Tavoitteena nolla tapaturmaa

​​
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia kaikessa toiminnassamme ja meillä turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus. Tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin. Metsä Fibressä turvallisuus on tärkein osa ammattitaitoa.

Turvallisuusjohtamisessa avainasemassa ovat aktiivinen ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen ja arviointi, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttuminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen. Teemme pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja vaadimme työturvallisuusosaamista myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme. Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja tehtaillamme töitä tekevät kumppaniyritykset turvallisiin työtapoihin.

Asettamamme tavoitteet ja seuraamamme työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Katso myös