Avointa keskusteluabiotuotetehtaasta Äänekoskella

​Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan avoin yleisötilaisuus keräsi 15.11.2018 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston auditorioon aktiivisesti keskusteluun osallistuneen viisikymmenhenkisen yleisön.

11/2018

​”Tulimme paikalle sekä metsänomistajina että työmme puolesta”, kertoivat jyväskyläläiset Heikki ja Anu Laasanen alkukahvien lomassa.

Laasaset omistavat metsätilan Kaavilla Pohjois-Savossa, ja ovat tehneet Metsä Groupin kanssa puukauppoja säännöllisesti.

”Puun kysyntään biotuotetehtaalla on ollut positiivinen vaikutus. Myös erilaiset infrahankkeet ovat työllistäneet ihmisiä Keski-Suomessa paljon. Tehdasinvestointi on Äänekoskelle tosi hieno juttu”, Heikki Laasanen totesi tyytyväisenä.

”Minua kiinnostaa kuulla myös, millainen tilanne Äänekoskella on työvoiman saatavuuden suhteen”, lisäsi työvoimanvälitysalalla työskentelevä Anu Laasanen.

Jyväskyläläisiä Anu ja Heikki Laasasta biotuotetehtaan yleisötilaisuus kiinnosti niin metsänomistajina kuin työnkin puolesta. Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmässä vaikuttava Anu Laasanen näkee biotuotetehtaan tärkeänä koko alueen elinvoimaisuuden kannalta.

 

Tuotanto kehittynyt yli tavoitteiden  

Biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoi tehtaan ensimmäisen vuoden sujuneen suunnitellusti.

”Saavutimme elokuussa täyden nimellistuotannon ja meillä oli aihetta juhlaan muutenkin, sillä laitokselta valmistui miljoonas sellutonni. Kokonaisuudessaan biotuotetehtaan tuotanto on kehittynyt yli tavoitteiden.”

Poikolaisen mukaan Metsä Groupin ja biotuotetehtaan suurimpia vahvuuksia on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

”Vahva osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen luovat meille kilpailuetua. Moderneinkaan laitos ei pysty toimimaan kannattavasti ilman ammattitaitoisia ihmisiä”, Poikolainen painotti.

Biotuotetehtaan toiminnan asettuessa arkiuomiinsa jatkuu tehdasalueen kehittäminen intensiivisenä.

”Lokakuussa alkoi Metsä Springin ja Itochun yhteisyrityksen tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen rakennustyöt. Vanhan sellutehtaan purkuprojekti valmistuu maaliskuussa 2019, jolloin vapautuu noin 15 hehtaarin alue mahdollisille uusille hankkeille”, Poikolainen kuvaili.

Tehdas on kiinnostanut myös mediaa ja erilaisia vierailuryhmiä.

”Kesällä avatussa Pro Nemus -vierailukeskuksessamme tulee vuosittain vierailemaan varovaisestikin arvioiden yli 10 000 ihmistä.”

 

Yleisötilaisuudessa esitettiin toiveita, että biotuotetehdas tekisi jatkossakin avoimesti yhteistyötä kaupunkilaisten ja muun muassa alueen seurojen kanssa. "Pyrimme vastaamaan toiveisiin mahdollisuuksien mukaan. Nämä yleisötilaisuudet ovat hyvä mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Myös uusi vierailukeskus mahdollistaa yhä useammalle tutustumisen Metsä Groupin ja biotuotetehtaan toimintaan", tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoi.

 

Ympäristösuorituskyky parantunut merkittävästi

Biotuotetehtaan tuotanto on noin 2,5-kertainen vanhaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta biotuotetehdas toimii modernin teknologian ansiosta vanhan tehtaan ympäristölupaehtojen puitteissa.

”Haisevat yhdisteet ilmaan sekä hajutuntien määrä ovat selvästi vähentyneet biotuotetehtaan käynnistyttyä”, kertoi biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa.

Tehtaan käynnistysvaiheessa on ajoittaisia hajuhaittoja kuitenkin ilmennyt, minkä myös monet tilaisuuden osallistujat olivat havainneet.

”Esimerkiksi laitehäiriön sattuessa mahdollinen hajuhaitta voi olla havaittavissa muualla, ennen kuin se havaitaan tehdasalueella. Poikkeuksellisista havainnoista kannattaakin ilmoittaa suoraan meille tehtaalle tai Äänekosken ympäristöviranomaisille”, sanoi Tupitsa.

Biotuotetehtaan jäteveden käsittelyn laadusta antavat hyvän käsityksen kemiallista hapenkulutusta kuvaavat luvut.

”Nyt syksyllä kemiallinen hapenkulutus on ollut alle viisi kiloa tuotettua sellutonnia kohden, mikä on maailmanlaajuisestikin alan ehdotonta huippua”, mainitsi Tupitsa.  

 

Biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa (kesk.) vaihtoi kuulumisia työurallaan pitkään prosessityöntekijöitä kouluttaneen Raimo Sirosen sekä Äänekosken kaupungin Plänet B -projektin johtajan Sari Åkerlundin kanssa. "Toivon, että kuituteknologia tulee valtaamaan yhä enemmän jalansijaa muovilta. Tässä valossa sanalle biotuote on paljonkin katetta", Sironen pohti.

 

Puukaupassa ennätystahti

Metsä Groupin Viitasaaren piiripäällikkö Arto Back luonnehti kuluvaa vuotta ”todelliseksi puukauppavuodeksi.” Metsä Group solmiikin joka arkipäivä 140 puukauppaa metsänomistajien kanssa.

”Puukauppa on käynyt todella hyvin ja olemme onnistuneet vastaamaan biotuotetehtaan myötä kasvaneeseen puuntarpeeseen suunnitellusti. Suomessa tullaan ylittämään tänä vuonna 50 miljoonan kuution raja yksityismetsien puukaupassa, kun kaikkien toimijoiden ostama puu huomioidaan”, Back kuvaili.

Puuhuollon sujuvuus on avaintekijä biotuotetehtaan toiminnassa, sillä tehtaalle ei juuri varastoida pyöreää puuta.

”Uusi terminaaliverkostomme tasoittaa puukuljetusten kausivaihtelua ja purkuaikasovellus sujuvoittaa liikennöintiä myös Äänekosken taajamassa.”

Yleisöä kiinnosti myös, kuinka kasvavat puunkorjuumäärät voidaan sovittaa yhteen hiilinielujen ja ympäristöasioiden kanssa.

”Suomen metsät kasvavat hyvän metsänhoidon ansiosta enemmän kuin koskaan aiemmin, joten hakkuumääriä on mahdollista kasvattaa kestävästi. Panostamme myös metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen yhä vahvemmin”, Back totesi.

 


Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.


  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää