Biotuotetehdas on alusta innovaatiolle

Biotuotetehdas tuottaa korkealaatuisen sellun ohella merkittävän määrän biosähköä ja lämpöä sekä muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, tuotekaasua ja rikkihappoa. Tehdas toimii kasvualustana teolliselle ekosysteemille, jossa eri yritykset hyödyntävät selluntuotannon sivuvirtoja tai jatkojalostavat sellua. Tutkimme jatkuvasti uusia biotuotteita ja prosesseja, sillä niiden mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tulevaisuuden kiinnostavimmat kehityspolut liittyvät ligniinijalosteisiin sekä tekstiilikuituihin. Biotuotetehtaan vihkiäisiä vietettiin Äänekoskella 18.10.2017.

"