Digitaalinen vallankumous

​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

6/18 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: SAMPO KORHONEN AND METSÄ GROUP

​Tämän hetken kuumat teknologiatrendit ovat VTT:n tutkimusprofessorin Heikki Ailiston mukaan osa vuosikymmeniä kestänyttä, jatkuvaa digitalisaatiokehitystä. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, ja esimerkiksi teollisuusprosessien automaatio on edennyt hiljalleen taustalla. Nyt prosessit ovat monella alalla jo pitkälti siirtyneet kauttaaltaan digitaaliseen data- ja ohjausvirtaan. Osa esimerkiksi nykyisestä tekoälyyn liittyvästi puheesta on kuitenkin liioittelua, jolloin asioiden vaikutusta yliarvioidaan ja muu kehitys jää sen varjoon.

”Tekoälyssä ei ole kyse yhdestä asiasta tai hyppäyksenomaisesta muutoksesta, vaan siinä on eri tasoja. Nykyisin käytössä oleva tekoäly on ns. kapeaa tekoälyä, joka toimii hyvin yhdessä rajoitetussa tehtävässä, esimerkiksi prosessin osan optimoinnissa, mutta ei ymmärrä sen ulkopuolisesta mitään”, Ailisto tarkentaa.

Seuraava kehitysaste, vahva tekoäly, edellyttää laajaa ymmärrystä ja ihmisen kaltaista tietoisuutta, kun taas rohkeimpien visioiden mukainen super-tekoäly ohittaa jo ihmisen kyvykkyyden, kasvattaa älyään ja ottaa vallan. Tämänkaltaista uhkaa, tai myöskään mahdollisuuksia vahvan tekoälyn luomiseen, ei Ailiston mukaan ole kuitenkaan nähtävissä lähitulevaisuudessa.

”Tekoälytrendin nousuun voi liiketoiminnan tarpeiden ja hyötyjen näkökulmasta nähdä kolme syytä. Hyödynnettävissä olevan digitaalisen datan määrä on eksponentiaalisessa kasvussa, edullisesti käytettävissä oleva laskentateho kasvaa, ja algoritmit on onnistuttu kokoamaan käyttökelpoisiksi työkaluiksi”, Ailisto listaa.

Metsäteollisuus mukana kehityksessä

Teollinen internet – jonka Ailisto määrittelee esineiden internetiä eli IoT:tä laajemmaksi käsitteeksi – on hänen mielestään merkittävin jo nyt liiketoimintaan vaikuttava muutos. Teollinen internet yhdistää älykkäät koneet, laitteet ja niitä käyttävät ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa edistyneen tiedon analysoinnin avulla, ja siten tehostaa toimintaa ja luoda uutta liiketoimintaa.

”Myös Metsä Fibrellä ollaan nähdäkseni tässä suhteessa jo varsin pitkällä. Älykkäät laitteet ja prosessit, metsäkoneista ja puunhankinnasta lähtien, yhdistettynä tuotannon analytiikkaan sekä työntekijöiden kykyyn päästä käsiksi tietoon, ovat kolme tekijää IoT.n ytimessä.”

Kaikkiaan Ailisto näkee metsäteollisuuden olevan varsin hyvin ajan tasalla digitalisaation osalta myös muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Ala on jopa edelläkävijä, jos ajatellaan tuotantolaitosten ja -koneiden etäyhteyksien kehittymistä jo ennen internetin laajaa leviämistä. Samoin metsävarojen kartoitus sekä myynti- ja jakelukanavat ovat olleet jo pitkään osa digitaalista virtaa. Viimeksi ketjuun ovat liittyneet metsänomistajien sähköiset palvelut ja puukauppa.

Heikki Ailisto

Dataa metsä fibren päätösten tueksi

Yksi merkittävimmistä nousevista teknologiatrendeistä on Ailiston mukaan puettava teknologia sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus (VR ja AR), joiden arvioidaan lopulta syrjäyttävän matkaviestimet. Teollisuudessa virtuaalisovelluksia on jo kokeiltu kannettavissa laitteissa esimerkiksi huolto- ja koulutustarkoituksissa. VR ja AR lisääntyvät myös sen myötä, että ne ovat tuttuja pelimaailmasta nuoremmille sukupolville, jotka odottavat vastaavaa käyttökokemusta myös työelämässä.

Muista pinnalla olevista trendeistä Ailisto mainitsee lohkoketjut ja alustatalouden. Lähinnä kaupankäyntiä ja finanssialaa koskevat lohkoketjut tarkoittavat käytännössä tiedon hajautettua tallennusta useaan kohteeseen, jolloin tietoa on vaikeampi peukaloida, ja järjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus lisääntyvät. Alustatalous on puolestaan internetin kauppapaikkojen kehityksen myötä muotoutunut liiketoimintamalli, jossa kuluttajan – ja itse alustayhtiöiden – asema on vahvistunut. Tunnettuja esimerkkejä pelisääntöjä muuttaneista alustatalouden toimijoista ovat Amazon, Airbnb ja Uber.

Metsä Fibren kannalta digitalisaation mahdollisuudet tulevaisuudessa liittyvät Ailiston mielestä etenkin entistä tarkempaan mittaukseen ja tiedon hyödyntämiseen sekä laskennalliseen optimointiin, niin metsätalouden, logistiikan kuin tuotannon laadunseurannan osalta.

”Jokaisesta puuyksilöstä voitaisiin esimerkiksi saada tarkka perimä- ja kasvutieto, mukaan lukien sääolosuhteet, yhdistämällä kuvantaminen, paikkatieto ja data-analytiikka. Prosessien osalta runsaampi data ja tekoälymenetelmät voivat puolestaan antaa tukea nopeaan päätöksentekoon ja entistä tehokkaampaan resurssien käyttöön.”

Vaikutuksia metsäteollisuuteen vaikea ennustaa

Digitalisaatioon liittyvistä tulevaisuuden potentiaalisista uhkakuvista puhuttaessa Ailisto arvioi, että tekoäly ja alustatalous voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia työelämälle ja taloudelle, joskin myös vastakkainen kehityskulku on mahdollinen.

”Alustatalous ja ohjelmistopohjainen liiketoiminta voivat johtaa tulojen ja varallisuuden entistä suurempaan keskittymiseen. Monet ammatit voivat myös olla uhattuina tekoälyn myötä, ja tulojen väheneminen voi johtaa kysyntälamaan. Toisaalta voidaan myös ajatella, että rutiinitöiden automaatio parantaa tuottavuutta, ja synnyttää kasvua ja uusia ammatteja.”

Teollisuuden kannalta keskeisin uhka liittyy kuitenkin kyberturvallisuuteen.

”Mahdollisten vihamielisten tahojen käyttämät kiristys- ja haittaohjelmat voivat pahimmillaan lamauttaa tai tuhota yrityksen toiminnan, joten kyberriskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen on ehdottoman tärkeää.”

​Digitaalisuus tehostaa tuotantoa

Camilla Wikström

Digitalisaation vaikutus on näkynyt jo pitkään Metsä Fibren tehtailla esimerkiksi tuotannon laajamittaisissa automaatiojärjestelmissä ja siinä, miten laitteistoja operoidaan keskitetysti valvomosta. Äänekosken biotuotetehtaalla laitteet on kytketty vielä aiempaa kattavammin esimerkiksi kunnonvalvonnan piiriin.

”Pystymme seuraamaan ajon aikana esimerkiksi tärinäntasoja ja taajuusmuuntajien tilannetta, ja siten ennakoimaan mahdollisia häiriötä. Tämän ansiosta huoltotoimenpiteet voidaan tehdä ajoissa ja täsmällisesti”, kertoo Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtaja Camilla Wikström.

Uutta ovat biotuotetehtaalla käyttöön otetut tablettitietokoneet ja mobiilisovellus, jonka avulla kunnossapito- ja kunnonvalvontajärjestelmiin pääsee valvomon lisäksi kiinni nopeasti suoraan kentältä. Sovelluksen kautta voidaan tehdä häiriöilmoitukset ja kuitata huoltotyöt. Tuotantoprosessia pystytään myös valvomaan sovelluksen avulla kentältä.

”Kuluneen talven ja kevään aikana kunnossapidon tablettitietokoneet on otettu käyttöön kaikilla tehtaillamme. Olemme jo tähän mennessä saaneet niiden avulla joitain häiriöitä ennakoitua ja välttäneet siten tuotantomenetykset,” Wikström kertoo.

Hänen mukaansa uuden teknologian ja työkalujen käyttöönotossa on myös pitkälti kyse uusien työtapojen ja ennakoivan toiminnan opettelusta.

”Meidän pitää varmistaa, että henkilökunnalla on riittävää osaamista ja myös kykyä tulkita ja analysoida kaikki kerätyt tiedot. Ennakointi tuo käyttövarmuutta ja tasaisuutta prosessiin, mikä tarkoittaa puolestaan asiakkaille tasaisempaa laatua ja toimitusvarmuutta.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää