Räätälöity ratkaisu

​​​​​​​​​​​​​​​​​Metsä Fibre on yhdessä jakelijansa Europcellin kanssa luonut ainutlaatuisen yhteistyömallin Kaakkois-Euroopan sellumarkkinoille.
TEKSTI: IAN FENTON, KUVAT: GEORGE POPESCU / VELHOT

Laatu on keskeinen tekijä Kaakkois-Euroopan paperinvalmistajille.


 

Vastaaminen etäisten markkinoiden tarpeisiin ei ole koskaan yksinkertaista, ja jokaisessa vientihankkeessa on omat haasteensa. Metsä Fibren ja sen jakelijakumppanin Europcellin tunnistama kasvupotentiaali Kaakkois-Euroopassa antoi kuitenkin hyvän syyn kartoittaa paikalliset markkinat perusteellisesti. Alueen sellunjakeluun luotiin täysin uudenlainen malli.

Kaiken lähtökohtana olivat asiakkaiden kohtaamat haasteet, sanoo Europcellin toimitusjohtaja Sebastian Hetzmann.

”Monet alueella toimivat yritykset ovat taloudellisesti vasta kehitysvaiheessa. Paperikoneisiin on esimerkiksi tehty sijoituksia EU:n tuella, mutta asiakkaidemme taloudellinen tilanne ei useinkaan salli heidän ylläpitää varastoa useamman kuukauden tuotannon tarpeisiin”.

Näistä syistä kustannukset ja tasainen saatavuus ovat alueen päällimmäiset huolenaiheet. Paikalliset olosuhteet avaavat mahdollisuuksia niille toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan vaatimuksiin.

”Asiakkaat arvostavat kovasti yhteistä liiketoimintaamme Metsä Fibren kanssa, koska pystymme korjaamaan puutteen: ylläpidämme heille paikallista varastoa niin Serbiassa, Sloveniassa, Romaniassa kuin muissakin maissa. Tämä antaa asiakkaille toimitusvarmuutta”.

Varmuus on selvästikin haluttu ominaisuus, sillä Metsä Fibren ja Europcellin kumppanuus kattaa jo laajan maantieteellisen alueen ja asiakaskunnan Kaakkois-Euroopassa.

Laatua tarjolla

Sellun kysynnän kasvu Kaakkois-Euroopassa ei suinkaan perustu edullisemman luokan tuotteisiin, joissa hinta on laatua tärkeämpää. Kaikki osapuolet – toimittaja, jakelija ja asiakas – ovat yhtä mieltä korkealaatuisten tuotteiden merkityksestä näillä markkinoilla.

”Täällä toimiessamme asiakkaat ovat tottuneet pitämään Botnia Nordic Pine -havusellua ensiluokkaisena raaka-aineena”, Hetzmann huomauttaa.

”Muilla yrityksillä on suoraan sanoen ollut aiemmin taipumusta käyttää hyväkseen toimitusten epävarmuutta alueella myymällä heikkolaatuista sellua paperinvalmistajille, joilla on tarjolla rajallisesti vaihtoehtoja”.

Se, että asiakkaille kerrotaan avoimesti sellun ominaisuuksista, on edesauttanut merkittävien asiakassuhteiden luomista alueella, ja erityisesti Romaniassa, jossa laatu on tärkein tekijä esimerkiksi Petreștissä sijaitsevalle, MG TEC GROUPS Dej -konserniin kuuluvalle paperinvalmistaja Pehartille. Yritys operoi yli 150-vuotisen historian kokemuksella kolmea paperikonetta ja kahta tuotantolinjaa. Pehart on sekä paperin kokonaistuotantomäärillä että lopputuotteiden tuotantokapasiteetilla mitattuna Romanian pehmopaperituotannon suurin peluri.

”Emme halua olla pelkästään iso vaan myös hyvä peluri, ja luotettava kumppani asiakkaillemme”. Daniel Rusan, Pehart


”Lopputuotteen laatu on meille ainoa erottumiskeino markkinoilla”, sanoo yrityksen hankintajohtaja Daniel Rusan.

Emme halua olla pelkästään iso vaan myös hyvä peluri, ja luotettava kumppani asiakkaillemme. Meidän pitää pystyä toimittamaan jatkuvasti tasaista laatua. Se on meille yksi tärkeimmistä tekijöistä”.

Laadun korostuminen liittyy paitsi Romaniassa kehittyneeseen uuteen keskiluokkaan, joka vaatii tuotteiden olevan samanveroisia muun Euroopan kanssa, myös suurten eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen ilmaantumiseen markkinoille. Ketjut hallitsevat nyt jopa 60 prosenttia paikallisesta vähittäiskaupasta ja ne vaativat pehmopaperituotteita, jotka täyttävät samat vastuullisuusstandardit – ja siten myös sertifikaatit – kuin muissakin ketjun toimintamaissa myynnissä olevat tuotteet. Tämä on yksi syy siihen, että Pehartista on hyvää vauhtia tulossa koko tuotantoketjun osalta FSC-sertifioitu. Yrityksen tavoitteena on täyttää loput sertifioinnin kriteerit loppuvuodesta 2015.

Sellun kysynnän ylläpitäminen Romanian kaltaisilla markkinoilla vaatii silti muutakin kuin oikeanlaisen tuotteen: kyse on saatavuuden turvaamisesta. Metsä Fibren, Europcellin ja asiakkaiden kannalta se tarkoittaa sellaisen logistisen ratkaisun kehittämistä, joka toimii hyvin nyt ja tulevaisuudessa. 

Menestysresepti

Toimintamallin taustalla oleva yhteistyö tekee siitä ainutlaatuisen. Europcellin etuna on vankka tuntemus alueen logistisista markkinoista, ja yhdessä Metsä Fibren kanssa se rakensi konseptin, jossa jakelija toimii käytännössä keskuksena asiakkaille niillä markkinoilla, jotka jäivät aiemmin ulkopuolelle maantieteellisen etäisyyden tai taloudellisten seikkojen vuoksi. Prosessi oli aikaavievä, mutta lopputuloksena syntyi räätälöity ratkaisu kullekin maalle.

”Markkinoista riippuen sellu voi kulkea joko maa-, meri- tai rautateitse, joten tarjoamme asiakkaillemme erilaisia logistisia ratkaisuja heidän sijaintinsa mukaan. Joissain tapauksissa käytämme maantiekuljetuksia, toisissa proomuja ja suurempien maiden, kuten Romanian osalta, selvitämme vielä kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja”, Hetzmann selittää.

Kyseessä on merkittävä saavutus, etenkin kun huomioidaan etäisyys potentiaalisten markkinoiden ja Suomen välillä. Tärkeintä oli kuitenkin huolehtia siitä, että tarjous on ennen muuta houkutteleva asiakkaille.

”Koska vientimäärät näille markkinoille ovat suhteellisen pienet ja asiakkaat melko harvassa, meidän piti löytää kilpailukykyinen toimintatapa. Alueen päätoimittajat ovat nykyään saksalaisia, itävaltalaisia ja ruotsalaisia, joten jokaiselle yksittäiselle tapaukselle oli etsittävä ketterä ja kustannustehokas ratkaisu”.

Myös itse asiakkaat osallistuvat aktiivisesti logistiikan kehittämiseen. Daniel Rusan näkeekin tämän seurauksena syntyneen kuvion olevan pitkälti yhteistyön tulos.

”Viime vuosina olemme yhdessä jakelijoidemme kanssa löytäneet parhaan mahdollisen logistisen ratkaisun alueen sellunkuljetuksille. Europcell huolehtii päivittäisestä työstä, ja Metsä Fibren kanssa keskustelemme yhteistyön laajemmista kuvioista”.

Rusan mainitsee myös käynnissä olevan kehitystyön:

”Olemme keskustelleet yhteistyömme jatkuvan parantamisen ja vahvistamisen tavoitteista. Pyrkimyksenä on kuitenkin etsiä yritykselle luotettavia kumppaneita ja ihannetapauksessa pitkäaikaista yhteistyötä”.

Järjestelyn onnistuminen on jo nähtävissä sen vaikutuksena paikallisiin logistisiin virtoihin. Constantan satamassa, noin neljän tunnin ajomatkan päässä Pehartin tehtailta, on raportoitu kaksinumeroisia kasvulukuja sataman kautta kulkevan sellun ja paperin kokonaismäärissä. Asiakkaan näkökulmasta tämän luokan kasvu on mahdollistanut laatutuotteiden tarjoamisen kilpailukykyisellä hinnalla loppuasiakkaille. 

Merkittävä kasvupotentiaali

Vaikka tällä kolmenvälisellä yhteistyöllä on jo saatu aikaan vaikuttavia tuloksia logistiikan puolella, on siltä lupa odottaa vielä enemmän. Äänekoskelle nousevan uuden biotuotetehtaan tarjoamalla lisäkapasiteetilla ja entistäkin vakaammalla toimitusketjulla on vaikutusta myös hintatasoon. Tämä luo sekä jakelijan että asiakkaan puolella uskoa menestykselliseen kumppanuuteen Kaakkois-Euroopassa myös tulevaisuudessa.

Sebastian Hetzmann lyö luvut pöytään:

”Me uskomme, että markkinoiden potentiaali kokonaisuudessaan on 350 000 tonnia. Olemme nyt parhaimmillaan toimittaneet noin 50 000 tonnia eli suunnilleen 14 prosenttia potentiaalista. Pystymme nähdäksemme lisäämään markkinaosuutta ainakin 25–30 prosenttiin, kunhan toimitukset ovat sopivalla tasolla”.

Tällä on Hetzmannin mukaan luonnollisesti positiivinen vaikutus myös logistisiin järjestelyihin.

”Kun käytössämme on oma, säännöllinen jakelukanava, pystymme tarkastelemaan syvemmin logistiikkaa ja hienosäätämään järjestelmää uusien tuotantomäärien mukaan sekä kehittämään nykyistä toimintatapaa. Sen jälkeen kyse on vain kohdentamisesta ja kenties myös pysyvän jakelukeskuksen perustamisesta alueelle”.

Pehart on Romanian suurin pehmopaperin tuottaja sekä paperin tuotantomäärillä että lopputuotteiden tuotantokapasiteetilla mitattuna.

Pehartilla on puolestaan käännetty katse tasaisen laadun vaatimuksen ohella laajemmin itse paperintuotannon prosessiin. Yritys toivoo pystyvänsä hyödyntämään Metsä Fibren Teknisen asiakaspalvelun asiantuntemusta tehokkuutensa optimoimiseen. Kiinnostus prosessiosaamiseen kertoo Metsä Fibren asemasta alueella.

Hetzmann kiteyttää kumppanuuden nykyisen tilan:

”Kaikkiaan Metsä Fibrella on täällä erittäin hyvä maine sekä laadun että palvelun osalta. Etulyöntiasema on jo saavutettu verrattuna niihin toimijoihin, jotka ovat alkaneet lähestyä markkinoita vasta noin vuosi takaperin”.

Kumppanusten myönteistä suhtautumista siivittää vahva usko siihen, että kasvu on tulossa Kaakkois-Eurooppaan: se on kenties vain ajan kysymys.LINKKEJÄ AIHEESTA

​​

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää