Ponssen metsäkone

Innovoinnin satoa korjaamassa

Ponsse on päässyt erikoistumisen ja toimivan innovaatiokulttuurin siivittämänä maailman metsäkonevalmistajien kärkijoukkoon. Osoituksena tästä Ponsse Scorpion -harvesteri palkittiin 2014 Vuoden laatuinnovaatio -palkinnolla. Samassa kisassa palkittiin myös Metsä Fibren Botnia Nordic + -havusellu. Innovaatiokulttuuria vaalitaan molemmissa yrityksessä, mutta mitkä tekijät ovat erityisesti Ponssen innovoinnin ja tuotekehityksen kulmakiviä?
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: JESSE KARJALAINEN & PONSSE

Metsäkoneyhtiö Ponsse täytti viime vuonna 45 vuotta. Perheyrityksen päämaja on säilynyt Suomessa samalla paikalla Pohjois-Savossa Vieremällä siitä lähtien kun metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti Ponssen valmistamaan omaan tarpeeseensa aiempaa kestävämmän ja vahvemman koneen. Tänä keväänä Vieremän tehtaalta valmistui jo 11 000. Ponsse-metsäkone.

”Einari oli itse mukana vielä vuonna 2010 uuden Scorpion-harvesterimme alkuvaiheen suunnittelussa. Hänen ohjeensa oli, että kompromisseja ei tehdä, vaan haluamme tästä markkinoiden parhaan harvesterin. Otimmekin Scorpionin osalta aika ison riskin ja loikan aivan uudelle tasolle puunkorjuuteknologiassa. Sen teknisistä ratkaisuista 80 prosenttia olivat täysin uusia”, sanoo Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg.

Inbergin mukaan perheyrityksen matala organisaatio ja kasvollinen omistajuus ovat olleet Ponssen selkeitä vahvuuksia. Päätöksenteko on helppoa ja nopeaa, kun omistajat, tuotekehitys ja tuotanto ovat kaikki lähekkäin samoissa tiloissa.

”Ydinosaamisemme on täysin omissa käsissä, ja periaatteenamme onkin aina ollut, että jos tarvitsemme tietynlaisia osaajia ja tekijöitä, niin palkkaamme ne itsellemme. Iso ero kahteen pääkilpailijaamme on myös siinä, että ne ovat suuria kansainvälisiä yhtiöitä, joissa metsäkoneliiketoiminta on vain pieni osa konsernia. Me olemme keskittyneet pelkästään tavaralajimenetelmään suunniteltuihin metsäkoneisiin”, Inberg huomauttaa.

Tavaralajimenetelmä tarkoittaa puunrunkojen katkomista pohjoismaiseen tyyliin jo metsässä kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaisiin mittoihin. Koko maailman puunkorjuusta noin 20 prosenttia tehdään tällä tavoin, mutta sen osuus on kasvussa. Menetelmän etuina ovat työn korkea tuottavuus ja ympäristöystävällisyys, kun puuaines voidaan hyödyntää tarkasti ja taloudellisesti myös pienemmiltä alueilta.

Ponsse on tällä hetkellä alallaan globaalisti toiseksi suurin peluri, jolla on noin 26 prosentin markkinaosuus. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Ranska sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka, ja sillä on 11 tytäryhtiötä ympäri maailmaa.


Ponssen metsäkone

 

Teknisen kehityksen huipulla

Innovatiivisuus on yksi Ponssen arvoista ja yhtiössä panostetaan vahvasti tuotekehitykseen. Inbergin mukaan tuotekehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja kaikki uudet tuotteet testataan loppukäyttäjillä ennen niiden siirtymistä tuotantoon.

”Meidän toimintatapamme on, että pyrimme mahdollisimman nopeasti luomaan prototyypin, jota asiakas pääsee kokeilemaan käytännössä ja antamaan meille palautetta. Vasta tämän konseptivaiheen jälkeen etenemme tuotteistukseen.”

Ergonomia ja kuljettajan jaksaminen työssä on Inbergin mukaan yksi keskeisistä suunnittelun periaatteista. Vuonna 2014 sarjatuotantoon tulleen Scorpion-harvesterin lähtökohtana oli kirjaimellisesti kuljettajan siirtäminen keskelle konetta, jotta näkyvyys ja ohjattavuus olisivat optimaalisella tasolla. Scorpionissa on myös edistykselliset levelointi- ja vakautusjärjestelmät, joiden avulla kone pysyy vakaana ja ohjaamo vaakatasossa kaikissa maastoissa. Näihin liittyvien teknologioiden suojaamiseksi Ponsse on myös hakenut patentteja.

Innovointiin liittyy myös riskinottoa, jota ilman ei voida kehittää mitään täysin uutta." -Juha Inberg, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Ponsse

”Tavaralajimenetelmän metsäkoneet ovat jo pitkään edustaneet työkonepuolella alan edistyksellisintä teknologiaa. Meillä tuli jo vuonna 1986 ensimmäinen katkontaa ohjaava mittalaite tuotantoon harvesterissa, ja vuonna 1993 ensimmäinen pc-pohjainen ratkaisu. Siitä lähtien tieto on jo liikkunut suoraan harvesterin ja metsäyhtiön välillä”, Inberg kertoo.

Ponssen etuna onkin Inbergin mukaan se, että yhtiössä on alusta saakka itse kehitetty omat tietojärjestelmätuotteet. Konserniin kuuluu teknologiayhtiö EPEC Seinäjoella, joka valmistaa koneisiin pc:t ja ohjainmoduulit.

Ponsse toi myös esimerkiksi jo vuonna 2009 ensimmäisenä markkinoille kahdeksanpyöräiset harvesterit.

”Alun perin kahdeksanpyöräistä harvesteria ajateltiin lähinnä Keski-Euroopan markkinoille, mutta nyt kun maailmalla on trendinä puunkorjuun siirtyminen yhä enemmän jyrkkiin rinteisiin, jo noin 80 % harvestereistamme on kahdeksanpyöräisiä. Tasaisella painon jakautumisella saavutetaan myös mahdollisimman pieni pintapaine, joka on tärkeää ympäristövaurioiden minimoimiseksi varsinkin pehmeämmillä mailla tapahtuvassa puunkorjuussa.”

Juha Inberg, Ponsse
Juha Inberg, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Ponsse

Tuottavuus, luotettavuus ja ympäristöarvot

Inbergin mukaan metsäkoneiden tuotekehityksen ajureita ovat jo mainitun ergonomian ja työskentelymukavuuden lisäksi muun muassa lisääntyvän tuottavuuden, energiatehokkuuden ja luotettavuuden vaatimukset.

”Koneiden korkea käyttöaste ja luotettavuus kaikissa tilanteissa – niin Siperian pakkasissa kuin Brasilian helteissä – ovat luonnollisesti olennaisia tekijöitä, ja mahdollisimman pieni polttoaineenkulutus. Uusien mallisarjojemme julkistukset rytmittyvät myös pitkälti Euroopan tiukkenevien dieselmoottoreiden päästönormien mukaan. Kiinnostus biopolttoaineisiin ja bioöljyihin sekä ympäristöystävällisempiin jäähdytinnesteisiin on myös lisääntynyt ja vaikuttaa osaltaan moottoriteknologian kehitykseen.”

Kaikkiaan ympäristövastuukysymysten painoarvon lisääntyminen näkyy Inbergin mukaan maailmalla yhä vahvemmin jo tarjousvaiheen määrittelyissä.

Viimeksi Ponssen koko mallisto lanseerattiin vuonna 2015 täysin uudistetulla muotoilulla ja ilmeellä. Uuden malliston johtotähtenä toiminutta, innovaatio- ja muotoilupalkintojakin voittanutta Scorpionia on tähän mennessä valmistettu yli 200 kappaletta.

Tällä hetkellä yhtiöllä on valikoimissaan kaikkiaan 21 eri tuoteperhettä peruskonemallistossa. Kaikki tuotteet tehdään asiakkaan tilauksesta ja räätälöidään tämän valitsemilla ominaisuuksilla.

Ponssen tuotantolinja

Teollisen internetin ensiaskeleet

Vaikka metsäkonealalla onkin jo pitkä kokemus tietotekniikan ja -liikenteen hyödyntämisestä, ollaan siinä Inbergin mukaan vasta aivan alkumetreillä. Digitalisaatio ja paljon puheena ollut teollinen internet tarjoaa valtavasti potentiaalia.

”Metsäkoneelta saatavaa informaatiota tulisi pystyä hyödyntämään tarkemmin paitsi koneyrittäjän liiketoiminnan tueksi ja metsäyhtiöissä, myös oman huoltoverkostomme ja tuotekehityksen tarpeisiin. Tietoa on vasta melko rajallisesti hyödynnetty esimerkiksi ennakoivien huoltoratkaisujen kehittämisessä”, Inberg sanoo.

Ponssella on paljon koneita myös täyden palvelun huoltosopimuksen piirissä, jonka mukaan yhtiöllä on huoltovastuu asiakkaan koneesta tiettyyn tuntimäärään saakka.

”Mielenkiintoinen ajatus olisi niin sanottu dynaaminen huoltokonsepti, jossa kone kertoo reaaliaikaisesti omasta tilastaan. Informaatioon voisi yhdistää myös vaikkapa säätietoa, jonka avulla voidaan päätellä huollon ajankohtaisuus. Tietoliikenneyhteydet ovat kuitenkin haasteena maailmalla, jossa verkot eivät aina ole aivan samalla tasolla kuin Pohjoismaissa.”

