Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

2/2019 TEKSTI: MICHAEL STANDAERT, KUVAT: METSÄ GROUP

​Parhaimmillaan yli puolet Kiinan paperiteollisuuden käyttämästä kuidusta oli ulkomailta tuotua kierrätyspaperia. Ongelmana on, että siirtyminen käyttämään kotimaista keräyspaperia on helpommin sanottu kuin tehty. Lajittelu on heikosti säänneltyä ja laatu usein huonoa, etenkin kun iso osa paperituotteista on jo alun alkaen kierrätyskuitua.

Samalla kotitalousjätteen määrä kasvaa johtuen kulutuksen nopeasta kasvusta. Keskeinen syy on Kiinan massiivinen verkkokauppa. Yhdestoista marraskuuta vietettävä ”sinkkujen päivä” synnytti edellisvuoteen verrattuna 25 prosentin kasvun lähetettyjen pakettien määrässä. Kaatopaikat täyttyvät, eikä jätteenpolttolaitoksia ehditä rakentaa niin nopeasti kuin olisi tarve. Kasvava ympäristötietoisuus herättää myös kritiikkiä kumpaakin jätteiden hävittämistapaa kohtaan.

Paperinkierrättäjät pyrkivät kyllä lisäämään kotitalouksien jätepaperin käsittelyä, mutta sitä odotellessa markkinat ovat otolliset kestävästi toimiville laatusellun tarjoajille, etenkin elintarvikepakkausten osalta.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

”Paperipakkausten valmistajat ovat ilman muuta kiinnostuneita käyttämään ensikuidusta valmistettua havusellua, muun muassa elintarviketurvallisuuden takia”, sanoo Kiinan kierrätysteollisuuden toimialajärjestön paperinkierrätysosaston pääsihteeri Tang Yanju. ”Teoriassa kehitys vie tähän suuntaan, mutta käytännössä emme pysty ennakoimaan kysyntää. Siitä ei ole vielä dataa.”

Kierrätyspaperi ei sovi elintarvikepakkauksiin, mutta sääntely on heikkoa, lukuun ottamatta Kiinan isoimpia kaupunkeja.

TIUKEMMAT MÄÄRÄYKSET VOIVAT KASVATTAA SERTIFIOIDUN SELLUN KYSYNTÄÄ

Elintarviketurvallisuusmääräykset täyttävän tarkastetun sellun kysyntä kasvaa Kiinassa. Sama pätee paperiin, jonka raaka-aine on hankittu sertifioiduista metsistä, sanoo Metsä Fibren Shanghain-yksikön asiakaspalvelupäällikkö Zhang Tao.

”Näiden tuotteiden suosio kasvaa, koska osa asiakkaista tarvitsee vientituotteisiinsa lisää sertifioitua sellua. Kotimarkkinoilla vaatimukset ovat edelleen väljempiä”, Zhang sanoo. “Elintarviketurvallisuus edellyttää sertifiointia, ja se kasvattaa elintarviketurvallisten papereiden kysyntää. Käyttäjiä ovat esimerkiksi McDonaldsin tai KFC:n kaltaiset yritykset.”

Joidenkin yritysten kysyntä voi ylittää tarjonnan tietyissä sertifikaattituotteissa, Zhang toteaa, mutta on luottavainen Metsä Fibren tarjonnan riittävyyteen.

”Metsä Fibren sellukapasiteetti kyllä riittää. Tuotantomme on kokonaisuudessaan sertifioitavissa nykyisten standardien mukaan”, Zhang sanoo.

Zhang kertoo, että paperin laadunvalvonnasta Kiinassa vastaavalle virastolle lähetetään vuosittain näytteet, joista tutkitaan mikro-organismien jäänteet, raskasmetallit, fluoriyhdisteet, formaldehydi, arseeni, lyijy, hajut, lika ja muut epäpuhtaudet.

Elintarviketurvallisuus on hyvin säänneltyä, mutta standardeja noudattavat enimmäkseen isot ketjut. Tiukempi julkinen kontrolli myös muualla kuin Pekingin, Shanghain ja Shenzhenin kaltaisissa kaupungeissa tukisi olemassa olevan elintarvikekelpoisen sellun kysyntää.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

KESKITTYMISEN HAASTEET

Paperin kierrätystoimijoilla on Kiinassa haasteita myös kotitalousjätteiden käsittelyssä. Ulkomaiset jätepaperivirrat ovat ehtymässä, ja tuonnille odotetaan täyskieltoa vuoteen 2020 mennessä. Tiukkenevat ympäristönsuojelumääräykset ovat pakottaneet sulkemaan pieniä ja saastuttavia kohteita määräysten vastaisina. Ala on keskittymässä isompien, tehokkaammin ja vastuullisemmin toimivien kierrättäjien käsiin.

Tangin mukaan seuraavat kaksi vuotta ovat etsikkoaikaa, sillä jätepaperin kierrätyskeskuksia standardoidaan ja valtio pyrkii hallitsemaan kotitalouksien kasvavia jätemääriä.

”Kiinassa oli viime vuonna yli 10 000 jätepaperia keräävää yritystä, joista alle 1 000 oli isoja toimijoita”, Tang luonnehtii paperia tehtaille paalaavia yrityksiä.

”Ala tulee ilman muuta keskittymään, ja isot yritykset vievät suuren osan markkinoista, mikä on omiaan vakauttamaan jätepaperin markkinahintoja. Isot yritykset perustavat omia keruukanaviaan ja pyrkivät pääsemään kiinni asuinalueiden jätevirtoihin pystyäkseen säätelemään hintoja ja keräyspaperin laatua. Jätepaperin laatu onkin parantunut nopeasti viimeisten kahden vuoden aikana”, Tang lisää.Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

TÄHTÄIMESSÄ LAATU, OHJENUORANA KESTÄVÄ KEHITYS

Haasteena Kiinassa on myös kotimaisten selluntuottajien pieni määrä ja metsänhoitoa koskevan sääntelyn oleellinen tiukentuminen viimeisten kahden vuoden aikana. Siispä teollisuus käyttää pääasiassa ulkomailta tuotua havu- ja lehtipuusellua tai kierrätysmassaa. Tässäkin Zhang näkee sekä haasteita että mahdollisuuksia:

”Osa kierrätyskuidusta on huonolaatuista, ja kuidut heikkenevät käytön myötä. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on nopeat koneet, joihin tarvitaan lujaa ensikuitua. Kierrätyskuitu ei täytä vaatimuksia.”

Iso haaste on myös kestävään kehitykseen liittyvä viestintä. Viesti alkaa pikkuhiljaa mennä perille, kun sellun ja paperin tuotanto ja kierrätys keskittyvät yhä isompiin yrityksiin.

”Paikallinen ympäristöhallinto kouluttaa yrityksiä ja asettaa rajat: mitä saa ja mitä ei saa tehdä”, Tang sanoo. ”Ympäristöasioiden hoitoon tarvitaan yhä enemmän henkilökuntaa ja ulkopuolisia todentajia, jotka auttavat yrityksiä varmistamaan, että ympäristömääräykset täyttyvät”, hän lisää.

Zhang on samaa mieltä ja näkee, että Metsä Fibren Suomessa ja maailmalla yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämää osaamista pitäisi jakaa tehokkaammin.

”Asioista on puhuttava enemmän tai asiakkaille pitää järjestää lisää seminaareja, joissa voimme esitellä kestävän kehityksen ajatteluamme”, Zhang sanoo. ”Tämä tietämys pitää saada leviämään kiinalaisille asiakkaille. Ihmiset vaurastuvat ja kasvava keskiluokka kaipaa vastuullisempia tuotteita ja haluaa kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja planeetasta.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää