Biotuotetehdaskonsepti onvastuullisen liiketoiminnan kustannustehokas ratkaisu

​Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat biotuotteet korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden aivan uudelle tasolle. Perusajatuksena on puun osien 100-prosenttinen hyödyntäminen.

8/2020

​Yksi Metsä Fibren strategian keskeisistä elementeistä on vastuullisuus, josta biotuotetehdaskonsepti on hyvä esimerkki. Siinä yhdistyvät raaka-aineiden tehokas käyttö sekä energia- ja ympäristötehokkuus.

"Biotuotetehdaskonseptin keskiössä on äärimmäisen resurssitehokas sellutehdas. Konseptin ansiosta tehtaan energiaomavaraisuus ja biotuotteiden tuottavuus on huomattavasti korkeampi. Perinteisten tuotteiden rinnalle on myös kehitetty täysin uusia biotuotteita", sanoo selluliiketoiminnan tuotantojohtaja Jaakko Anttila.

Selluteollisuus perustuu uusiutuvan puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sellun, mäntyöljyn, tärpätin ja bioenergian lisäksi biotuotetehtaat valmistavat uusia biotuotteita, kuten biokaasua ja erilaisia kemikaaleja. Lisäksi niiden yhteyteen voidaan rakentaa sellukuidun ja tehtaan sivuvirtojen jatkojalostusta.

Äänekoskella vuonna 2017 käyttöön otettu biotuotetehdas on maailman edistyksellisin ja energiatehokkain sellutehdas. Sen biosähköntuotanto on yli nelinkertaista vanhaan sellutehtaaseen verrattuna.

Tehdas käyttää selluntuotannon sivuvirtoja arvokkaiden biokemikaalien, bioenergian ja muiden biotuotteiden valmistuksessa. Tehokkaan teknologian ansiosta biotuotetehdas tuottaa huomattavasti enemmän biopohjaista sähköenergiaa kuin mitä se kuluttaa. Selluntuotannossa ei tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita. Tämä on paitsi energiatehokasta, myös kustannustehokasta.

Tuottavuus ja vastuullisuus käyvät käsi kädessä

Anttila painottaa, että kustannustehokkuus, tuottavuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Ne ovat ikään kuin osa Metsä Fibren DNA:ta. Anttilan mukaan erityisesti vastuullisuus on metsäteollisuuden elinehto – ja itsestäänselvyys.

"Liiketoimintamme lähtökohtana on vastuullinen metsänhoito. Meidän täytyy huolehtia metsien hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta sekä siitä, että uutta metsää kasvaa enemmän kuin sitä korjataan käyttöön", Anttila toteaa.

Vastuullisuus ympäristöasioissa näkyy toiminnan kaikilla tasoilla. Anttila kertoo, että päivittäisessä tehdastyössä pidetään huolta turvallisuudesta, ympäristöasioista ja tuotannosta, juuri tässä järjestyksessä. Kaikkia tehtaita kehitetään jatkuvasti näillä osa-alueilla.

Metsä Fibren tavoitteena on olla täysin vapaa fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt yhtiön sellutehtaat tuottavat bioenergiaa yli omien tarpeidensa, ja ylijäämä myydään kansalliseen verkkoon.

Biotuotetehdas palkittiin innovatiivisesta työstä

Biotuotetehtaiden ansiosta fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. kuten muovisia pakkausmateriaaleja ja energiaa, voidaan korvata yhä enemmän biotuotteilla ja bioenergialla. Tämä on yksi keino vähentää myös ilmaston lämpenemistä ja muovijäteongelmaa.

Huomionosoituksena innovatiivisesta työstä Äänekosken biotuotetehdas sai keväällä 2020 kansainvälisen Mill of the Future Award -palkinnon, joka myönnetään sellu- ja paperiteollisuuden alan yhtiöille esimerkillisestä toiminnasta. Palkinnon symbolinen arvo on suuri. Anttilan mukaan se muistuttaa Äänekosken tehtaan väkeä tehdyn työn merkityksellisyydestä.

"Lisäksi palkinto tuo näkyvyyttä yhtiölle ja koko alalle. Me olemme edelläkävijöitä, mikä nostaa myös metsäteollisuuden profiilia kokonaisuudessaan."

Vaikka hyviä tuloksia on jo syntynyt, jatkuvan parantamisen periaate on edelleen voimassa. Anttilan mukaan yhtiö pyrkii tulevaisuudessa yhä energiatehokkaampaan ja tuottavampaan toimintaan. Esimerkiksi käytännön tehdastyössä panostetaan prosesseihin, jotka hyödyntävät vettä aiempaa tehokkaammin.

Biotuotetehdaskonsepti vastaa globaaleihin megatrendeihin

kuva-2897__web.jpgAnttila uskoo, että Äänekosken biotuotetehtaalla menestyksen salaisuus on siinä, että rima on alusta asti nostettu hyvin korkealle. Asetetut tavoitteet on myös saavutettu, ja tehdas on esimerkiksi täysin vapaa fossiilisista polttoaineista.

Biotuotetehdaskonsepti ei ole kuitenkaan vain keskisuomalainen tai kotimainen trendi. Anttilan mukaan biotuotetehdaskonsepti vastaa globaaleihin megatrendeihin, kuten resurssitehokkuuteen, fossiilisilla raaka-aineilla tuotetun energian ja tuotteiden vähentämiseen sekä ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseen.

Tulevaisuudessa biotuotetehdaskonseptilla pyritään vastaamaan siihen, miten tuotantoprosesseissa syntyneiden sivuvirtojen potentiaali hyödynnetään optimaalisesti. Nyt sellutehtaan perinteisten biotuotteiden lisäksi syntyy esimerkiksi biokaasua, rikkihappoa ja polttoainepellettejä tehtaan omaan käyttöön ja myyntiin. Tulevaisuudessa sivutuotteina voi syntyä yhä enemmän erilaisia biopolttoaineita ja uusia tekstiilikuituja.

Anttila arvioi, että omavaraisesta biotuotetehdaskonseptista voivat hyötyä metsäteollisuuden ohella myös muut toimialat.

Lue lisääartikkeleja