Äänekosken ainutlaatuinen yritysekosysteemi

​Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas tekee Äänekoskesta biotalouden Piilaakson. Tehtaan ympärillä laajeneva monipuolinen liiketoimintaekosysteemi luo työpaikkoja sekä kehittää tulevaisuuden biotuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita.

9/2018

​”Ekosysteemi-sanaa sovelletaan yleisesti yritysten ja muiden organisaatioiden välistä vuorovaikutusta kuvattaessa. Liiketoimintaekosysteemissä eri kokoiset yritykset toimivat yhdessä ja niiden välillä on symbioottisia suhteita. Yhden tuote tai sivuvirta on toisen raaka-aine”, Metsä Groupiin kuuluvan innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn valottaa.

Äänekoskelle Metsä Groupin toiminnan ympärille on vuosikymmenien saatossa kasvanut sekä teollisia laitoksia että niiden toimintaa tukevia palveluita. Nämä kaikki toimijat ovat osa Äänekosken paikallista liiketoimintaekosysteemiä. Teollisia laitoksia on ekosysteemin tiheimmässä kohdassa Äänekoskella ollut puolen tusinaa jo ennen biotuotetehtaan tuloa.

Biotuotetehtaan lisäksi alueella sijaitsevat myös Metsä Groupin kartonkitehdas sekä koivuviilu- ja vaneritehtaat.  Jo vuosikymmeniä Äänekoskella toimineita teollisia yrityksiä Metsä Groupin ohella ovat muun muassa Nouryon Chemicals Finlandin ja Specialty Minerals Nordicin kemiantehtaat sekä Valion juustotehdas.

”Nouryon Chemicals Finland jatkojalostaa Metsä Groupin valmistamasta sellusta karboksimetyyliselluloosa-nimistä kemikaalia, jota käytetään sakeutusaineena esimerkiksi jäätelön ja hammastahnan valmistuksessa. Valio puolestaan hyödyntää biotuotetehtaalta tulevaa lämpöä juuston valmistuksessa”, kertoo von Weymarn.

Kehittyvä yritysverkosto

Biotuotetehtaan suunnitteluvaiheessa Metsä Group näki mahdollisuuden ja tarpeen kehittää Äänekosken ekosysteemiä entisestään. Tässä on tehty tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Äänekosken kaupungin kanssa. 

Keväällä 2018 käynnistettiin Äänekosken kaupungin johdolla Plänet B -nimeä kantava hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Äänekoskelle ja vastata hallituksen biotalousstrategiaan. Plänet B -hankkeella haetaan yhteistyömalleja, jossa eri toimialojen ja eri kehitysvaiheiden yritykset hyödyntävät yhdessä alueen infrastruktuuria ja raaka-ainepohjaa.

"Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä. Biotalouden ekosysteeminä Äänekoski on koko maailman mittakaavassa jo nyt ainutlaatuinen kokonaisuus. Siellä syntyy uutta, toimialat ylittävää liiketoimintaa", von Weymarn toteaa.

Liiketoimintaekosysteemi, joka ottaa tuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön

Uudet biotuotteet ovat osoitus siitä, että Metsä Group ja ekosysteemin kumppaniyritykset pyrkivät löytämään aktiivisesti uusia käyttötapoja sekä sellulle että tuotannon sivuvirroille. Tavoitteena on, että biotuotekonseptissa sekä puuraaka-aine että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti.

”Pystymme hyödyntämään entistä paremmin muun muassa puun kuoren ja valmistamme siitä kaasuttamalla biopolttoainetta eli tuotekaasua tehtaan omaan käyttöön. Se on keskeinen tekijä siinä, että biotuotetehdas toimii täysin ilman fossiilista polttoaineita ensimmäisenä sellutehtaana maailmassa.”

Biotuotetehtaan rikkihappolaitoksella puolestaan jalostetaan hajukaasuista rikkihappoa niin ikään tehtaan omaan käyttöön. Kyseessä on ensimmäinen sellunvalmistusprosessiin yhdistetty rikkihappolaitos maailmassa tässä mittakaavassa. Tämä vie biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.

Innovaatioyhtiö Metsä Springin tavoitteena on löytää ja kehittää Metsä Groupille uusia tulevaisuuden liiketoimintakonsepteja. Yhtiö on muun muassa investoinut yhdessä japanilaisen Itochu Corporationin kanssa noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskella sijaitsevaan puupohjaista tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koetehtaaseen. Vuoden 2020 aikana käynnistettävä tehdas sijaitsee biotuotetehtaan kainalossa, joten myös pääraaka-aine, eli sellu, tulee läheltä. 

”Raaka-aineena uudessa tekstiilikuituprosessissa käytetään biotuotetehtaan kuivaamatonta paperisellua. Tavoitteenamme on osoittaa uuden ympäristöystävällisen, tekstiilikuitua pohjoismaisesta puusta valmistavan teknologian toimivuus. On tärkeää, että Suomessa kehitetään uusia biotuotteita ja metsäteollisuuden tuoteportfoliota laajennetaan. Tätä kautta voimme löytää uusia, lisäarvoa tuovia käyttötapoja pohjoiselle puulle”, von Weymarn summaa.

 

Lue lisääartikkeleja