Digitaalinen vallankumous

​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

6/18 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: SAMPO KORHONEN AND METSÄ GROUP

​Tämän hetken kuumat teknologiatrendit ovat VTT:n tutkimusprofessorin Heikki Ailiston mukaan osa vuosikymmeniä kestänyttä, jatkuvaa digitalisaatiokehitystä. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, ja esimerkiksi teollisuusprosessien automaatio on edennyt hiljalleen taustalla. Nyt prosessit ovat monella alalla jo pitkälti siirtyneet kauttaaltaan digitaaliseen data- ja ohjausvirtaan. Osa esimerkiksi nykyisestä tekoälyyn liittyvästi puheesta on kuitenkin liioittelua, jolloin asioiden vaikutusta yliarvioidaan ja muu kehitys jää sen varjoon.

”Tekoälyssä ei ole kyse yhdestä asiasta tai hyppäyksenomaisesta muutoksesta, vaan siinä on eri tasoja. Nykyisin käytössä oleva tekoäly on ns. kapeaa tekoälyä, joka toimii hyvin yhdessä rajoitetussa tehtävässä, esimerkiksi prosessin osan optimoinnissa, mutta ei ymmärrä sen ulkopuolisesta mitään”, Ailisto tarkentaa.

Seuraava kehitysaste, vahva tekoäly, edellyttää laajaa ymmärrystä ja ihmisen kaltaista tietoisuutta, kun taas rohkeimpien visioiden mukainen super-tekoäly ohittaa jo ihmisen kyvykkyyden, kasvattaa älyään ja ottaa vallan. Tämänkaltaista uhkaa, tai myöskään mahdollisuuksia vahvan tekoälyn luomiseen, ei Ailiston mukaan ole kuitenkaan nähtävissä lähitulevaisuudessa.

”Tekoälytrendin nousuun voi liiketoiminnan tarpeiden ja hyötyjen näkökulmasta nähdä kolme syytä. Hyödynnettävissä olevan digitaalisen datan määrä on eksponentiaalisessa kasvussa, edullisesti käytettävissä oleva laskentateho kasvaa, ja algoritmit on onnistuttu kokoamaan käyttökelpoisiksi työkaluiksi”, Ailisto listaa.

Metsäteollisuus mukana kehityksessä

Teollinen internet – jonka Ailisto määrittelee esineiden internetiä eli IoT:tä laajemmaksi käsitteeksi – on hänen mielestään merkittävin jo nyt liiketoimintaan vaikuttava muutos. Teollinen internet yhdistää älykkäät koneet, laitteet ja niitä käyttävät ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa edistyneen tiedon analysoinnin avulla, ja siten tehostaa toimintaa ja luoda uutta liiketoimintaa.

”Myös Metsä Fibrellä ollaan nähdäkseni tässä suhteessa jo varsin pitkällä. Älykkäät laitteet ja prosessit, metsäkoneista ja puunhankinnasta lähtien, yhdistettynä tuotannon analytiikkaan sekä työntekijöiden kykyyn päästä käsiksi tietoon, ovat kolme tekijää IoT.n ytimessä.”

Kaikkiaan Ailisto näkee metsäteollisuuden olevan varsin hyvin ajan tasalla digitalisaation osalta myös muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Ala on jopa edelläkävijä, jos ajatellaan tuotantolaitosten ja -koneiden etäyhteyksien kehittymistä jo ennen internetin laajaa leviämistä. Samoin metsävarojen kartoitus sekä myynti- ja jakelukanavat ovat olleet jo pitkään osa digitaalista virtaa. Viimeksi ketjuun ovat liittyneet metsänomistajien sähköiset palvelut ja puukauppa.

Heikki Ailisto

Dataa metsä fibren päätösten tueksi

Yksi merkittävimmistä nousevista teknologiatrendeistä on Ailiston mukaan puettava teknologia sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus (VR ja AR), joiden arvioidaan lopulta syrjäyttävän matkaviestimet. Teollisuudessa virtuaalisovelluksia on jo kokeiltu kannettavissa laitteissa esimerkiksi huolto- ja koulutustarkoituksissa. VR ja AR lisääntyvät myös sen myötä, että ne ovat tuttuja pelimaailmasta nuoremmille sukupolville, jotka odottavat vastaavaa käyttökokemusta myös työelämässä.

Muista pinnalla olevista trendeistä Ailisto mainitsee lohkoketjut ja alustatalouden. Lähinnä kaupankäyntiä ja finanssialaa koskevat lohkoketjut tarkoittavat käytännössä tiedon hajautettua tallennusta useaan kohteeseen, jolloin tietoa on vaikeampi peukaloida, ja järjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus lisääntyvät. Alustatalous on puolestaan internetin kauppapaikkojen kehityksen myötä muotoutunut liiketoimintamalli, jossa kuluttajan – ja itse alustayhtiöiden – asema on vahvistunut. Tunnettuja esimerkkejä pelisääntöjä muuttaneista alustatalouden toimijoista ovat Amazon, Airbnb ja Uber.

Metsä Fibren kannalta digitalisaation mahdollisuudet tulevaisuudessa liittyvät Ailiston mielestä etenkin entistä tarkempaan mittaukseen ja tiedon hyödyntämiseen sekä laskennalliseen optimointiin, niin metsätalouden, logistiikan kuin tuotannon laadunseurannan osalta.

”Jokaisesta puuyksilöstä voitaisiin esimerkiksi saada tarkka perimä- ja kasvutieto, mukaan lukien sääolosuhteet, yhdistämällä kuvantaminen, paikkatieto ja data-analytiikka. Prosessien osalta runsaampi data ja tekoälymenetelmät voivat puolestaan antaa tukea nopeaan päätöksentekoon ja entistä tehokkaampaan resurssien käyttöön.”

Vaikutuksia metsäteollisuuteen vaikea ennustaa

Digitalisaatioon liittyvistä tulevaisuuden potentiaalisista uhkakuvista puhuttaessa Ailisto arvioi, että tekoäly ja alustatalous voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia työelämälle ja taloudelle, joskin myös vastakkainen kehityskulku on mahdollinen.

”Alustatalous ja ohjelmistopohjainen liiketoiminta voivat johtaa tulojen ja varallisuuden entistä suurempaan keskittymiseen. Monet ammatit voivat myös olla uhattuina tekoälyn myötä, ja tulojen väheneminen voi johtaa kysyntälamaan. Toisaalta voidaan myös ajatella, että rutiinitöiden automaatio parantaa tuottavuutta, ja synnyttää kasvua ja uusia ammatteja.”

Teollisuuden kannalta keskeisin uhka liittyy kuitenkin kyberturvallisuuteen.

”Mahdollisten vihamielisten tahojen käyttämät kiristys- ja haittaohjelmat voivat pahimmillaan lamauttaa tai tuhota yrityksen toiminnan, joten kyberriskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen on ehdottoman tärkeää.”

​Digitaalisuus tehostaa tuotantoa

Camilla Wikström

Digitalisaation vaikutus on näkynyt jo pitkään Metsä Fibren tehtailla esimerkiksi tuotannon laajamittaisissa automaatiojärjestelmissä ja siinä, miten laitteistoja operoidaan keskitetysti valvomosta. Äänekosken biotuotetehtaalla laitteet on kytketty vielä aiempaa kattavammin esimerkiksi kunnonvalvonnan piiriin.

”Pystymme seuraamaan ajon aikana esimerkiksi tärinäntasoja ja taajuusmuuntajien tilannetta, ja siten ennakoimaan mahdollisia häiriötä. Tämän ansiosta huoltotoimenpiteet voidaan tehdä ajoissa ja täsmällisesti”, kertoo Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtaja Camilla Wikström.

Uutta ovat biotuotetehtaalla käyttöön otetut tablettitietokoneet ja mobiilisovellus, jonka avulla kunnossapito- ja kunnonvalvontajärjestelmiin pääsee valvomon lisäksi kiinni nopeasti suoraan kentältä. Sovelluksen kautta voidaan tehdä häiriöilmoitukset ja kuitata huoltotyöt. Tuotantoprosessia pystytään myös valvomaan sovelluksen avulla kentältä.

”Kuluneen talven ja kevään aikana kunnossapidon tablettitietokoneet on otettu käyttöön kaikilla tehtaillamme. Olemme jo tähän mennessä saaneet niiden avulla joitain häiriöitä ennakoitua ja välttäneet siten tuotantomenetykset,” Wikström kertoo.

Hänen mukaansa uuden teknologian ja työkalujen käyttöönotossa on myös pitkälti kyse uusien työtapojen ja ennakoivan toiminnan opettelusta.

”Meidän pitää varmistaa, että henkilökunnalla on riittävää osaamista ja myös kykyä tulkita ja analysoida kaikki kerätyt tiedot. Ennakointi tuo käyttövarmuutta ja tasaisuutta prosessiin, mikä tarkoittaa puolestaan asiakkaille tasaisempaa laatua ja toimitusvarmuutta.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Vanha metsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää