Bioenergiaa yli oma tarpeen

Bioenergia

Sellun lisäksi myös bioenergiaa

Metsä Fibren sellutehtaat hyödyntävät puuraaka-aineen tehokkaasti tuottamalla sellun lisäksi bioenergiaa ja biokemikaaleja. Tehtaamme ovat omavaraisia energiantuotannossa, ja ne tuottavat ylijäämäenergiaa yhteiskunnan käyttöön. Myös tuotantomme oheistuotteita kuorta ja purua käytetään polttoaineena voimalaitoksissa. Joutsenon tehtaallamme kuoresta kaasutetaan uusiutuvaa polttoainetta, jolla tehdas voi korvata fossiilisen maakaasun käytön.

Puusta otetaan kaikki irti

Käytämme uusiutuvan puuraaka-aineemme tehokkaasti. Suuri osa tuotannon sivuvirroista ohjataan materiaalihyötykäyttöön tai energiantuotantoon. Sellunvalmistuksessa puu kuoritaan ja haketetaan, jolloin kuori ja puru hyödynnetään biopolttoaineena tai –kaasuna omissa laitoksissamme, ja ylijäämä myydään polttoaineeksi tai raaka-aineeksi jalostajille. Tuotannossa syntyvän jätteen määrää vähennetään jatkuvasti, ja jätteitä ohjataan hyötykäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Sellutehtaat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia

Vuonna 2014 sellutehtaamme tuottivat noin 13 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Sellutehtaamme ovat 150-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Äänekosken biotuotetehtaan myötä Suomen uusiutuvan energian osuus nousee 2 %-yksiköllä. Uusi tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöön verrattuna.

 

Sähköenergian omavaraisuus

%

Metsä Fibren sähköenergian omavaraisuusaste
2010 151
2011 138
2012 151
2013 144
2014 149
2015 151
2016 142
2017 138