Sofidelin paperitehtaalta
 
 

Viisi innovaation vuosikymmentä

​Italialainen, Toscanan seudulla Luccassa sijaitseva pehmopaperivalmistaja Sofidel viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa. Vaativasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö on säilynyt kannattavana ja tähtää kasvuun. Menestyksen tekijöitä ovat ainutlaatuinen yhtiörakenne, alueellisten markkinoiden asiantuntemus ja rajat ylittävä yhteistyö.

12/2016 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: VELHOT / MICHELE SEGHIERI

​Millä keinoin Sofidel on kasvanut yritykseksi, joka toimii 13 maassa, tuottaa yli miljoona pehmopaperi-tonnia vuodessa ja työllistää runsaat 5 300 ihmistä? Kaiken taustalla on kertomisen arvoinen tarina. Sofidelin han-kintajohtaja Andrea Piazzolla selittää, että yhtiön historia voidaan jakaa neljään selkeään ajanjaksoon:

"Ensimmäisessä, 1960-luvulta 90-luvulle ulottuvassa vaiheessa, kun Sofidel tutustui markkinoihin, sijoitimme Italiaan ja käynnistimme yhteistyön vähittäiskaupan kanssa. Toisessa vaiheessa, 90-luvun ja 2000-luvun puolivälin välisellä ajanjaksolla oli kansainvälistymisen kausi, jolloin Sofidel investoi uudishankkeisiin Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Saksassa. Sen jatkoksi kehitimme yhteistyösuhteita eurooppalaisten jälleenmyyjiemme kanssa. Kolmas vaihe, 2000-luvun puolivälistä aina vuoteen 2015, oli yrityskauppojen aikaa. Ostimme tiettyjä yrityksiä ja brändejä, joiden ansiosta saimme arvokasta näkemystä markkinoista."

Andrea Piazzolla, hankintajohtaja, Sofidel

"Kolmannen vaiheen lopussa saavutimme koko historiamme kannalta merkittävän etapin. Päätimme laajentaa maailman suurimmille markkinoille Pohjois-Amerikkaan. Cellynne Tissue Company -yhtiön hankinnan myötä vuonna 2012 pääsimme markkinoille seitsemässä USA:n osavaltiossa", Piazzolla kertoo.

Viimeisin Sofidelin historian rakennusvaihe on parhaillaan käynnissä: "Vuodesta 2015 eteenpäin olemme olleet orgaanisen kasvun polulla. Kasvatamme nykyisten Euroopan tuotanto-laitostemme kapasiteettia", Piazzolla sanoo. Vuoden 2018 loppuun mennessä Sofidelin pehmopaperin vuotuinen kokonaistuotanto kasvaa arviolta noin 200 000 tonnilla.

KASVUA PERHEPIIRISTÄ

Huolimatta yrityksen kansainvälistymisestä ja monikansallisten markkinoiden valtaamisesta, on Sofidelin toimintatavalla vahva perhetausta. "Olemme sataprosenttisesti perheomisteinen yhtiö", Piazzolla sanoo ylpeänä. Päivittäisessä toiminnassa yhdistyvät perheyhtiön käytännönläheinen lähestymistapa sekä monikansallisen yhtiön henkinen ilmapiiri ja kunnianhimo. Sisäinen päätöksenteko ja viestintä osakkaiden kanssa on nopeaa ja määrätietoista.

"Yhtiön perustajajäsen Emi Stefani on toimistolla joka ikinen päivä. Toinen perustajista, Giuseppe Lazzareschi, menehtyi 1993, jolloin hänen pojastaan Luigi Lazzareschista tuli toimitusjohtaja. Molemmat ovat hyvin aktiivisia päivittäisessä liiketoiminnassamme. Herra Stefani on nyt 86-vuotias, mutta vierailee silti toimistossani joka päivä tiedustelemassa markkinatilanteesta", Piazzolla kertoo. Kuten suurin osa Sofidelin johtoportaasta, myös Piazzolla on ollut yhtiössä jo pari vuosikymmentä, vuodesta 1996 lähtien.

Sofidelin tuotantolinja

Arviolta 1-1,5 prosentin vuotuisen kasvun turvin sofidel voi tehdä uusia laitehankintoja joka vuosi.

Vaikka Sofidel on hyötynyt merkittävästi ulkomaanmarkkinoista, ei Italian taloustilanne ole juurikaan parantunut vuonna 2009 alkaneesta lamasta lähtien. Sofidelin onneksi sen teollisuudenalan oma "saareke" ei ole alttiina syklisille vaihteluille. Siltikin ainoastaan 20 % yhtiön kokonaistuotannosta on Italiassa. Arviolta 1-1,5 prosentin vuotuisen kasvun turvin Sofidel voi tehdä uusia laitehankintoja joka vuosi.

"On mahdollista tehdä voittoa ja hyötyä tämän kaltaisesta kasvuprosentista tuotteiden laadun ja markkinoiden valtaamisen kautta. Siten voimme saavuttaa huipputuloksia myös tulevaisuudessa", Piazzolla sanoo.

Sofidel on sitoutunut kehittämään kilpailukykyään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja suoriutumaan entistä paremmin niin ympäristö- ja taloudellisilla mittareilla tarkasteltuna kuin sosiaaliselta ja teknologiseltakin kannalta. Sofidel pystyy lisäksi tuottamaan arvoa sijoittamalla aineelliseen omaisuuteen. Fyysisellä varallisuudella on toisin sanoen merkittävä taloudellinen vaikutusaika. Tämä tarjoaa epäilemättä Sofidelille etua kilpailijoihin nähden ja tekee yrityksestä houkuttelevan Metsä Fibren kaltaisille pitkäaikaisille kumppaneille.

Metsä Fibre - Lisäarvoa luova kumppani

Paolo di Spigna, Metsä Fibre S.r.l:n toimitusjohtaja Italiassa, on vuonna 1995 alkaneen Sofidelin ja Metsä Fibren välisen suhteen ytimessä. Sillä on suuri merkitys Piazzollalle ja hänen kollegoilleen, että Di Spignan asemapaikkana on Italia.

"Metsä Fibre on yksi harvoista selluyhtiöistä, joilla on tytäryhtiöitä italiassa. Italian markkina on hyvin pirstaloitunut. Tyypillisesti asiat tapahtuvat sellumarkkinoilla ensin Italiassa ja sen jälkeen muualla Euroopassa", Piazzolla sanoo. "Monet havainnoijat ymmärtävät kyllä varsin hyvin markkinoiden teoriaa, mutta me tarvitsemme niitä, joilla on syvempi ymmärrys markkinoista. Paololla on tällainen ymmärrys - hän pystyy ennustamaan paikallisten markkinoiden liikkeet. Se on vahvistanut entisestään suhdettamme Metsä Fibren kanssa."

Sofidelin pehmopaperin tuotantolinjastoa

Osana 50-vuotisjuhlallisuuksiaan Sofidel palkitsee kumppaneitaan ja toimittajiaan näiden vastuullisuusteoista. Metsä Fibre on ehdolla Paras toimittaja- ja Paras vastuullinen tuote -kategorioissa. On selvää, että samalla kun sekä Metsä Fibre että Sofidel ovat kasvaneet, on molempien sitoutuminen vastuullisuuteen osaltaan määritellyt yhtiöiden välistä suhdetta.

"Haluamme tämän palkinnon avulla nostaa esiin parhaita ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä käytäntöjä. Sijoitamme Sofidelilla huomattavia summia vastuullisuuteen, ja haluamme haastaa myös sidosryhmiämme tekemään samoin. Haluamme kiinnittää toimittajiemme huomion vastuullisuuteen, sillä emme pysty kasvamaan vastuullisesti ilman heidän apuaan", Piazzolla sanoo.

VASTUULLISIA Investointeja

Toisin kuin monet sen kilpailijat, jotka hankkivat omistukseensa olemassa olevia tehtaita, keskittyy Sofidel teknologiahankinnoissaan uusinvestointeihin. Tämä tarkoittaa, että kun Sofidel ostaa teollisuuskiinteistön, ei siinä ole valmiina mitään rajoittavia elementtejä, jotka voisivat estää yhtiötä toteuttamasta omaa näkemystään. Nämä investoinnit ja hankinnat varmistavat, että käytössä on viimeisin vastuullinen teknologia, ja että tuotanto täyttää kaikilta osin huipputason standardit. Piazzolla huomauttaa, että Sofidelille vastuullisuus on "strategian kehitykseen liittyvä tekijä, jonka kautta voimme vaikuttaa kaikkien sidosryhmiemme ja kuluttajien elämänlaatuun".

Sofidelin tuotantolinjasto

Kaikesta päätellen vastuullisuus ei ole Sofidelille pelkästään suoraviivaisesti etenevä projekti, vaan enemmänkin menettelytapaan liittyvä toimintasuunnitelma, joka joustaa muutosten mukana ja jota toteutetaan nykyisen taloustilanteen ehdoilla. Sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien etujen lisäksi vastuullisuustekoihin liittyy myös taloudellisia hyötyjä.

"WWF Climate Saver -yrityksenä tavoitteenamme on vähentää suoria CO2-päästöjä 23 prosentilla, ja epäsuoria päästöjämme 13 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Toimintamme ytimessä on 'enemmän vähemmästä' -tyyppinen ajattelu. Uskomme, että säästämällä luonnonvaroja ja alentamalla luonnonpääoman kulutusta voimme parantaa suorituskykyämme ja kasvaa kestävästi. Lisäksi, jos pääsemme näihin päästövähennystavoitteisiin, olemme oikeutettuja verohelpotuksiin. Siten pystymme nostamaan vastuullisuuden osalta vaatimustasoa, mikä tekee markkinoille pyrkiville yrityksille muiden kilpailukeinojen käyttämisestä vaikeampaa", Piazzolla huomioi.

KATSE TULEVAAN

Kuten liiketoiminnassa yleensä, ei pehmopaperimarkkinoillakaan ole itsestäänselvyyksiä, eikä kaikki aina suju suunnitellusti. Käytettävissä on tietenkin markkina-arvioita ja sen kaltaisia paikallisia ennusteita, joihin Di Spigna on syvällisesti perehtynyt, mutta sen suurempaan tarkkuuteen ei päästä. Aina on olemassa tiettyä epävarmuutta, kuten kaikilla markkinoilla.

Andrea Piazzolla, hankintajohtaja, Sofidel

"Haluamme kiinnittää toimittajiemme huomion vastuullisuuteen, sillä emme pysty kasvamaan vastuullisesti ilman heidän apuaan.”

"Vakiintuneilla markkina-alueilla, joilla Sofidel on aktiivinen, on odotettavissa kasvua. Lisäksi, markkinoille on tulossa useita uusia projekteja ja lisää kapasiteettia. Itä-Euroopassa, jossa tuote on enemmänkin hinnan kuin laadun mukaan luokiteltava hyödyke, lisäkapasiteetti tasoittaa kokonaisuudessaan kasvua, ja luo yleisesti ylitarjontaa alueella. Se asettaa haasteita. Sillä välin Sofidelin täytyy jatkaa investointeja", Piazzolla huomauttaa. Mutta nyt yhtiöllä on kuitenkin täysi syy nauttia vuosipäiväjuhlallisuuksista.

Related articles

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Most popular articles

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää