Vain muutos on pysyvää

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kaikkien yritysten – myös selluntuottajien – pitää ottaa huomioon globaalissa toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset. Kysyimme futuristi Rohit Talwarilta, kuinka yritysten tulisi ottaa tulevat trendit vastaan.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: ED TAYLOR / VELHOT

Rohit Talwar on Lontoossa päämajaansa pitävän asiantuntijayritys Fast Future Researchin toimitusjohtaja, ja kysytty tulevaisuudentutkija ja puhuja yritystilaisuuksissa ympäri maailman. Aiemmalla urallaan johdon konsulttina hänen tehtäviinsä kuului osana strategiatyötä kysyä yrityksiltä, mikä niiden näkemys on tulevaisuudesta, ja miten se voisi vaikuttaa yritysten valintoihin. Hän huomasi, että usein johtajisto pelkästään peilasi kaikkea menneisyyden kautta, tai mikä pahempaa – ei ollut lainkaan perillä tulevaisuudesta.

”Aloin pohtia, että tähän täytyy olla parempikin ratkaisu. Tulevaisuus on aina kiehtonut minua, joten päätin perehtyä alaan tarkemmin ja kouluttaa itseäni. Aloin pitää aiheesta esityksiä yritystapahtumissa ja vähitellen tästä tuli päivätyöni”, Talwar sanoo.

Nykyisin Fast Future tarjoaa valikoiman erilaisia tutkimus- ja konsulttipalveluja sekä puheenvuoroja asiakastilaisuuksiin. Yrityksen tutkimushankkeissa on selvitetty muun muassa ilmailualan, lentoasemien, hotellien ja HR:n tulevaisuuden näkymiä. Viime vuonna Fast Future toteutti Euroopan komissiolle selvityksen tieteen ja teknologian muutoksista seuraavien 40 vuoden aikana. Parhaillaan Talwar viimeistelee tutkimusta epävirallisen talouden kehityksestä.

“Puhun johtoportaan kuulijoille tavallisesti noin 20 - 25 maassa vuosittain. Pyrin auttamaan yrityksiä ajattelemaan ja ymmärtämään tulevaisuuteen vaikuttavia virtauksia sekä pohtimaan miten he voivat paitsi vastata niihin, myös muokata omaa tulevaisuuttaan”, Talwar kertoo.

Kehittyvät taloudet, kaupungistuminen ja kulutus

Tarkasteltaessa merkittävimpiä seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikuttavia kehityssuuntia, ei yksikään yritys tai toimiala ole turvassa niin sanotuilta megatrendeiltä. Ne ovat kaiken taustalla vaikuttavia trendien yhdistelmiä, jotka muokkaavat yhdessä tulevaisuutta.

”Voisimme esimerkiksi mainita, kuinka Turkilla menee taloutena kohtuullisen hyvin tai miten Bangladesh tai Vietnam näyttävät kehittyvän, mutta kun näitä tarkastellaan yhdessä, puhutaan kehittyvien talouksien megatrendistä globaalilla tasolla”, Talwar tarkentaa.

”Samaan tapaan voimme todeta väestötieteelliseltä kannalta, että ihmiset elävät monissa maissa yhä pidempään. Globaalisti tarkasteltuna kyse on ikääntyvän yhteiskunnan megatrendistä, jonka mukaan entistä useammat elävät jopa yli 90-vuotiaiksi ja noudattavat terveempiä elintapoja. Nykyään tehdään myös yhä enemmän tieteellistä tutkimusta odotettavissa olevan eliniän pidentämiseksi. On täysin mahdollista, että nykyiset nelikymppiset voivat elää 120 - 150-vuotiaiksi”.

Globaalit ilmiöt, kuten väestönkasvu ja lisääntyvä varallisuus, kiristyvä kilpailu energiasta ja luonnonvaroista sekä tarve hyödyntää käytettävissä olevat resurssit tehokkaammin näyttäisivät kaikki Metsä Fibren näkökulmasta tarjoavan pääosin positiivisia mahdollisuuksia. Pohjoisen havusellun raaka-aine on uusiutuvaa ja vastuullisesti tuotettua, ja yrityksen investointi uuden sukupolven biotuotetehtaaseen on innovatiivinen vastaus vastuullisten tuotantomenetelmien ja tuotteiden kasvavaan kysyntään. Näiden lisäksi myös kaupungistumisen megatrendi vaikuttaa positiivisesti sellu- ja paperituotteiden markkinoihin.

”On selvästi nähtävissä megatrendi, johon liittyy muuttoliike kaupunkeihin ja panostus urbaanien alueiden kasvavaan infrastruktuuriin. Vuoteen 2030 mennessä useimmissa maissa noin 50 - 70 prosenttia väestöstä asuu kaupunkialueilla. Lisäksi kaupungit laajenevat siten, että niiden väliset rajat sulautuvat toisiinsa. Esimerkiksi Intiassa Delhin ympärillä on useita satelliittikaupunkeja, ja niin sanottu Delhi-Mumbai-teollisuuskäytävä on kunnianhimoinen projekti näiden kahden kaupungin liittämiseksi toisiinsa”, Talwar selittää.

Hän huomauttaa, että resurssien keskittäminen yhteen paikkaan luo mahdollisuuksia ja rakentaa asiantuntijaklustereita, jotka kiihdyttävät eri toimialojen ja osaamiskeskusten kehitystä. Toisaalta kaupungistuminen vaatii paljon julkiselta infrastruktuurilta, kuten asuntotuotannolta, vesi- ja viemäröintijärjestelmiltä, koulutukselta, terveys- ja sosiaalipalveluilta ja liikenteeltä.

”Toinen käynnissä oleva maailmanlaajuinen trendi liittyy parantuvaan elintasoon ja keskiluokan kasvuun. Kaikissa maissa on pyrkimys talouskasvun edistämiseen, väestön hyvinvoinnin ja toimeentulon parantamiseen, kotimaisen teollisuuden rakentamiseen ja kulutusyhteiskunnan luomiseen. Nouseva tulotaso lisää kulutusta ja tyypillisesti kasvattaa pakattujen hyödykkeiden sekä paperi- ja pehmopaperipohjaisten tuotteiden kysyntää”, Talwar lisää.

Data ratkaisee

Kehittyvien markkinoiden kasvava kuluttajayhteiskunta lisää vaatimuksia sekä resurssien saatavuudelle että tarpeelle noudattaa vastuullista elintapaa. Yrityksillä on haasteenaan välttää liiallista kulutusta ja olla hyviä yrityskansalaisia, mutta samanaikaisesti myös vastata kuluttajien lisääntyviin vaatimuksiin.

Vastuullisuuden korostuminen on johtanut myös eräänlaiseen kierrätykseen muotoon, niin sanottuun jakamistalouteen.

”Sen sijaan että ostaisin auton, jota käytän ehkä vain viisi prosenttia ajasta, voin liittyä mukaan rinkiin, jossa vaikkapa 18 ihmistä jakaa saman auton, tai voin vuokrata auton tuntitaksalla. Sama pätee esimerkiksi polkupyöriin, sähkötyökaluihin tai muihin kestohyödykkeisiin. Resurssien jakaminen vähentää hukkaa, mutta asettaa samalla haasteita yritysten kannattavuudelle, koska kulutus saattaa samalla vähentyä”, Talwar sanoo.

Suurin haaste perinteisemmille toimialoille ovat kuitenkin digiaikakaudelle syntyneet yritykset ja ihmiset. Talwarin mukaan ”syntyjään fyysiset” yritykset ottavat yhteen syntyperäisten digiyritysten kanssa, jotka näkevät kaiken datana. Nämä diginatiivit uskovat, että kaikki ongelmat voi ratkaista sopivalla ohjelmistolla tai algoritmilla.

Diginatiivit uskovat ymmärtävänsä asiakkaita paremmin kuin nykyiset toimijat.


”Syntyjään digitaaliset toimijat uskovat osaavansa tehdä asiat paremmin kuin toimialojen olemassa olevat pelurit, koska kaikki liittyy tietoon ja asiakkaan ja toimitusketjun ymmärtämiseen. On kyse tehottomuuden poistamisesta ja työn virtaviivaistamisesta”.

Talwar näkee tämän syynä siihen, että esimerkiksi Google avaa lentoasemia ja Facebook kaavailee ryhtyvänsä pankiksi tai terveydenhuoltoalan yritykseksi. Koska digiyrityksillä on niin paljon tietoa ja näkemystä, ne uskovat pystyvänsä hallinnoimaan dataa ja ymmärtämään loppukäyttäjiä paremmin kuin perinteiset yritykset.

Innovaation avaimet

Miten perinteiset toimialat voivat sitten pysyä kisassa mukana ja vastata diginatiivien haasteeseen? Vastus on sitäkin kovempi, kun mullistavat bisnesmallit näkyvät myös kovina tavoitteina:

”Uuden ajan yritykset ovat tuoneet mukanaan uudenlaisen eksponentiaalista kasvua hakevan strategian. Sen mukaan bisnekselle keskeisiä toimintoja pyritään parantamaan vähintään kymmenkertaisesti. Mielestäni yksi hyvä esimerkki autoteollisuudesta on se, kuinka tyypillisessä Fordissa on 5000 – 6000 osaa, ja uuden mallin suunnitteluun ja prototyypin tuotantoon menee ehkä kaksi tai kolme vuotta. Sitten markkinoille ilmestyy Local Motorsin kaltainen yritys, joka pystyy suunnittelemaan personoidun auton ja 3D-printtaamaan sen muutamassa päivässä alle 50 osasta. Suunnitteluun ja tuotantoon kuluva aika vähenee tällöin dramaattisesti”.

Talwar korostaa, että koko lähestymistapa tulevaisuuteen on muuttumassa. Pitkän aikavälin strategiat ja perusteelliset, mutta tylsät liiketoimintasuunnitelmat korvautuvat visioilla, mielikuvituksella ja vahvan yhteisen tavoitteen kollektiivisella omistajuudella. Juuri nyt tulevaisuutta muokkaavia yrityksiä ajaa usein eteenpäin intohimo tiettyä ideaa kohtaan ja rakkaus siihen, mihin ne itse uskovat. Mielikuvitus ja vaihtoehtojen testaaminen ohjaavat yritysten innovaatioprosessia, ne tekevät paljon nopeita ja vaistonvaraisia päätöksiä ja ovat valmiita tarkastelemaan tulevaisuutta ja toimimaan sen mukaisesti. Päätöksenteon nopeuttaminen, organisaation täyden potentiaalin hyödyntäminen ja innovaatioiden tukeminen ovat keskeisimpiä menestystekijöitä.

”Meidän tulisi opastaa ihmisiä organisaation kaikilla tasoilla katsomaan oman toimialansa ulkopuolelle, jotta ymmärtäisimme maailman muutosta. Meidän pitää panostaa innovointiin ja ongelmanratkaisuun liittyviin kykyihin ja siihen, että asioita lähestyttäisiin vaihtoehtoisten skenaarioiden kautta. Sen lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon, että työntekijät elävät tulevaisuudessa paljon pidempään. Nyt yliopistosta valmistuvalla henkilöllä saattaa olla jopa yli 80 vuotta kestävällä työurallaan 20 eri työpaikkaa. Siksi meidän tulee tarjota ihmisille elinikäisen oppimisen mahdollistavia kykyjä, jotta heidän taloutensa olisi turvattu myös tulevaisuudessa”.

Robotit osaksi työyhteisöä

Toinen työvoimaan liittyvä muutos on robotiikan kasvava merkitys. Talwar sanoo, että automaatio tulee työpaikoille, ja mikä mielenkiintoisinta, yhä useammat ihmiset tehostavat eri tavoin aivojaan ja kehojaan saavuttaakseen optimaalisen suorituskyvyn.

”Jo nyt käytetään psyykkisiä kykyjä tehostavia lääkeaineita tai korvataan raajoja kehittyneemmällä teknologialla, kuten kokonaan ympäri kääntyvillä ranteilla. Kymmenen vuoden päästä työntekijöissä on sekä tavallisia ihmisiä että niitä, jotka ovat muunnelleet aivojaan ja kehojaan sekä robotteja. Yksi yritysten suurimmista haasteista on hallinnoida tätä integroitua työvoimaa ja kyetä tarjoamaan ihmisille ne taidot, joilla suunnistaa koko ajan mutkikkaammaksi käyvässä maailmassa”.

Tämä voi vaikuttaa kuvitelmalta, mutta Talwar tähdentää, että tulevaisuus on hyvinkin todellista jo nyt.

Jokaisen organisaation tulisi katsoa oman toimialansa ulkopuolelle ymmärtääkseen maailman muutosta.


”Haasteena on se, että meillä on taipumus olla uskomatta, että jotain on tapahtumassa, jos emme näe sitä suoraan edessämme tai emme ole kuulleet siitä. Kirjailija William Gibson sanoi, että tulevaisuus on jo käynnissä, se on vain hyvin epätasaisesti jakautunut. Meidän pitää herätellä ihmisiä näkemään, kuinka nopeasti ja kuinka paljon maailma on muuttumassa, ja helpottaa tämän muutoksen hyväksymistä sekä auttaa heitä löytämään tapoja ohjata omaa tulevaisuuttaan”.Trendit hallussa

Markkina-analyytikko Jarmo Suorsa kuuluu Metsä Groupin Business Intelligence -yksikköön, jonka tehtävänä on tukea yhtiön päätöksentekoa keräämällä, tuottamalla ja jakamalla analyyttistä tietoa ja näkemyksiä. Tiimi seuraa päivittäin sekä megatrendejä että heikkoja signaaleja. Suorsa on samaa mieltä futuristi Rohit Talwarin kanssa siitä, että monet tämänhetkiset globaalit megatrendit näyttävät olevan Metsä Fibren liiketoiminnan kannalta suotuisia.

”Ilmiöt voidaan jakaa kuuluviksi esimerkiksi demografisiin trendeihin, voimatasapainon muutoksiin ja digitalisaatioon. Kaupungistuminen, ikääntyminen ja kehittyvien talouksien nousu kuuluvat demografisiin muutoksiin, jotka lisäävät pehmopaperien ja pakkausten kysyntää. Lisääntyvä tietoisuus tuoteturvallisuudesta ja hygieniasta luovat lisäksi kilpailuetua etenkin sertifioidulle, pohjoismaiselle ensikuidulle kierrätyskuituun verrattuna”, Suorsa sanoo.

Pitkät perinteemme metsien vaalimiselle arvokkaana luonnonvarana vastaavat vastuullisten tuotantomenetelmien vaatimuksiin.

Kun puhutaan globaalin voimatasapainon muutoksista, vastaa Metsä Fibren selluntuotanto hyvin resurssitehokkuuden ja kierrätyksen vaatimuksiin. Tehtaat hyödyntävät tehokkaasti sivuvirrat ja niiden sähköntuotannon energiaomavaraisuusaste on ylijäämäinen.

“Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus selluntuotannon tarpeisiin on Suomessa erinomaisella tasolla. Infrastruktuurimme ja osaamisemme sekä pitkät perinteet metsien arvostukselle ja vaalimiselle arvokkaana luonnonvarana vastaavat kaikki vastuullisten tuotantomenetelmien lisääntyviin vaatimuksiin”.

Digitalisaatio on myös tärkeä sellun kysyntään vaikuttava megatrendi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten uusi teknologia ja tehokkaammat tuotantotavat ovat parantaneet tuottavuutta. Verkkokaupan kasvu on myös lisännyt pakkaamisen tarvetta.

“Metsä Fibren tapauksessa uraauurtava RFID-seurantajärjestelmämme on hyvä esimerkki digitalisaation eduista. Se vaikuttaa logistiikkaa tehostamalla koko arvoketjuun ja auttaa parantamaan resurssitehokkuutta”, Suorsa lisää.

Jarmo Suorsa
Markkina-analyytikko, Metsä Group Business Intelligence
(jarmo.suorsa@metsagroup.com)


Aiheeseen liittyvät artikkelit​

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää