Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän


Metsä Fibren käyttämä pohjoinen puu hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Yli 90 % Metsä Fibren käyttämästä puusta on sertifioitua, mikä on erinomainen luku toimialallamme. Vertailun vuoksi: maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioitu.

Käyttämästämme puusta 100 % on jäljitettävissä ja peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Näin varmistamme puunhankinnan laillisuuden sekä toimitusketjun hyväksyttävyyden ja kestävyyden. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla voimme jäljittää hankkimamme puun alkuperän aina hakkuukohteelle asti.

Metsän uudistaminen on aina osa kestävää metsänhoitoa ja edellytämme, että ympäristöarvot huomioidaan kaikissa metsätalouden toimenpiteissä. Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen, ja Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa kotimaisia puulajeja ja taimia.

Myös metsäluonnon monimuotoisuutta suojataan monin tavoin. Metsäsertifiointi muun muassa edellyttää, että hakkuualueelle jätetään tietty määrä säästöpuita muodostamaan elinympäristöjä eliölajeille, jotka tarvitsevat kuollutta ja lahoa puuta. Lahopuut ja arvokkaat elinympäristöt säästetään hakkuissa. Suomalaiset, kestävästi hoidetut metsät ovatkin erinomainen esimerkki niiden monikäytöstä. Metsä tarjoavat puuta, monia muita antimia sekä virkistysmahdollisuuksia.

Katso myös