdytään asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Sitten erilaisia ideoita ryhdytään kehittelemään ryhmätyöskentelyn avulla.

”Yleensä jakaannutaan 2–3 hengen ryhmiin, joista kukin saa tietyn toimeksiannon”, Niemi täsmentää.

Kuori kerma päältä

Tuloksena on koko nippu ideoita, mutta näistä vain elinkelpoisimmat valitaan jatkokehittelyn kohteeksi.

”Priorisoinnin avulla saadaan jyvät seulottua akanoista”, Niemi vahvistaa, mutta lisää, että hyödyntämättömiäkään ideoita ei unohdeta: ne voivat aivan hyvin toimia jatkokehityksen alustana joskus tulevaisuudessa.

Niemen mukaan ideoita syntyy enemmän, jos koolla oleva joukko ei ole ihan saman taustaista väkeä. Asiakkaatkin ovat huomanneet tämän ja tuoneet innovaatiopäiville väkeään tuotekehityksestä, ostopuolelta, tuotannosta, toimitusketjusta, myynnistä ja markkinoinnista…

Ursula Lumme huomauttaakin, että koskaan ei voi tietää, mistä suunnasta kuningasajatus tulee.

”Meillä on tehty paljon töitä sen eteen, että voidaan hyödyntää koko organisaation ideat”, Lumme toteaa.

Tuomo Niemi lisää, että innovaatiopäivän kokoonpanoa voisi mahdollisesti laajentaa vielä entisestään. ”Olemme miettineet sellaista ratkaisua, että innovaatiopäiville osallistuisi myös asiakkaan asiakas”, hän paljastaa.

Kun motivaatio ratkaisee

Innovaatiopäivä on palvelu, jota tarjotaan ennen kaikkea sellaisille asiakkaille, joiden kanssa on tehty pitkäaikaista, syvällistä yhteistyötä. Ursula Lumpeen mukaan avainsanana tässä on ”motivaatio” – jos asiakkaalla on voimakas tahtotila kehittää tuotekehitystä, innovaatiopäivä varmasti enemmän kuin puolustaa paikkaansa.

”Asiakkailta tulleen palautteen mukaan innovaatiopäivä on tärkeä ja odotettu tapahtuma. Ilahduttavaa on myös se määrätietoisuus, jolla asiakkaat suhtautuvat innovaatiopäivään: itse ideoiden synnyttämistä ja priorisoimista pidetään vielä suhteellisen helppona verrattuna siihen, että prosessi täytyy myös viedä loppuun asti, mikä vaatii usein monen vuoden mittaisen sitoutumisen”, Lumme toteaa. Tehokkaan ja hedelmällisen yhteistyön ankkureina toimivat luottamus ja avoimuus. Kun vuorovaikutuksessa ei ole kitkaa eikä kynnyksiä, voidaan innovoida parhaassa mahdollisessa ilmapiirissä, Lumme kiteyttää.

Investoinneille vastinetta

Asiakas myös odottaa vastinetta innovaatiopäivään panostamalleen ajalle ja rahalle, ja Metsä Fibre on enemmän kuin valmis vastaamaan omaan huutoonsa. Talosta löytyy maailmanluokan osaamista ja ”think-outside-the-box”-mentaliteettia, joka tuo asiakkaalle kouriintuntuvia etuja esimerkiksi kilpailukykyä ajatellen.

”Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että kaikki viisaus ei asu yhtiössä. Tärkeitä verkostomme jäseniä ovat – asiakkaiden lisäksi – esimerkiksi palvelu- ja laitetoimittajat, yliopistot ja tutkimuslaitokset”, Lumme listaa.

Tästä samasta ”yhteistyössä on voimaa” -ajatuksesta on versonut myös kokonaan uudenlainen innovaatioprosessityökalu, nimeltään Idea Booster. Lumme kertoo, että Idea Booster on verkossa toimiva palvelu, jonka avulla ideointirinkiin saadaan tuntuvasti enemmän volyymia.

”Netissä toimiessa voidaan kysyä kymmenien ihmisten mielipiteitä ja ehdotuksia sen suhteen, miten tavoitteet saavutetaan.”

Innovointi on jokamiehenoikeus

Idea Boosterin uskotaan tuovan helpotusta pulmaan jos toiseenkin.

Edelleen kehitystyön alla olevan Idea Boosterin avulla vaikuttavuus paranee entisestään ja helpon käyttöliittymän uskotaan aktivoivan joukot osallistumaan innovaatioprosessiin syvällisemmin.

”Idea Boosteria kokeillaan parasta aikaa ja se otetaan laajamittaisemmin käyttöön ensi vuonna”, lupaa Lumme. Samaan jatkumoon kuuluu tietysti myös yhtiön oma, vuonna 2012 lanseerattu innovaatiofoorumi. Intranetissä toimiva innovaatiofoorumi on sekin hyväksi havaittu keino kerätä joukko kokoon ja saada ideat lentoon. Ideoista äänestetään ja parhaat etenevät jatkokehitykseen.

”Innovaatiofoorumissa kaikki näkevät millaisia ideoita on kehitteillä ja voivat osallistua prosessiin mahdollisuuksien mukaan”, Lumme kuvailee.

Sähköistä aloitelaatikko!

Myös perinteisemmät innovaatiomallit, kuten aloitteiden tekeminen ja keksintöilmoitukset ovat edelleen voimissaan. Lumpeen mukaan tehtaille tulleet sähköiset työkalut ovat mahdollistaneet sen, että esimerkiksi aloitteiden laatiminen on helppoa ja nopeaa.

Olipa kanava sitten mikä tahansa, olennaisinta on se, että ideoita ei missään vaiheessa tyrmätä tai väheksytä: Metsä Fibren yrityskulttuuriin kuuluu utelias ja rohkaiseva asenne, joka etsii alati uusia mahdollisuuksia. Ursula Lumme näkee, että Metsä Fibrella on vankka ote tulevaisuuden tuotekehityksestä – ja tämä suunta tulee vain vahvistumaan vastaisuudessa: ”Voimme palvella asiakasta parhaiten tuomalla hänelle juuri niitä liiketoimintaa tehostavia innovaatioita. Yhdessä voimme saavuttaa hyvin paljon”, summaa Lumme.


Startti Saksassa

Tuore tekninen asiakaspalvelupäällikkö odottaa malttamattomana uusien ihmisten – ja paperikoneiden – tapaamisia.


Juho Rossi, 30, on Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun uusin vahvistus Wiesbadenissa. Juho saapui Saksaan heinä-elokuun vaihteessa ja on käyttänyt loppukesän päivät opettelemalla uuden toimenkuvan mukana tuomia tehtäviä. Odotukset ovat korkealla: pian Juho lähtee vierailemaan eri asiakkaiden luona ja pääsee tekemään töitä ”sormet savessa”. ”Tässä työssä pääsee auttamaan asiakkaita ihan konkreettisesti sen suhteen, miten sellua käytetään.”

Työnkuvaan tulee kuulumaan paljon matkustelua, mutta se on nuorelle miehelle etupäässä vain plussaa: Vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut paperitekniikan diplomi-insinööri nauttii tietysti myös siitä, kun pääsee tekemisiin uusien paperinvalmistajien kanssa. Aikaisemmin Juho toimi erilaisissa tuotannon esimies -ja kehitystehtävissä Metsä Boardilla, mutta viiden vuoden jälkeen mies pohti, että voisi kokeilla jotain uutta. Siirto Metsä Fibrelle tapahtui maaliskuussa ja viimein – muutaman kuukauden koulutusjakson jälkeen – Juho pääsi maailmalle. Saksaan hän ei ole tullut piipahtamaan: ”Saksalainen työsopimus on toistaiseksi voimassa ja ainakin muutaman vuoden ajattelin täällä olla”, hän paljastaa.

Uusi työ innostaa, sillä asiakasrajapinnassa on juuri nyt mukavasti säpinää. Esimerkiksi erikoispapereiden valmistajat kuulevat mielellään uusista tuotteista, jotka vähentävät kustannuksia samalla laatuun panostaen. ”Uusien innovaatioiden myötä meillä on tarjota tuotteita, joissa on paljon asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää