Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet

​​

Metsä Fibren kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Fibren strategiaan ja Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja liiketoimintamme

Values guide Metsä Group's operations
Metsä Group ollut mukana maailman laajimmassa yritysten vastuullisuusverkostossa Global Compactissa vuodesta 2003, ja olemme sitoutuneet edistämään YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) toteutumista. Tavoitteiden taustalla on pyrkimys köyhyyden poistamisesta, planeetan suojelemisesta sekä ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin takaamisesta jokaiselle.

Metsä Fibren kestävän kehityksen työn tavoitteena on auttaa rakentamaan polkua kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista, joista olemme valinneet kahdeksan, joihin erityisesti keskitymme.Kestävän kehityksen 2030 tavoitteemme 

Values guide Metsä Group's operations  

Meidän 2030 kestävän kehityksen tavoitteemme ovat seuraavat:


​METSÄ
​ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
​KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA
​TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI
Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen

Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuodesta 2018

Tämä on Metsä Group-tason kestävän kehityksen tavoite ja Metsä Forestin kestävän kehityksen toimenpide.
Fossiilittomat tehtaat 


Fossiiliset CO2-päästöt 0, fossiilittomien polttoaineiden osuus 100% 

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: 97 %
Lue lisääFossiilittomat raaka-aineet

Fossiilittomien raaka-aineiden osuus on 100 %

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: Metsä Fibre 99,99 %. 
Sellu 100 %. 
Sahatavara 99,9 %, fossiilisia raaka-aineita käytetään ainoastaan sahatavaran suojahupuissa ja vanteissa
​Vastuullinen yrityskulttuuri

Eettisyysbarometri  100 %  

Metsä Fibren tilanne vuonna 2020*: 83,5 %

*) Eettisyysbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja se toteutetaan vuorovuosin henkilöstötutkimuksen kanssa.
​Tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 

Tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuodesta 2018

Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Metsä Fibre rakentaa uuden mäntysahan Raumalle. Investointi tulee lisäämään sahatavaratuotantomme määrää 40 prosentilla.
Resurssitehokas tuotanto 

Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: 85 %
Lue lisää​Vastuullinen toimitusketju

100 % toimittajistamme toimii asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti (Supplier Code of Conduct)

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: 97 %Turvallinen ja tapaturmaton työympäristö 

Tapaturmataajuus (LTA1) 0

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: Metsä Fibre 7,6 (LTA1 )
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Lahopuun määrän lisääminen: Tekopökkelöitä 90%:lla harvennushakkuista ja säästöpuuryhmiä kaikilla uudistuskohteilla

Tämä on Metsä Group-tason kestävän kehityksen tavoite ja Metsä Forestin kestävän kehityksen toimenpide.
Resurssitehokas tuotanto 

Prosessiveden käyttöä tehostetaan 25 prosentilla tuotetonnia (m³/t) kohti vuosina 2018–2030

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: - 1 %Vastuullinen toimitusketju

Raaka-aineiden jäljitettävyys 100 %

Metsä Fibren tilanne vuonna 2021: 96%

LUE LISÄÄ


Kansainväliset tunnustukset kestävän kehityksen työstämme

Values guide Metsä Group's operations
Olemme iloksemme saaneet useita kansainvälisiä tunnustuksia pitkäjänteisestä kestävän kehityksen työstämme. Menestyksestä huolimatta etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa ja kehittää toimintojamme ja vastuullisuuttamme edelleen