Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa
 
 
 

Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

2/2019 TEKSTI: MICHAEL STANDAERT, KUVAT: METSÄ GROUP

​Parhaimmillaan yli puolet Kiinan paperiteollisuuden käyttämästä kuidusta oli ulkomailta tuotua kierrätyspaperia. Ongelmana on, että siirtyminen käyttämään kotimaista keräyspaperia on helpommin sanottu kuin tehty. Lajittelu on heikosti säänneltyä ja laatu usein huonoa, etenkin kun iso osa paperituotteista on jo alun alkaen kierrätyskuitua.

Samalla kotitalousjätteen määrä kasvaa johtuen kulutuksen nopeasta kasvusta. Keskeinen syy on Kiinan massiivinen verkkokauppa. Yhdestoista marraskuuta vietettävä ”sinkkujen päivä” synnytti edellisvuoteen verrattuna 25 prosentin kasvun lähetettyjen pakettien määrässä. Kaatopaikat täyttyvät, eikä jätteenpolttolaitoksia ehditä rakentaa niin nopeasti kuin olisi tarve. Kasvava ympäristötietoisuus herättää myös kritiikkiä kumpaakin jätteiden hävittämistapaa kohtaan.

Paperinkierrättäjät pyrkivät kyllä lisäämään kotitalouksien jätepaperin käsittelyä, mutta sitä odotellessa markkinat ovat otolliset kestävästi toimiville laatusellun tarjoajille, etenkin elintarvikepakkausten osalta.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

”Paperipakkausten valmistajat ovat ilman muuta kiinnostuneita käyttämään ensikuidusta valmistettua havusellua, muun muassa elintarviketurvallisuuden takia”, sanoo Kiinan kierrätysteollisuuden toimialajärjestön paperinkierrätysosaston pääsihteeri Tang Yanju. ”Teoriassa kehitys vie tähän suuntaan, mutta käytännössä emme pysty ennakoimaan kysyntää. Siitä ei ole vielä dataa.”

Kierrätyspaperi ei sovi elintarvikepakkauksiin, mutta sääntely on heikkoa, lukuun ottamatta Kiinan isoimpia kaupunkeja.

TIUKEMMAT MÄÄRÄYKSET VOIVAT KASVATTAA SERTIFIOIDUN SELLUN KYSYNTÄÄ

Elintarviketurvallisuusmääräykset täyttävän tarkastetun sellun kysyntä kasvaa Kiinassa. Sama pätee paperiin, jonka raaka-aine on hankittu sertifioiduista metsistä, sanoo Metsä Fibren Shanghain-yksikön asiakaspalvelupäällikkö Zhang Tao.

”Näiden tuotteiden suosio kasvaa, koska osa asiakkaista tarvitsee vientituotteisiinsa lisää sertifioitua sellua. Kotimarkkinoilla vaatimukset ovat edelleen väljempiä”, Zhang sanoo. “Elintarviketurvallisuus edellyttää sertifiointia, ja se kasvattaa elintarviketurvallisten papereiden kysyntää. Käyttäjiä ovat esimerkiksi McDonaldsin tai KFC:n kaltaiset yritykset.”

Joidenkin yritysten kysyntä voi ylittää tarjonnan tietyissä sertifikaattituotteissa, Zhang toteaa, mutta on luottavainen Metsä Fibren tarjonnan riittävyyteen.

”Metsä Fibren sellukapasiteetti kyllä riittää. Tuotantomme on kokonaisuudessaan sertifioitavissa nykyisten standardien mukaan”, Zhang sanoo.

Zhang kertoo, että paperin laadunvalvonnasta Kiinassa vastaavalle virastolle lähetetään vuosittain näytteet, joista tutkitaan mikro-organismien jäänteet, raskasmetallit, fluoriyhdisteet, formaldehydi, arseeni, lyijy, hajut, lika ja muut epäpuhtaudet.

Elintarviketurvallisuus on hyvin säänneltyä, mutta standardeja noudattavat enimmäkseen isot ketjut. Tiukempi julkinen kontrolli myös muualla kuin Pekingin, Shanghain ja Shenzhenin kaltaisissa kaupungeissa tukisi olemassa olevan elintarvikekelpoisen sellun kysyntää.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

KESKITTYMISEN HAASTEET

Paperin kierrätystoimijoilla on Kiinassa haasteita myös kotitalousjätteiden käsittelyssä. Ulkomaiset jätepaperivirrat ovat ehtymässä, ja tuonnille odotetaan täyskieltoa vuoteen 2020 mennessä. Tiukkenevat ympäristönsuojelumääräykset ovat pakottaneet sulkemaan pieniä ja saastuttavia kohteita määräysten vastaisina. Ala on keskittymässä isompien, tehokkaammin ja vastuullisemmin toimivien kierrättäjien käsiin.

Tangin mukaan seuraavat kaksi vuotta ovat etsikkoaikaa, sillä jätepaperin kierrätyskeskuksia standardoidaan ja valtio pyrkii hallitsemaan kotitalouksien kasvavia jätemääriä.

”Kiinassa oli viime vuonna yli 10 000 jätepaperia keräävää yritystä, joista alle 1 000 oli isoja toimijoita”, Tang luonnehtii paperia tehtaille paalaavia yrityksiä.

”Ala tulee ilman muuta keskittymään, ja isot yritykset vievät suuren osan markkinoista, mikä on omiaan vakauttamaan jätepaperin markkinahintoja. Isot yritykset perustavat omia keruukanaviaan ja pyrkivät pääsemään kiinni asuinalueiden jätevirtoihin pystyäkseen säätelemään hintoja ja keräyspaperin laatua. Jätepaperin laatu onkin parantunut nopeasti viimeisten kahden vuoden aikana”, Tang lisää.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

TÄHTÄIMESSÄ LAATU, OHJENUORANA KESTÄVÄ KEHITYS

Haasteena Kiinassa on myös kotimaisten selluntuottajien pieni määrä ja metsänhoitoa koskevan sääntelyn oleellinen tiukentuminen viimeisten kahden vuoden aikana. Siispä teollisuus käyttää pääasiassa ulkomailta tuotua havu- ja lehtipuusellua tai kierrätysmassaa. Tässäkin Zhang näkee sekä haasteita että mahdollisuuksia:

”Osa kierrätyskuidusta on huonolaatuista, ja kuidut heikkenevät käytön myötä. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on nopeat koneet, joihin tarvitaan lujaa ensikuitua. Kierrätyskuitu ei täytä vaatimuksia.”

Iso haaste on myös kestävään kehitykseen liittyvä viestintä. Viesti alkaa pikkuhiljaa mennä perille, kun sellun ja paperin tuotanto ja kierrätys keskittyvät yhä isompiin yrityksiin.

”Paikallinen ympäristöhallinto kouluttaa yrityksiä ja asettaa rajat: mitä saa ja mitä ei saa tehdä”, Tang sanoo. ”Ympäristöasioiden hoitoon tarvitaan yhä enemmän henkilökuntaa ja ulkopuolisia todentajia, jotka auttavat yrityksiä varmistamaan, että ympäristömääräykset täyttyvät”, hän lisää.

Zhang on samaa mieltä ja näkee, että Metsä Fibren Suomessa ja maailmalla yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämää osaamista pitäisi jakaa tehokkaammin.

”Asioista on puhuttava enemmän tai asiakkaille pitää järjestää lisää seminaareja, joissa voimme esitellä kestävän kehityksen ajatteluamme”, Zhang sanoo. ”Tämä tietämys pitää saada leviämään kiinalaisille asiakkaille. Ihmiset vaurastuvat ja kasvava keskiluokka kaipaa vastuullisempia tuotteita ja haluaa kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja planeetasta.”

Lue lisää artikkeleja