​​​​​

Toimintamme perustana on kestävä kehitys

Haluamme toimia kestävästi ja vastuullisesti joka päivä. Tämän vuoksi varmistamme, että tuotteemme ja toimitusketjumme vastaavat tiukimpia vastuullisuusstandardeja metsästä valmiisiin tuotteisiin saakka.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa, mitä teemme. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tuotannossa panostamme jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointiin. Kehitämme tuotantolaitoksistamme entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaampia käyttämällä raaka-aineita, vettä ja energiaa resurssiviisaasti. Tuotamme sivuvirroista merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa sekä muita biotuotteita.

Vahva sitoutumisemme strategisiin Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030 tavoitteisiin rakentaa tietä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista.

Vastuullinen kumppani kestävään kehitykseen

Työskentelemme tinkimättömästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja haluamme tukea myös asiakkaitamme heidän kestävän kehityksen työssään.  Fossiilittomat tehtaat, alhaisemmat päästöt, kestävä metsänhoito, resurssitehokkuus ja innovaatiot vievät kaikki meitä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ja tämän matkan etenemistä tukevat myös hankintaketjumme läpinäkyvyys, käyttämämme puuraaka-aineen 100-prosenttinen jäljitettävyys ja parhaiden toimintamallien aktiivinen käyttöönotto sekä jatkuva parantaminen kaikissa toimipaikoissamme. 
 
 

Yhteistyötä ja innovaatioita

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Fibre on kehittänyt useita biotuoteinnovaatioita yhteistyössä kumppaniekosysteeminsä kanssa. Sellu on monipuolinen raaka-aine, innovatiivisissa ja osaavissa käsissä siitä voidaan kehittää muovia korvaavia ja jopa teräksen haastavia ratkaisuja, tekstiilikuituja ja kasvualusta soluille.


Sulje

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet

Sulje

Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi

Sulje

Vastuullinen tuotanto ja toimitusketju

Sulje

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Sulje

Kestävän kehityksen johtaminen