Ponssen tuotantolinja


Vapaat kädet ideointiin

Kaikkiaan hyvän ja toimivan innovaatiokulttuurin ytimessä on Inbergin mielestä se, että tiimin jäsenille annetaan täysi vapaus ideoida ja toteuttaa tekniset ratkaisut siten, ettei yksityiskohtiin puututa liiaksi ylemmällä tasolla.

”Meillä on talossa pitkä historia ja hyvin kokenut ja osaava porukka tuotekehityksessä. Oma johtamistapani on myös ollut se, että annetaan paljon tilaa ja vastuuta tekijöille eikä rajata innovointia valmiilla määrittelyllä. Scorpion on jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että innovointiin liittyy myös riskinottoa, jota ilman ei voida kehittää mitään täysin uutta.”

Inbergin mukaan on myös tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla on yhteinen ja selkeä näkemys yhtiön tuote- ja teknologiastrategian suunnasta, ja että tietoa jaetaan kaikille läpinäkyvästi. Ponssella matala organisaatiorakenne on myös osaltaan omiaan luomaan motivoivaa Ponsse-henkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Lisäkannustusta ideointiin antaa Inbergin mukaan yhtiössä äskettäin uudistettu keksintöohjesääntö, jossa keksintöilmoituksesta, patenttihakemuksesta ja myönnetystä patentista myönnetään kustakin palkkio keksijälle.

”Kun olemme täällä Vieremällä näin tiiviinä yksikkönä, on haasteenamme ehkä toisinaan asiakastarpeiden tunnistaminen mahdollisimman ajoissa eri puolilla maailmaa, jotta saamme tuotua ideat innovointiprosessiin mukaan. Tässä on kuitenkin mielestäni tärkeintä, että olemme aidosti lähellä asiakasta ja käymme säännöllisesti paikan päällä hakemassa ensikäden tietoa.”

Innovointityönsä tueksi Ponsse toteutti tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös Hackathon-tapahtuman, johon se kutsui kaikkia halukkaita suunnittelijoita ja metsäkoneteknologiasta kiinnostuneita tekijöitä. Tapahtuman tavoitteena oli löytää tuoreita ideoita tietotekniikan hyödyntämiseksi koneen käyttäjän sekä kaluston hallinnan ja huollon kannalta.

”Tämä kuvastaa myös innovaatiokulttuuriamme siinä, että olemme avoimia uusille ajatuksille ja perinteisen kehyksen ulkopuolisille ideoille myös ihmisiltä, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä metsäkoneiden kanssa”, Inberg sanoo. Vastuullista metsänhoitoa kautta linjan

Juha Mäntylä

 

Metsä Fibrelle on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa, puun ostosta ja korjuusta lähtien. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi auttaa osaltaan paitsi varmistamaan puun alkuperän ja turvaamaan metsien monimuotoisuuden, myös huolehtimaan metsässä työskentelevien oikeuksista.

Metsä Forestin toimialajohtajan Juha Mäntylän mukaan kuitupuun käytön lisääntyminen muun muassa Äänekosken biotuotetehdashankkeen myötä edellyttää, että myös vastuullisuuskysymyksiin ja metsien ekologiseen kestävyyteen pitää kiinnittää entistä tarkemmin huomiota. Metsien monimuotoisuuden ja esimerkiksi uhanalaisten eliölajien säilyttämisen kannalta rehevät metsäalueet ja niin sanotut paahderinteet sekä pystyyn jätettävät lahopuut ovat olennaisimpia kohteita.

”Vastuullisuusasiat konkretisoituvat tietyllä tavalla siinä, kun hakkuukone liikkuu maastossa ja kun sen kuljettaja tekee päätöksiä. Vaikka esimerkiksi arvokkaat luontokohteet on toki rajattu hakkuualueilla etukäteen, on aika usein kyse runko kerrallaan tehtävistä hakkuupäätöksistä, jolloin koneen kuljettaja on ratkaiseva lenkki”, Mäntylä sanoo.

Korjuuteknologian osalta Metsä Groupille on Mäntylän mukaan tärkeää, että koneet ovat entistä energiatehokkaampia, ja myös kuljetuksissa on jatkuvana tavoitteena vähentää edelleen energiankulutusta. Pyrkimyksenä on myös minimoida korjuun aiheuttamat maastovaikutukset.

”Uusin tähän liittyvä innovaatio on Suomessa kehitetty laserskannausteknologia, jonka avulla leimikosta saadaan vielä aiempaa enemmän tietoa etukäteen. Skannaus antaa tarkkaa tietoa esimerkiksi maaston kosteusolosuhteista, jolloin pystymme ohjaamaan korjuuta entistäkin paremmin ja välttämään maasto- ja vesistökuormitusta.”


LUE LISÄÄ METSÄ FIBREN VASTUULLISUUDESTA OSOITTEESSA:
WWW.METSAFIBRE.COM/FI/KESTAVA-KEHITYS/PAGES/DEFAULT.ASPX

Related articles

 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää

Most popular

 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää