Seuraamme poissaoloja ja tapaturmataajuutta sekä reagoimme työkykyä ja -turvallisuutta heikentäviin tekijöihin ennakoivasti varhaisessa vaiheessa.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

          
 

Yhteistyössä turvallisuuden huipulle

Metsä Fibren tavoitteiden saavuttaminen edellyttää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassa. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, mikä koskee niin omaa henkilöstöä kuin kaikkia tehdasalueilla työskenteleviä palvelutoimittajiamme. Käytössämme on kattava ennakkoivaan työhön perustuva turvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia.  Turvallisuusjohtamisen punainen lanka on ennakoiva turvallisuustyö ja koko henkilöstön sitoutuminen.

Jokaisen tehdasalueella työskentelevän vastuu on noudattaa ohjeita, varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet riskiarvioinnilla, havainnoida puutteita, puuttua ja ilmoittaa niistä ja ennen kaikkea poistaa vaaran aiheuttajat.

Työturvallisuudessa asenne ratkaisee

Metsä Fibren suunnitelmallinen toimintatapa perustuu onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteemme on, että kaikki tunnistavat omaan työtehtävään liittyvät turvallisuusvaikutukset.

Säännölliset turvallisuuskierrokset ja riskien arvoinnit varmistavat turvalliset työolosuhteet. Ennakoivaan turvallisuustyöhön kuuluvat turvallisuushavaintojen tekeminen ja niiden käsittely tehtaan aamupalavereissa, joissa määritetään välittömästi korvaavat toimenpiteet. Seuraamme toimenpiteiden toteututusta tiukasti. Esimiesten toteuttamilla turvavarteilla varmistamme hyvän tiedonkulun ja meidän jokaisen aktiivisen turvallisuusasenteen.

Tapaturmataajuudella mitattuna Metsä Fibre kuuluu yritysten parhaimmistoon metsäteollisuudessa. Vuonna 2014 onnistuimme erinomaisesti: tapaturmataajuusluku oli ennätysalhainen 4,9.

Poissaoloon johtaneet tapaturmat

kpl/milj. työtunti

Tapaturmataajuus
2010 14
2011 6.6
2012 7.9
2013 8.4
2014 4.9
2015 7.9
2016 7.2
2017 5.2