Eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisen varmistaminen

​​

Metsä Fibre on sitoutunut eettiseen, vastuulliseen, luotettavaan ja läpinäkyvään toimintatapaan.

Toimintaamme ohjaavat Metsä Groupin yhteiset arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Noudatamme toiminnassamme aina lainsäädäntöä, Metsä Groupin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct) ja Metsä Groupin politiikkoja. Olemme myös sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimimme rehellisesti, lahjomattomasti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

Ohjaavat politiikat ja eettiset toimintaperiaatteet

Values guide Metsä Group's operations
Toimintaamme ja päätöksentekoamme ohjaavat Metsä Groupin toimintaperiaatteet (Code of Conduct), jotka koostuvat 15 eettisestä periaatteista, joihin tiivistyy sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Periaatteisiin lukeutuu yhteistyön, kunnioituksen ja vastuullisen liiketoiminnan teemoja, joihin yhdistyy Metsä Groupin tärkeimpiä viestejä kestävyydestä. Samat korkeat standardit, jotka on määritelty Metsä Groupin Toimittajien toimintaperiaatteissa (Code of Conduct), koskevat myös kumppaneitamme.

Metsä Groupilla on linjauksia ja asiaan liittyviä ohjeita, jotka kattavat kaikki sen liiketoiminta-alalle merkitykselliset aihepiirit, kuten linjaukset liittyen ympäristöön ja ihmisoikeuksiin sekä työntekijöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin. 

Konsernin eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat johtamista ja jokapäiväistä toimintaa konsernissa. Se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi eturistiriitoja, lahjontaa, kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Eettiset toimintaperiaatteet edellyttävät, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Oma henkilöstö voi tehdä ilmoituksen esimiehelle, paikalliselle johdolle, henkilöstöhallintoon, Compliance-komitean jäsenelle tai anonyymisti Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on avoin myös ulkoisille sidosryhmille. 

Eettinen ilmoituskanava


Values guide Metsä Group's operations
Metsä Groupin ilmoituskanava on avoin kaikille. Sen kautta henkilöstö ja kuka tahansa voi tarvittaessa nostaa esiin havaitsemiaan yhtiön toimintaan liittyviä epäkohtia. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäkohdat ja raportoidut rikkomukset tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi. Metsä Groupin Compliance-komitea käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.