Koko ketju hallinnassa

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun asiantuntijoilla on paljon lisäarvoa annettavanaan myös uusien markkina-alueiden tuotantoprosesseihin.
TEKSTI: IAN FENTON, KUVAT: METSÄ FIBRE

”Jos olisin paperitehtaan omistaja, huolehtisin siitä, että tekisimme vertailua kaikkien raaka-ainetoimittajien kesken. He pystyvät itse kertomaan tarkemmin tarjoamastaan kemiallisesta sellusta, tuotteen ominaisuuksista ja palvelutasosta, ja pyytäisimme heitä arvioimaan, miten he pystyvät parhaiten auttamaan meitä”, Tom Nickull sanoo.

”Sellun hinta on luonnollisesti tärkeä tekijä, mutta yrittäisin saada oman organisaationi ymmärtämään koko ketjun arvon. Sillä tavoin saisimme selville, kuka loppujen lopuksi pystyy tarjoamaan meille eniten lisäarvoa”, Nickull jatkaa.

Kyse on asiakkaiden elämän helpottamisesta

Metsä Fibren asiakkaiden onneksi Nickull ei todellisuudessa ole näin kova kilpailija ja tehtaanomistaja, vaan Metsä Fibren Teknisen asiakaspalvelun johtaja. Hän vain astui hetkeksi Kaakkois-Euroopan nousevalla markkina-alueella vaikuttavan kuvitteellisen paperinvalmistajan saappaisiin pohtiakseen kysymystä toiselta kantilta.

Kokonaiskuvan tarkastelu on Nickullille tuttua. Hänen näkemyksensä mukaan oikean sellun valinta on vain osa totuutta: erilaiset kuitulaadut vaativat paperintuotantoprosessin optimointia, jotta lopputuotteelle voidaan taata paras mahdollinen lujuus sekä taloudellisin tapa tähän lopputulokseen pääsemiseksi. Kyse on toisin sanoen siitä, miten suuri on kalliimman havusellun suhteellinen osuus seoksessa.Sillanrakentajan asemassa

Tarjolla on jo huomattava määrä tavanomaiseen paperinvalmistusprosessiin liittyvää asiantuntemusta, niin laitevalmistajien kuin asiakkaan työntekijöiden puolelta. Metsä Fibren Teknisen asiakaspalvelun tiimin lähtökohtana onkin, että toimittajat tuntevat yksityiskohtaisesti omat laitteensa, ja että asiakkaat tietävät, kuinka tuotteita pitää käsitellä. Kyse ei ole siitä, että kerrotaan asiantuntijoille, kuinka heidän tulisi tehdä työnsä, mutta näiden osapuolten väliltä puuttuu silti jotain olennaista: syvällistä asiantuntemusta kuiduista.

Edes kaikkein korkealuokkaisimmista sellulaaduista ei saada täyttä lujuuspotentiaalia irti ilman asianmukaista käsittelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että havusellun osuus on usein suurempi kuin olisi todellisuudessa tarpeen. Optimaalisessa jauhatusprosessissa tämän pehmopaperinvalmistajille tyypillisesti kaikkein kalleimman komponentin määrä voidaan minimoida. Samalla lehtipuun osuuden kasvattaminen mahdollistaa paremman pehmeyspotentiaalin.

Jauhatusprosessin päivityksellä voidaan osaltaan pienentää myös paperitehtaiden tyypillisesti huomattavia sähkökuluja. Järjestelmän muutoksilla pystytään alentamaan energiankulutusta ja tarjoamaan siten asiakkaalle lisäsäästöjä.

Mukana suunnittelusta lähtien

Teknisestä asiakaspalvelun tiimistä on kenties kaikkein suurin apu käynnistysvaiheessa, kun uusi tai uudistettu paperikone otetaan ensi kertaa käyttöön. Tämä koskee etenkin lupaavan kasvun alueita, kuten Kaakkois-Eurooppaa, jonne Metsä Fibren Botnia Start-up Kit -ratkaisu soveltuu hyvin.

Palveluun kuuluu, että asiakkaan ja laitetoimittajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta paperikoneen käynnistys sujuu mahdollisimman jouhevasti. Tekninen asiakaspalvelu avustaa tällöin prosessissa aivan sen alusta lähtien, jo suunnitteluvaiheessa.

Tekninen asiakaspalvelu pystyy tekemään suosituksia sekä seoksesta että jauhatusprosessista keräämällä tietoa asennetuista laitteista, käytettävistä täyteaineista, massankäsittelyn ja pohjapaperin tavoitteista sekä valitsemalla Metsä Fibren tuotteista oikeat sellulaadut (tai kokoamalla tiedot käytetystä sellusta myös silloin, kun se tulee muista lähteistä). Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä sujuvan käynnistyksen varmistamiseksi, minkä myös useat yrityksen avainasiakkaista ovat havainneet.

Päämäärä ohjaa tuotantoa

Tekninen asiakaspalvelu pystyy myös auttamaan asiakasta tämän organisaation pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikki lähtee usein asiakkaan oivalluksesta, että tarkastelemalla prosesseja lähemmin voidaan suorituskykyä tehostaa huomattavasti. Tämä mahdollistaa kunnianhimoistenkin tavoitteiden saavuttamisen.

Käytettyjen sellulaatujen, seoksen, jauhatuksen ja useiden muiden tuotantoprosessiin vaikuttavien tekijöiden välisen suhteen ymmärtäminen voi osaltaan auttaa yrityksen strategisessa päätöksenteossa. Tämän edistämiseksi Metsä Fibre myös järjestää tapaamisia avainasiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi tavoitteena ratkaisevasti vähentää kauttaaltaan toimipaikkojensa tuotantokuluja.

Tiedämme, miten erilaisista kuiduista saa parhaan hyödyn irti

Kun Metsä Fibren palvelun ja tuotekehityksen asiantuntijoiden sekä asiakkaan johtoryhmän välillä on toimiva yhteys, voidaan operatiivisia kysymyksiä tunnistamalla saavuttaa korkean tason tavoitteita.

”Tiedämme, miten erilaisista kuiduista saa parhaan hyödyn irti. Näin asiakas voi saavuttaa tavoitteensa, oli kyse sitten tuottavuudesta, kustannuksista tai lopputuotteen laadusta”, Nickull kertoo.

Tekninen asiakaspalvelu pystyy sen jälkeen tarkastelemaan lähemmin tuotantotiloja, jotta parannukset voidaan toteuttaa myös käytännössä.

Tällä tavoin Metsä Fibren tiimi pystyy parhaimmillaan avustamaan asiakkaitaan sisäisessä viestinnässä tuomalla ostajat, operatiivisen henkilöstön ja johdon yhteen, jotta varmistetaan, että asiakkaan paperintuotanto saa aikaan entistä suurempia määriä mahdollisimman korkealuokkaisia tuotteita mahdollisimman pienin kuluin.

Tämä toimintatapa auttaa myös väistämään organisatorisia haasteita. Esimerkiksi sellun ostoista vastaavilla henkilöillä ei välttämättä ole vaikutusvaltaa itse jauhatusprosessiin. Keskusjohtoinen yhteistyö voi auttaa poistamaan kokonaan tämän tyyppiset ongelmat.Uraauurtavaa työtä

Kaakkois-Euroopassa Metsä Fibren Teknisen asiakaspalvelun tiimillä on ollut tähän mennessä vasta rajallinen määrä pilottihankkeita. Kyse on edistyneemmästä palvelusta, joka ei ole perinteisessä mielessä kuluerä asiakkaalle, vaan liittyy enemmänkin selluntarjoajan ja paperintuottajan välisen pidemmän tähtäimen yhteistyön rakentamiseen.

Keskeinen kysymys on, miten alueella saavutetaan luottamus Metsä Fibren asiantuntemukseen. Nickull on kuitenkin vakuuttunut siitä, että ennen pitkää tiimi on vahvasti mukana kasvussa olevan alueen sellumarkkinoilla:

”Botnia Start-Up Kitin tapauksessa kyse ei ole siitä, että marssisimme vain uuden asiakkaan puheille tyrkyttämään muutoksia. Ymmärrämme hyvin, että tarjoomamme pitää ensin tulla tutuksi asiakkaille”.

Kyse on usein pienemmistä, mutta potentiaalisesti hyvin tuottoisista muutoksista olemassa olevaan prosessiin. Olennaista on, että asiakas aidosti ymmärtää kuituasiantuntemuksen käytännön hyödyt. Malliesimerkki on romanialainen Pehart, jonka esittelemme tässä numerossa artikkelissa ”Räätälöity ratkaisu” sivulla 18. Pehart on ollut useamman vuoden Metsä Fibren asiakkaana, ja on nyt alkanut kiinnostua myös prosessiensa optimoinnista.

Nickull vertaa Kaakkois-Eurooppaa ja sen potentiaalia Turkkiin ja Kiinaan, kahteen suhteellisen uuteen markkina-alueeseen, jotka näyttävät myös vähitellen kaipaavan yhä enemmän tuotantoprosessiin liittyviä palveluja.

”Käynnistimme syvällisemmän yhteistyön kiinalaisten asiakkaittemme kanssa noin kolme vuotta sitten. Aloitimme perustason jauhatuksen ja seosten optimoinnilla, ja toteutimme myös muutamia Start-Up Kit -ratkaisuja. Nyt isojen yritysten tutkimus- ja kehitysyksiköt ovat jo alkaneet pyytää meitä mukaan tapaamisiinsa kertomaan omista näkemyksistämme”.

”Meidän pitää edetä pienin askelin, mutta kun saavutamme heidän luottamuksensa, asiakkaat alkavat huomata, kuinka asiantuntemuksemme ja osaamisemme voivat aidosti tuoda lisäarvoa heidän prosesseihinsa. Kyse on kuitenkin lopulta siitä, miten voimme helpottaa asiakkaiden elämää”, Nickull toteaa.Esikuvana Kiina


Uusien pelureiden avustaminen kehittyvillä markkinoilla tarjoaa Metsä Fibren Tekniselle asiakaspalvelulle erinomaisen mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa myös niille vakiintuneille paperintuottajille, joilta on kenties jäänyt koko potentiaali hyödyntämättä.

Pehmopaperi on ollut viime vuosina yksi nopeimmin kasvaneista tuotesegmenteistä Kiinan markkinoilla. Syynä tähän ovat parantunut elintaso, keskiluokan kasvu sekä maan nopea kaupungistuminen. Kehitystä on kuitenkin hillinnyt lisääntynyt tietoisuus kustannuksista ja tehokkuudesta, sekä kasvava tarve vastuullisille ratkaisuille. Uuden tuotantolaitoksen käynnistysvaihe on siten juuri oikea hetki hyödyntää Metsä Fibren asiantuntemusta koko paperin tuotantoprosessista. Tämän ovat myös asiakkaat nopeasti oppineet.

Kouluttamalla koneiden käyttäjiä jauhatuksen sekä prosessin ja lopputuotteen optimoinnin osalta, Metsä Fibren Teknisen asiakaspalvelun tiimi on pystynyt auttamaan kiinalaisia asiakkaita kehittämään tuotantotapojaan. Eräs asiakas – yli 20-vuotisen kokemuksen omaava paperintuottaja – totesi innostuneena, että tämä oli ensimmäinen kerta kuin heidän henkilöstönsä sai oppia kuitujen käsittelystä. Kyseessä on erinomainen esimerkki lisäarvon tuottamisesta siellä, missä sillä on todella merkitystä.


INFO:
Tom Nickull, Johtaja, Tekninen asiakaspalvelu, Metsä Fibre Finland, tom.nickull@metsagroup.fi

Related articles

 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää

Most popular

 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää