​​​​​

Metsä​​​ Fibre menestyy toimimalla vastuullisesti

Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti.

Käytännön esimerkkejä 

Sulje

Jätevesi FOX tarkkailee reaaliaikaisesti vesistövaikutuksia

Minimoimme päästöt ilmaan ja veteen

​Metsä Fibre on yhdessä VTT:n kanssa kehittänyt sellutehtaan jätevesikuormaa kuvaavan laskentamenetelmän, Jätevesi FOXin. Sen avulla tehtaan prosessissa syntyvää jäteveden kemiallista hapenkulutusta (COD) voidaan seurata reaaliaikaisesti.

”Olemme aiemmin seuranneet jäteveden COD:ta keräilynäyttein, jotka on analysoitu kerran vuorokaudessa. Tulokset ovat olleet historiatietoja jo niiden valmistuessa”, projektin vetäjä Ari Poukka kertoo.

Jätevesi FOXin avulla tehtaan prosessia voidaan ohjata siten, että ympäristökuormitus laskee. ”Pystymme tunnistamaan perimmäiset syyt poikkeamille jopa ennen kuin ne ovat toteutuneet. Menetelmä on vanhoihin menetelmiin verrattuna ylivoimainen.”

Jätevesi FOX otettiin ensimmäisenä käyttöön Metsä Fibren Rauman tehtaalla joulukuussa 2014.

Sulje

Sellutehdas yllättää aina

sellutehdas

Hetki ennen lukukauden päättymistä ja suvivirttä Rauman koulujen yhdeksäsluokkalaiset vierailivat Metsä Fibren Rauman sellutehtaalla. Perinteiset kevätvierailut ovat koululaisten suosikkeja. Tehdaskäynnin aikana he näkevät ja kokevat minkälaista on olla töissä sellutehtaalla.

Metsä Fibren Rauman tehdas on järjestänyt vuodesta 1997 lähtien vuosittain Rauman koulujen yhdeksäsluokkalaisille tutustumiskäyntejä tehtaalleen. Vierailun sisältö on pysynyt lähes muuttumattomana vuosi toisensa jälkeen.  Ohjelma käynnistyy auditorio-osuudella. Koululaisten hartaasti odottamien limpparien ja munkkien kanssa nautitaan tietoa yhtiöstä ja sellunvalmistuksesta tehdasoppaiden kertomana. Mukana on  joku henkilökunnasta kertomassa omasta työhistoriastaan, koulutuksestaan sekä minkälaista on olla töissä tehtaalla. Tämän jälkeen on vuorossa kierros tuotannon puolella ja lopuksi ajetaan lenkki tehdasalueella ennen paluuta koululle.

Vierailupalautteissa korostuu, miten vähän kouluissa on tietoa metsäteollisuudesta ja sellunvalmistuksesta. Tehdasvierailu yllättää aina koululaiset, jotka kommenteissaan kertovat odottaneensa tylsää teoriatuntia. Yllätyksenä on tiivis tietopaketti, jonka nuoret ovat kokeneet selkeäksi ja kiinnostavaksi. Käynti tuotannon puolella on vierailun eittämättä suosituin ja yllätyksellisin osuus sekä mieleenpainuvin.

Yhdeksäsluokkalaisten joukossa on myös niitä, jotka myöhemmin löytävät kesäharjoittelupaikan tehtaalta tai ovat mahdollisia tulevia työntekijöitämme.

Sulje

Sellutehtaan sivuvirrat hyötykäyttöön

Using production side streams

Metsä Fibre on mukana Stora Enson ja UPM Kymmenen kanssa yrityskonsortiossa, jossa yritykset ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen löytääkseen sellutehtaan sivuvirroille hyötykäyttökohteet. Ensimmäiset askeleet on otettu ja matka jatkuu.

NSPPulp on hanke, jossa isojen metsäteollisuusyhtiöiden lisäksi ovat mukana Ekokem, Outotec, Biolan ja Tyynelän Maanparannus sekä Aalto yliopisto ja Lappeenrannan yliopisto. Teollisuuden ja Tekesin rahoittama hanke käynnistyi vuoden 2014 lopulla ja jatkuu syksyyn 2017 saakka. Tänä aikana osanottajat pyrkivät ratkomaan miten kaatopaikalle menevät sellutehtaan sivuvirrat pystyttään saamaan hyötykäyttöön.

Raaka-aineesta kaikki irti

Metsäteollisuus hyödyntää käyttämänsä raaka-aineet mahdollisimman tarkasti. Prosessissa muodostuu kuitenkin aineita, joiden määränpää on tällä hetkellä teollisuuskaatopaikka. Vuoden 2016 vaihteessa astuu voimaan lainmuutos, joka tuo tullessaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon.
Lainmuutoksen myötä kertaluonteisista jätteistä tulee ongelma, mikä tarkoittaa sitä, ettei niitä saa enää viedä kaatopaikalle. Sivuvirtoihin sisältyvät muun muassa soodakattilan lentotuhka, soodasakka ja oksarejekti.

Hankkeen askelmerkit on laadittu siten, että vuoden 2015 aikana saadaan valmiiksi suunnitelmat, joita testataan vuonna 2016 ja vuoden 2017 kuluessa niputetaan asiat yhteen ja tarkastellaan mitä olemme saaneet aikaiseksi.

Tässä hankkeessa asioita on lähestytty loppukäyttäjien tarpeiden suunnasta ja kysytty mitä he haluavat. Sen jälkeen on pohdittu, miten asiat toteutetaan, jotta haluttuun lopputulokseen päästään.

Soodasakka haasteena

Sellutehtailta suurin kaatopaikalle vietävä jae on soodasakka, joka on myös tutkimuskohteista tärkein. Soodasakan metallipitoisuudet ovat tällä hetkellä vielä liian korkealla tasolla. Tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan, miten haitalliset metallimäärät saadaan poistettua soodasakasta. Kun asia saadaan ratkaistua, voidaan ainesta käyttää esimerkiksi lannoituksessa.

Tyynelän maanparannus, joka omistaa Tyynelän tilan ja on erikoistunut luonnonmukaiseen viljelyyn, on suunnitellut käynnistävänsä kesällä 2015 kolmevuotisen kenttäkokeen alueellaan. Tutkimuksessa selvitetään sekalietteiden mahdollisuutta korvata keinolannoitteilla ja parantaa maan laatua. Kokeilun loputtua saadaan tietoa jälkivaikutuksista.

Kokeilut ja testaukset jatkuvat hankkeessa. Jotain on saatu tähän mennessä ratkaistuakin. Metsä Fibre Rauman tehdas ja Biolan ovat solmineet kuorentoimitussopimuksen. Tehtaalta toimitetaan puunkäsittelyssä syntyvää kuorta Biolanille mullan raaka-aineeksi.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

Valmistamme uusiutuvasta puusta turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.

Metsä Fibren kestävän kehityksen saavutukset

  • Kaikilla tehtaillamme on sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät
  • Olemme ottaneet käyttöön toimintamallin tuotelaadun johtamiselle
  • Noin 10 % liikevaihtostamme tulee biokemikaaleista ja -energiasta

Tuoteturvallisuus ‒ Puhtaus tärkeää sellussa

Sellun tuoteturvallisuus on tärkeää, koska kuiduistamme tehdään pehmo- ja ruoanlaittopapereita sekä pakkausmateriaaleja elintarviketeollisuudelle. Metsä Fibren valmistama ensikuitusellu on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Ruokaan ei saa siirtyä mitään ihmisen terveydelle haitallista eikä kosketus selluistamme tehtäviin pakkausmateriaaleihin saa muuttaa ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta. Metsä Fibren sellutehtailla on käytössä ISO 22000-elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Omavalvonnalla puhtautta

Metsä Fibressä omatoimisella valvonnalla ja tarkkailulla sekä tehdasalueen siisteydellä estetään vieraiden esineiden ja aineiden, kuten muovin, lasin, metallikappaleiden ja liuottimien joutuminen lopputuotteeseen.

Tehtaalla oleva henkilöstö on selvillä omiin tehtäviin liittyvistä tuoteturvallisuusasioista ja siitä, minkälaiset mahdollisuudet ja velvollisuuden heillä on itsellään vaikuttaa tuotteen laatuun. Omavalvonta perustuu siihen, että koko organisaatio on tietoinen riskeistä ja hallitsee ne.

Tuomme metsän luoksesi

Puuta pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan ja Venäjän runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kun sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän.
Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme

Luomme hyvinvointia

Luomme yhteis­kun​​nal­lista ja
pai­kallista
hyvin­vointia

Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme jokaisen vastuullista toimintaa.

Metsä Fibre on merkittävä toimija tehdaspaikkakunnilla ja metsäteollisuudessa. Verohallinnon tietojen mukaan Metsä Fibre on Suomessa toimivista yrityksistä yksi suurimmista yhteisöveromaksajista. Esimerkiksi vuonna 2014 se oli Suomen 11. suurin veronmaksajayritys.

Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa

Vastaanotamme tehtailla vuosittain runsaasti tehtaista kiinnostuneita vierailijoita. Osallistumme ja järjestämme tapahtumia paikkakunnilla eri sidosryhmille. Seuraamme tehtaiden lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien antamia palautteita tehtaan toiminnasta.

Tehtaille kutsutaan vuosittain alueen yhdeksäsluokkalaiset tehdasvierailulle. Kerromme heille toiminnastamme sekä tehtaan työtehtävistä. Alan opiskelijoita palkataan kesäharjoitteluun tehtaille.

Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme ja teemme tiivistä yhteistyötä tehdaspaikkakuntiemme muiden toimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen vaikutuksemme koskettaa monia eri sidosryhmiä.

Sertifikaatit