Kaupungin siluetti Kiinassa
 
 
 
 
 

Menestystä vaativilla markkinoilla

​Kiinan nopeasti kasvava keskiluokka pitää yllä paikallista kysyntää haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Kysyimme kahdelta markkinoilla toimivalta asiantuntijalta näkemyksiä brändien menestykseen vaikuttavista tekijöistä.

11/2016 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN & IAN FENTON, KUVAT: QINGCHEN YANG,VATS GROUP, VELHOT / JASON LEWIS, ZHAOLIANG70 / SHUTTERSTOCK.COM & METSÄ GROUP

Qu Xue on vuonna 2013 perustetun Euroeat Oy -startup-yrityksen perustajajäsen. Yritys keskittyy suomalaisten brändien, kuten Muumi-hahmojen myynninedistämiseen ja verkkokauppojen perustamiseen. Yleisesti Martyn- tai suomalaisittain "Martti"-nimellä tunnettu QuXue on toiminut aiemmin Nokian ohjelmistokehityksen parissa.

"Tullessamme markkinoille olimme tietoisia siitä, että Kiina on maailman johtava verkkokauppamaa, ja että sen nopean kasvun taustalla on ainakin kolme merkittävää tekijää: maailman edistynein verkkomaksamisen järjestelmä; koko maan kattavat, nopeat ja edulliset logistiset palvelut sekä monipuoliset verkkokauppapalvelut", Martyn sanoo.

Martynin mukaan kiinalaisen verkkokauppayhtiö Alibaban kehittämä Alipay-järjestelmä ei ole pelkästään maksutapa vaan enemmänkin talousasioiden hallintaan tarkoitettu työkalu. Se on pitkälti korvannut käteisen ja korttimaksut, etenkin suuremmissa kaupungeissa nuorten ja keskiluokkaisten kuluttajien piirissä.

QU XUE (MARTYN), TOIMITUSJOHTAJA, EUROEAT KIINA

"Paikallinen erityispiirre on myös QR-koodien laaja levinneisyys nopean verkko-ostamisen helpottamiseksi. Kuluttaja voi skannata tuotteen älypuhelimellaan, käyttää sormenjälkitunnistusta maksun hyväksymiseksi ja saada paketin kotiovelleen toimitettuna seuraavaksi päiväksi."

Vilkas verkkokauppamarkkina kasvattaa myös tasaisesti pakkausten kysyntää:

"Nykyisin Kiinan pakkausmarkkinat keskittyvät lähinnä hintakilpailuun. Logistiikkayritykset, kauppiaat ja myös kuluttajat kaipaavat kuitenkin selvästi muutosta. Koska työvoimakustannukset ovat tällä hetkellä hyvin korkeat, on työvoimavaltaisen pakkausprosessin trendi ohitse. Tämä avaa varmastikin uusia mahdollisuuksia."

OSTOSPOTENTIAALIA

Martyn huomauttaa, että Kiinan keskiluokkaisten kuluttajien määrän arvioidaan kasvavan 200 miljoonasta 600 miljoonaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskiluokka on luonnollisesti yksi Euroeatin pääkohderyhmistä, korkeasti koulutettujen, trenditietoisten nuorten kuluttajien uuden sukupolven ohella.

Alibaba Groupin tutkimuksen mukaan Kiinan vähittäiskaupan verkkomarkkinoiden arvon uskotaan olevan jopa 1,4 biljoonaa dollaria vuonna 2020, mikä tarkoittaa vuosittaisen kasvun nousevan 30 prosenttiin.

"Kotimainen kysyntä Kiinassa on säilynyt vahvana." -Qu Xue (Martyn), Toimitusjohtaja, Euroeat Kiina


"Kiinassa on jo 620 miljoonaa älypuhelimen käyttäjää, joista lähes 500 miljoonaa on hyödyntänyt verkkokauppapalveluita. Potentiaali on todella valtava, ja markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti," Martyn kertoo, ja jatkaa: "Vaikka Kiinan taloudessa on ollut haasteita, esimerkiksi käynnissä olevien teollisuus- ja talousuudistusten osalta, on kotimainen kysyntä säilynyt vahvana. Kiinan viranomaiset ja isot paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisia hyödyntäessään innovatiivisia keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi."

TIE ETEENPÄIN

Toinen markkinoita läheltä seuraava ja kiinalaisten kuluttajien käyttäytymisestä hyvin perillä oleva toimija on Leo Austin, Jinliufu Spirits -yhtiön toimitusjohtaja ja Vats Group -holdingyhtiön varapääjohtaja. Vats Group omistaa 11 alkoholiyritystä eri puolilla Kiinaa sekä maan suurimman luksusalkoholiliikkeiden ketjun.

Leo Austin, Jinliufu Spirits -yhtiön toimitusjohtaja ja Vats Group -holdingyhtiön varapääjohtaja

Leo Austin, toimitusjohtaja, Jinliufu Spirits Company, varapääjohtaja, Vats Group

"Kuluttajakysyntä säilyy vakaana," hän kertoo. "Emme ole kokeneet laskusuhdannetta. Kuluttajat ovat kuitenkin varovaisia. Etenkin teräksen ja hiilen tuotantoon keskittyvät maanosat ovat kärsineet. Useimmat muut sektorit kasvavat edelleen, ja ihmiset suhtautuvat melko optimistisesti tulevaisuuteen".

Austinin mukaan nyt on vallalla tasaisen, kestävän kasvun kausi ja talouden rakennemuutos.

"Emme odota laskukautta, mutta emme myöskään voimakasta kasvua lyhyellä tähtäimellä. Mikäli pankkien luotonanto supistuu, tilanne voi muuttua, mutta Kiinan kansallisen taseen tiedetään yleisesti olevan vahva - se kestää varmasti rasitteet", Austin sanoo.

VALOISA TULEVAISUUS

Arvioidessaan Metsä Fibren asiakkaiden tulevia näkymiä Kiinassa Austin uskoo, että panostus pakkaamiseen säilyy suhteellisen korkealla tasolla, eikä hän odota tilanteen muuttuvan. "Se on osa kuluttajakäyttäytymistä. Pakkausten merkityksen korostuminen on pohjoisaasialaisille kulttuureille yhteinen piirre, ja näkyy edelleen vahvasti esimerkiksi Japanin markkinoilla."

ECHO 2-2016 Jinliufu Spirits Company pakkaus 

"Pakkausten merkityksen korostuminen on pohjoisaasialaisille kulttuureille yhteinen piirre", Leo Austin sanoo.

Tämä on osuva huomio. Kiinan erityspiirteisiin keskityttäessä unohtuu helposti, että sen markkinat ovat alttiita globaalin talouden vaikutuksille, vaikkakin ne pyrkivät kehittämään kotimaista kasvua. Tästä syystä Kiinaan keskittyvät havainnoijat seuraavat niin Yhdysvaltain vaalitulosta kuin mahdollisia geopoliittisia konfliktejakin tarkasti.

"Vientiteollisuusalojen rakenne on muuttunut", Austin jatkaa. "Kiinassa on alueita, jotka ovat edelleen hyvin keskittyneitä vientiin tähtäävään tuotantoon, esimerkiksi etelässä Guangdong ja idässä Zhejiang Shanghain lähellä. Vientiteollisuuden osuus on kuitenkin pienentynyt vuoden 2008 globaalin kriisin jälkeen."

Laajemmassa maailman mittakaavassa Kiinan palkkatasoa ei enää pidetä alhaisena, ja maa pyrkii yhä enemmän viemään tuotteitaan työvoimansa sijaan. Austin huomauttaa, että Kiinan menestyneimmät vientiyritykset ovat nyt monesti maailman markkinajohtajia. Myös tällä on geopoliittisia vaikutuksia: "Esimerkiksi yhdysvaltalaisyritykset saattavat vielä kaivata Kiinan vientiteollisuuden tuotantoa, mutta eivät niinkään kiinalaisia kilpailevia tuotteita. Paikallisen teollisuuden hiipuminen on kuitenkin ollut juuri USA:n presidentinvaalien keskeisiä teemoja."

KULUTTAJATRENDIT MURROKSESSA

Kuluttajien osalta Austin arvioi korkean laadun merkityksen korostuvan ostopäätöksissä. Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia.

"Vaikka keskimääräiset kuluttajat ovat edelleen varovaisia, ostavat varakkaat kuluttajat edelleen korkealuokkaisia tuotteita itselleen ja perheilleen. Kyse ei välttämättä ole luksus-tuotteista vaan premium-luokan hyödykkeistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita tuontituotteista elintarvikesektorilla. Useat suuret vähittäiskauppaketjut keskittyvät nyt tuotettuihin ruoka- ja juomatuotteisiin."

Kiinalainen katukuva

Austin lisää, että talouden makrotason muutokset ovat voineet vauhdittaa tiettyjä muutoksia kuluttajien ja kauppiaiden toiminnassa. Kuluttajat esimerkiksi kutsuvat kotiin vähemmän vieraita, kuluttavat vähemmän rahaa lahjoihin ja ovat muutenkin varovaisempia rahankäyttäjiä.

Väestörakenteen näkökulmasta hän mainitsee nuoremman sukupolven vaikuttavan vanhempiaan innokkaammilta kuluttajilta. Kaikki kuluttajaryhmät ovat kuitenkin Austinin mielestä kehittymässä.

"Ihmiset kaipaavat parempia brändejä. Heitä ei ole enää niin helppoa huijata jännittävillä tarinoilla. Suuremmissa kaupungeissa tämä oli tilanne jo muutama vuosi sitten, ja nyt myös pienemmät kaupungit seuraavat perässä." Hän lisää, että verkkokauppa on hyvässä kasvuvauhdissa, mikä on omiaan tarjoamaan mahdollisuuksia niille, jotka ovat jo keränneet digitaalista oppia kehittyneemmillä markkinoilla.

PAKKAUS RATKAISEE

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Kiinan markkinoilla kannattaa olla valppaana. Austinin mukaan myös vähittäiskaupat ovat varovaisia, koska tiukka kilpailu isompien ketjujen välillä aiheuttaa osalle tappioita. Tämä asettaa puolestaan kovempia paineita toimittajille.

"Kaikki kuluttajatuotteiden kategoriat tiivistyvät, ja harvemmat brändit säilyvät hengissä. Monet taktiikat, joita yritykset käyttivät viisi vuotta sitten, eivät yksinkertaisesti enää toimi. Brändit ja markkinointikanavat ovat levittäytyneet jo pienimpiinkin kaupunkeihin, joten helpon laajentumisen kausi on ohitse. Mediakenttä on valtavan pirstaloitunut, jolloin brändin on vaikea kasvaa nopeasti aggressiivisen mainonnan avulla. Kaikki vaatii kovaa työtä.

"Kaikki tämä johtaa lähes varmasti kamppailuun brändiarvon lunastamiseksi ja tuotelaadun konkretisoimiseksi kauppojen hyllyillä. Brändinomistajan tarjonta tulee valjastaa kaikilta osin palvelemaan näitä tavoitteita, alkaen luonnollisesti pakkauksesta, joka on usein kuluttajan ensikosketus tuotteeseen. Vaikka pidemmällä aikavälillä kenties vain vahvat selviytyvät Kiinan markkinoilla, voivat pakkaus ja esillepano olla keskeisimpiä erottumistekijöitä, joilla brändi nousee voittajaksi.


Tuonti Kasvussa - päästöt laskussa

"Mielestäni on tavallaan harhaanjohtavaa puhua Kiinan hiipuvasta kasvusta ja selluliiketoiminnasta samassa yhteydessä", sanoo Metsä Fibrellä Itä- ja Kaakkois-Aasian myynnistä vastaava johtaja Harri Vertanen.

Väittämä voi tuntua rohkealta, mutta se perustuu Metsä Fibren Kiinan toimintojen tukikohdasta Shanghaista saatuun ensikäden tietoon paikallisista markkinoista.

Harri Vertanen, JOHTAJA, ITÄ- JA KAAKKOIS-AASIA, METSÄ FIBRE

"Vaikka BKT:n kasvu on jonkin verran taittunut, sellumarkkinoilla tuonti on lisääntynyt - enemmän kuin kukaan olisi odottanut, ja ylittänyt itse BKT:n kasvun", Vertanen selittää.

Vastatessaan kollegoidensa kysymyksiin maan hidastuvasta kasvusta Vertanen puhuu omasta näkökulmastaan: "Kiinassa asuvana en koe, että kasvu olisi hidastumassa. Omat kokemukseni ovat yhteneväiset tilastojen kanssa - en ole lainkaan huolissani."

Vastuullisuuden osalta hän näkee Kiinan viranomaisten päähuomion kiinnittyvän saasteisiin, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Taloudellisten paineiden lisäksi ympäristövaatimukset voivat aiheuttaa sen, että tehottomia ja saastuttavia tehtaita suljetaan. Tämä tarjoaa Vertasen mukaan paremman aseman kokeneemmille paperintuottajille ja luo uusia mahdollisuuksia Metsä Fibrelle.

LINKKEJÄ AIHEESTA

Related articles

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Most popular articles

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää