Avointa keskusteluabiotuotetehtaasta Äänekoskella

​Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan avoin yleisötilaisuus keräsi 15.11.2018 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston auditorioon aktiivisesti keskusteluun osallistuneen viisikymmenhenkisen yleisön.

11/2018

​”Tulimme paikalle sekä metsänomistajina että työmme puolesta”, kertoivat jyväskyläläiset Heikki ja Anu Laasanen alkukahvien lomassa.

Laasaset omistavat metsätilan Kaavilla Pohjois-Savossa, ja ovat tehneet Metsä Groupin kanssa puukauppoja säännöllisesti.

”Puun kysyntään biotuotetehtaalla on ollut positiivinen vaikutus. Myös erilaiset infrahankkeet ovat työllistäneet ihmisiä Keski-Suomessa paljon. Tehdasinvestointi on Äänekoskelle tosi hieno juttu”, Heikki Laasanen totesi tyytyväisenä.

”Minua kiinnostaa kuulla myös, millainen tilanne Äänekoskella on työvoiman saatavuuden suhteen”, lisäsi työvoimanvälitysalalla työskentelevä Anu Laasanen.

Jyväskyläläisiä Anu ja Heikki Laasasta biotuotetehtaan yleisötilaisuus kiinnosti niin metsänomistajina kuin työnkin puolesta. Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmässä vaikuttava Anu Laasanen näkee biotuotetehtaan tärkeänä koko alueen elinvoimaisuuden kannalta.

 

Tuotanto kehittynyt yli tavoitteiden  

Biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoi tehtaan ensimmäisen vuoden sujuneen suunnitellusti.

”Saavutimme elokuussa täyden nimellistuotannon ja meillä oli aihetta juhlaan muutenkin, sillä laitokselta valmistui miljoonas sellutonni. Kokonaisuudessaan biotuotetehtaan tuotanto on kehittynyt yli tavoitteiden.”

Poikolaisen mukaan Metsä Groupin ja biotuotetehtaan suurimpia vahvuuksia on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

”Vahva osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen luovat meille kilpailuetua. Moderneinkaan laitos ei pysty toimimaan kannattavasti ilman ammattitaitoisia ihmisiä”, Poikolainen painotti.

Biotuotetehtaan toiminnan asettuessa arkiuomiinsa jatkuu tehdasalueen kehittäminen intensiivisenä.

”Lokakuussa alkoi Metsä Springin ja Itochun yhteisyrityksen tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen rakennustyöt. Vanhan sellutehtaan purkuprojekti valmistuu maaliskuussa 2019, jolloin vapautuu noin 15 hehtaarin alue mahdollisille uusille hankkeille”, Poikolainen kuvaili.

Tehdas on kiinnostanut myös mediaa ja erilaisia vierailuryhmiä.

”Kesällä avatussa Pro Nemus -vierailukeskuksessamme tulee vuosittain vierailemaan varovaisestikin arvioiden yli 10 000 ihmistä.”

 

Yleisötilaisuudessa esitettiin toiveita, että biotuotetehdas tekisi jatkossakin avoimesti yhteistyötä kaupunkilaisten ja muun muassa alueen seurojen kanssa. "Pyrimme vastaamaan toiveisiin mahdollisuuksien mukaan. Nämä yleisötilaisuudet ovat hyvä mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Myös uusi vierailukeskus mahdollistaa yhä useammalle tutustumisen Metsä Groupin ja biotuotetehtaan toimintaan", tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoi.

 

Ympäristösuorituskyky parantunut merkittävästi

Biotuotetehtaan tuotanto on noin 2,5-kertainen vanhaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta biotuotetehdas toimii modernin teknologian ansiosta vanhan tehtaan ympäristölupaehtojen puitteissa.

”Haisevat yhdisteet ilmaan sekä hajutuntien määrä ovat selvästi vähentyneet biotuotetehtaan käynnistyttyä”, kertoi biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa.

Tehtaan käynnistysvaiheessa on ajoittaisia hajuhaittoja kuitenkin ilmennyt, minkä myös monet tilaisuuden osallistujat olivat havainneet.

”Esimerkiksi laitehäiriön sattuessa mahdollinen hajuhaitta voi olla havaittavissa muualla, ennen kuin se havaitaan tehdasalueella. Poikkeuksellisista havainnoista kannattaakin ilmoittaa suoraan meille tehtaalle tai Äänekosken ympäristöviranomaisille”, sanoi Tupitsa.

Biotuotetehtaan jäteveden käsittelyn laadusta antavat hyvän käsityksen kemiallista hapenkulutusta kuvaavat luvut.

”Nyt syksyllä kemiallinen hapenkulutus on ollut alle viisi kiloa tuotettua sellutonnia kohden, mikä on maailmanlaajuisestikin alan ehdotonta huippua”, mainitsi Tupitsa.  

 

Biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa (kesk.) vaihtoi kuulumisia työurallaan pitkään prosessityöntekijöitä kouluttaneen Raimo Sirosen sekä Äänekosken kaupungin Plänet B -projektin johtajan Sari Åkerlundin kanssa. "Toivon, että kuituteknologia tulee valtaamaan yhä enemmän jalansijaa muovilta. Tässä valossa sanalle biotuote on paljonkin katetta", Sironen pohti.

 

Puukaupassa ennätystahti

Metsä Groupin Viitasaaren piiripäällikkö Arto Back luonnehti kuluvaa vuotta ”todelliseksi puukauppavuodeksi.” Metsä Group solmiikin joka arkipäivä 140 puukauppaa metsänomistajien kanssa.

”Puukauppa on käynyt todella hyvin ja olemme onnistuneet vastaamaan biotuotetehtaan myötä kasvaneeseen puuntarpeeseen suunnitellusti. Suomessa tullaan ylittämään tänä vuonna 50 miljoonan kuution raja yksityismetsien puukaupassa, kun kaikkien toimijoiden ostama puu huomioidaan”, Back kuvaili.

Puuhuollon sujuvuus on avaintekijä biotuotetehtaan toiminnassa, sillä tehtaalle ei juuri varastoida pyöreää puuta.

”Uusi terminaaliverkostomme tasoittaa puukuljetusten kausivaihtelua ja purkuaikasovellus sujuvoittaa liikennöintiä myös Äänekosken taajamassa.”

Yleisöä kiinnosti myös, kuinka kasvavat puunkorjuumäärät voidaan sovittaa yhteen hiilinielujen ja ympäristöasioiden kanssa.

”Suomen metsät kasvavat hyvän metsänhoidon ansiosta enemmän kuin koskaan aiemmin, joten hakkuumääriä on mahdollista kasvattaa kestävästi. Panostamme myös metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen yhä vahvemmin”, Back totesi.

 


Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää