Hyödynnämme puuraaka-aineen
100-prosenttisesti

Resurssitehokkuus on tapamme toimia. Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti. Hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen – tukit sahoille, kuitupuu selluksi ja muiksi biotuotteiksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake hyödynnetään Metsä Fibren selluntuotannossa.

Huomioimme puun luontaiset ominaisuudet tarkasti jo metsässä puunkorjuun yhteydessä. Esimerkiksi sahoille tulevat rungot katkotaan asiakkaidemme tarpeiden ja lopputuotteiden näkökulmasta optimaalisella tavalla jo metsässä. Näin varmistetaan laadukas lopputuote sekä se, ettei arvokkaasta raaka-aineesta mene tikkuakaan hukkaan.

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla. Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Olemme löytäneet uusista biotuotteista moderneja ratkaisuja myös yrityksen oman resurssitehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuottaminen tehtaan hajukaasuista on laajentanut tehtaan suljettua kemikaalikiertoa ja minimoi sulfaattipäästöt vesistöön. Sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla että Äänekosken biotuotetehtaalla valmistetaan puunkuoresta tuotekaasua hyödynnettäväksi fossiilittomana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa.Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki tehtaamme toimivat ilman fossiilisia polttoaineita.

Toimintamme yhtenä kulmakivenä on jatkuva parantaminen. Sen periaatteiden mukaisesti kehitämme jatkuvasti sekä sellu- että sahaliiketoimintamme tuotanto- ja resurssitehokkuutta. Resurssiviisaat ratkaisut ovat suunta, johon etenemme niin laitteiden kuin tuotteidemme suhteen uusia investointeja suunniteltaessa.

"

Katso myös