​​​​​

Toimintamme perustana on kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa, mitä teemme. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tuotannossa panostamme jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointiin. Kehitämme tuotantolaitoksiamme entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaampia käyttämällä raaka-aineita, vettä ja energiaa resurssiviisaasti. Tuotamme sivuvirroista merkittävät määrät uusiutuvaa energiaa sekä muita biotuotteita.

Metsä Groupin kestävän kehityksen neljä teemaa kattavat kaiken toimintamme aina metsästä valmiisiin tuotteisiin saakka. Vahva sitoutumisemme strategisiin kestävän kehityksen 2030 tavoitteisiin rakentaa tietä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista.

.