Avointa keskusteluabiotuotetehtaasta Äänekoskella

​Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan avoin yleisötilaisuus keräsi 15.11.2018 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston auditorioon aktiivisesti keskusteluun osallistuneen viisikymmenhenkisen yleisön.

11/2018

​”Tulimme paikalle sekä metsänomistajina että työmme puolesta”, kertoivat jyväskyläläiset Heikki ja Anu Laasanen alkukahvien lomassa.

Laasaset omistavat metsätilan Kaavilla Pohjois-Savossa, ja ovat tehneet Metsä Groupin kanssa puukauppoja säännöllisesti.

”Puun kysyntään biotuotetehtaalla on ollut positiivinen vaikutus. Myös erilaiset infrahankkeet ovat työllistäneet ihmisiä Keski-Suomessa paljon. Tehdasinvestointi on Äänekoskelle tosi hieno juttu”, Heikki Laasanen totesi tyytyväisenä.

”Minua kiinnostaa kuulla myös, millainen tilanne Äänekoskella on työvoiman saatavuuden suhteen”, lisäsi työvoimanvälitysalalla työskentelevä Anu Laasanen.

Jyväskyläläisiä Anu ja Heikki Laasasta biotuotetehtaan yleisötilaisuus kiinnosti niin metsänomistajina kuin työnkin puolesta. Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmässä vaikuttava Anu Laasanen näkee biotuotetehtaan tärkeänä koko alueen elinvoimaisuuden kannalta. 

Tuotanto kehittynyt yli tavoitteiden  

Biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoi tehtaan ensimmäisen vuoden sujuneen suunnitellusti.

”Saavutimme elokuussa täyden nimellistuotannon ja meillä oli aihetta juhlaan muutenkin, sillä laitokselta valmistui miljoonas sellutonni. Kokonaisuudessaan biotuotetehtaan tuotanto on kehittynyt yli tavoitteiden.”

Poikolaisen mukaan Metsä Groupin ja biotuotetehtaan suurimpia vahvuuksia on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

”Vahva osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen luovat meille kilpailuetua. Moderneinkaan laitos ei pysty toimimaan kannattavasti ilman ammattitaitoisia ihmisiä”, Poikolainen painotti.

Biotuotetehtaan toiminnan asettuessa arkiuomiinsa jatkuu tehdasalueen kehittäminen intensiivisenä.

”Lokakuussa alkoi Metsä Springin ja Itochun yhteisyrityksen tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen rakennustyöt. Vanhan sellutehtaan purkuprojekti valmistuu maaliskuussa 2019, jolloin vapautuu noin 15 hehtaarin alue mahdollisille uusille hankkeille”, Poikolainen kuvaili.

Tehdas on kiinnostanut myös mediaa ja erilaisia vierailuryhmiä.

”Kesällä avatussa Pro Nemus -vierailukeskuksessamme tulee vuosittain vierailemaan varovaisestikin arvioiden yli 10 000 ihmistä.”

 

Yleisötilaisuudessa esitettiin toiveita, että biotuotetehdas tekisi jatkossakin avoimesti yhteistyötä kaupunkilaisten ja muun muassa alueen seurojen kanssa. "Pyrimme vastaamaan toiveisiin mahdollisuuksien mukaan. Nämä yleisötilaisuudet ovat hyvä mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Myös uusi vierailukeskus mahdollistaa yhä useammalle tutustumisen Metsä Groupin ja biotuotetehtaan toimintaan", tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoi. 

Ympäristösuorituskyky parantunut merkittävästi

Biotuotetehtaan tuotanto on noin 2,5-kertainen vanhaan sellutehtaaseen verrattuna, mutta biotuotetehdas toimii modernin teknologian ansiosta vanhan tehtaan ympäristölupaehtojen puitteissa.

”Haisevat yhdisteet ilmaan sekä hajutuntien määrä ovat selvästi vähentyneet biotuotetehtaan käynnistyttyä”, kertoi biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa.

Tehtaan käynnistysvaiheessa on ajoittaisia hajuhaittoja kuitenkin ilmennyt, minkä myös monet tilaisuuden osallistujat olivat havainneet.

”Esimerkiksi laitehäiriön sattuessa mahdollinen hajuhaitta voi olla havaittavissa muualla, ennen kuin se havaitaan tehdasalueella. Poikkeuksellisista havainnoista kannattaakin ilmoittaa suoraan meille tehtaalle tai Äänekosken ympäristöviranomaisille”, sanoi Tupitsa.

Biotuotetehtaan jäteveden käsittelyn laadusta antavat hyvän käsityksen kemiallista hapenkulutusta kuvaavat luvut.

”Nyt syksyllä kemiallinen hapenkulutus on ollut alle viisi kiloa tuotettua sellutonnia kohden, mikä on maailmanlaajuisestikin alan ehdotonta huippua”, mainitsi Tupitsa.  

 

Biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa (kesk.) vaihtoi kuulumisia työurallaan pitkään prosessityöntekijöitä kouluttaneen Raimo Sirosen sekä Äänekosken kaupungin Plänet B -projektin johtajan Sari Åkerlundin kanssa. "Toivon, että kuituteknologia tulee valtaamaan yhä enemmän jalansijaa muovilta. Tässä valossa sanalle biotuote on paljonkin katetta", Sironen pohti. 

Puukaupassa ennätystahti

Metsä Groupin Viitasaaren piiripäällikkö Arto Back luonnehti kuluvaa vuotta ”todelliseksi puukauppavuodeksi.” Metsä Group solmiikin joka arkipäivä 140 puukauppaa metsänomistajien kanssa.

”Puukauppa on käynyt todella hyvin ja olemme onnistuneet vastaamaan biotuotetehtaan myötä kasvaneeseen puuntarpeeseen suunnitellusti. Suomessa tullaan ylittämään tänä vuonna 50 miljoonan kuution raja yksityismetsien puukaupassa, kun kaikkien toimijoiden ostama puu huomioidaan”, Back kuvaili.

Puuhuollon sujuvuus on avaintekijä biotuotetehtaan toiminnassa, sillä tehtaalle ei juuri varastoida pyöreää puuta.

”Uusi terminaaliverkostomme tasoittaa puukuljetusten kausivaihtelua ja purkuaikasovellus sujuvoittaa liikennöintiä myös Äänekosken taajamassa.”

Yleisöä kiinnosti myös, kuinka kasvavat puunkorjuumäärät voidaan sovittaa yhteen hiilinielujen ja ympäristöasioiden kanssa.

”Suomen metsät kasvavat hyvän metsänhoidon ansiosta enemmän kuin koskaan aiemmin, joten hakkuumääriä on mahdollista kasvattaa kestävästi. Panostamme myös metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen yhä vahvemmin”, Back totesi.

 


Lue lisääartikkeleja