​​​​​

Metsä​​​ Fibre menestyy toimimalla vastuullisesti

Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

Valmistamme uusiutuvasta puusta turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.

Metsä Fibren kestävän kehityksen saavutukset

  • Kaikilla tehtaillamme on sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät
  • Olemme ottaneet käyttöön toimintamallin tuotelaadun johtamiselle
  • Noin 10 % liikevaihtostamme tulee biokemikaaleista ja -energiasta

Tuoteturvallisuus ‒ Puhtaus tärkeää sellussa

Sellun tuoteturvallisuus on tärkeää, koska kuiduistamme tehdään pehmo- ja ruoanlaittopapereita sekä pakkausmateriaaleja elintarviketeollisuudelle. Metsä Fibren valmistama ensikuitusellu on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Ruokaan ei saa siirtyä mitään ihmisen terveydelle haitallista eikä kosketus selluistamme tehtäviin pakkausmateriaaleihin saa muuttaa ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta. Metsä Fibren sellutehtailla on käytössä ISO 22000-elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Omavalvonnalla puhtautta

Metsä Fibressä omatoimisella valvonnalla ja tarkkailulla sekä tehdasalueen siisteydellä estetään vieraiden esineiden ja aineiden, kuten muovin, lasin, metallikappaleiden ja liuottimien joutuminen lopputuotteeseen.

Tehtaalla oleva henkilöstö on selvillä omiin tehtäviin liittyvistä tuoteturvallisuusasioista ja siitä, minkälaiset mahdollisuudet ja velvollisuuden heillä on itsellään vaikuttaa tuotteen laatuun. Omavalvonta perustuu siihen, että koko organisaatio on tietoinen riskeistä ja hallitsee ne.

Tuomme metsän luoksesi

Puuta pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan ja Venäjän runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kun sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän.
Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme

Luomme hyvinvointia

Luomme yhteis­kun​​nal­lista ja
pai­kallista
hyvin­vointia

Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme jokaisen vastuullista toimintaa.

Metsä Fibre on merkittävä toimija tehdaspaikkakunnilla ja metsäteollisuudessa. Verohallinnon tietojen mukaan Metsä Fibre on Suomessa toimivista yrityksistä yksi suurimmista yhteisöveromaksajista. Esimerkiksi vuonna 2014 se oli Suomen 11. suurin veronmaksajayritys.

Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa

Vastaanotamme tehtailla vuosittain runsaasti tehtaista kiinnostuneita vierailijoita. Osallistumme ja järjestämme tapahtumia paikkakunnilla eri sidosryhmille. Seuraamme tehtaiden lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien antamia palautteita tehtaan toiminnasta.

Tehtaille kutsutaan vuosittain alueen yhdeksäsluokkalaiset tehdasvierailulle. Kerromme heille toiminnastamme sekä tehtaan työtehtävistä. Alan opiskelijoita palkataan kesäharjoitteluun tehtaille.

Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme ja teemme tiivistä yhteistyötä tehdaspaikkakuntiemme muiden toimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen vaikutuksemme koskettaa monia eri sidosryhmiä.

Sertifikaatit