Erikoispaperituotteiden kysyntä kasvaa tasaisesti

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja teknologian kehitys toimivat erikoispaperimarkkinan kasvun ajureina. Yhä useammin kuitupohjainen tuote korvaa muovin.

2/2021
Hengityssuojain, paperipilli ja verkkokaupan postitustarra ovat esimerkkejä erikoispaperituotteista, joiden kysyntä on kasvussa. Ne myös kertovat, kuinka laajan kirjon erikoispaperit kattavat.

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa tarkastella erikoispaperimarkkinoita ei ole. Esimerkiksi alaa seuraava konsulttiyhtiö Alexander Watson Associates (AWA) erottaa 11 markkinasegmenttiä ja yli 100 laatukategoriaa. 

AWAn mukaan erikoispaperimarkkina oli vuonna 2019 kooltaan noin 29 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin kuutta prosenttia maailman paperin ja kartongin tuotannosta. Arvolla mitattuna erikoispaperin merkitys on suurempi.

”Joillakin seuraamillamme markkinasegmenteillä luvuissa on mukana muitakin kuin erikoispaperituotteita”, huomauttaa AWAn toimitusjohtaja Corey M. Reardon.

Erikoispaperilaadut tuotetaan kunkin asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Joskus käy niin, että erikoispaperi muuttuu vähitellen peruspaperiksi. Näin on käynyt muun muassa kopiopaperille.

Pakkaus ja tarrat erikoispaperimarkkinan suurin segmentti

Siinä missä peruspaperien kysyntä on viime vuosikymmenen aikana laskenut lievästi, erikoispaperien markkina on kasvanut tasaisesti. AWAn raportin mukaan viime vuosina kasvu on yltänyt keskimäärin 2,3 prosenttiin vuotta kohti.

”COVID-19 on järisyttänyt rajusti koko paperiteollisuutta, ja sen vaikutukset voivat kestää useita vuosia. Pidemmällä aikavälillä se ei kuitenkaan muuta erikoispaperialalla vaikuttavia trendejä. Kunhan pandemia on ohi ja maailmantalous toipunut, uskon, että erikoispaperimarkkina palaa raiteilleen”, Reardon arvioi.

Erikoispaperimarkkinoiden suurin segmentti on pakkaus ja tarrat, joka kattaa 40 prosenttia markkinoista. Rakennusteollisuuden käyttämien erikoispaperien osuus on 18 prosenttia ja ruokapalveluihin käytettävien 10 prosenttia.

Covid-19 muutti kasvuennusteita

Ennen COVID-19-pandemiaa AWA ennusti nopeinta kasvua pakkausmateriaaleihin ja tarroihin. Keskimääräistä voimakkaampaa kasvuvauhtia odotettiin myös ravintolapalveluiden segmentissä. 

Suurista erikoispaperisegmenteistä pandemia on iskenyt pahimmin rakennusteollisuuden käyttämiin papereihin, sillä rakennusteollisuus seuraa tiukimmin yleistä talouskasvua.
Myönteinen vaikutus COVID-19-pandemialla on ollut terveydenhuollon erikoispapereihin, kuten hengityssuojaimissa käytettyihin suodatinpapereihin.

Pandemian siivittämä ravintoloiden noutoruokabuumi saattaa vaikuttaa pitkäaikaisemmin ruokapalvelualan pakkausten kysyntään. Ruokapakkaussegmentti on muutenkin hyvässä kasvussa, kun kertakäyttömuovin tilalle etsitään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Erikoispapereiden valmistajat konsolidoituvat

Erikoispapereita tuottaa AWAn raportin mukaan noin 300 valmistajaa ympäri maailmaa. Joukkoon mahtuu globaaleja metsäteollisuusyrityksiä, joilla on laaja tuotevalikoima, mutta perinteisesti erikoispaperimarkkinoita ovat kuitenkin hallinneet pienet paikalliset yritykset. 

Yli puolet erikoispaperiyrityksistä tekee tuotteita yhdestä neljään markkinasegmentille, ja hyvin harva toimii laajemmin kuin yhdellä tai kahdella maantieteellisellä alueella. Vienti kannattaa vain korkean lisäarvon tuotteilla.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, arvioi AWAn raportti. Kun peruspaperien markkina kutistuu, yhä useampi suuri toimija on kiinnostunut erikoispapereista. Tämä tarkoittaa, että isot pelurit ostavat pois pienempiä tai muokkaavat koneitaan erikoispaperituotantoon.

”Eurooppalaiset yritykset kuten Metsä Group, UPM tai Stora Enso toimivat globaalimmin kuin pohjoisamerikkalaiset kilpailijansa”, Reardon sanoo.

Hintakehitys suhteellisen vakaata

Erikoispaperin hintataso on useimmiten peruspapereita korkeampi, ja hintahaitari on laaja. Hintoihin vaikuttaa Reardonin mukaan lähinnä kolme tekijää: sellun hinta, valmistuskapasiteetti ja tuotteen teknologinen vaativuus.

”Näiden yhteisvaikutus tarkoittaa suhteellisen vakaata hintakehitystä erikoispapereille”, Reardon sanoo.
Sekä ennen COVID-19-pandemiaa että sen jälkeen erikoispaperimarkkinan kasvuveturina toimii hänen mukaansa Aasia.

”Aasiassa markkinat kasvavat edelleen Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsiä markkinoita nopeammin, mutta kasvuvauhti hidastuu. Uudet teknologiat siirtyvät käyttöön myös Aasian markkinoilla. Ympäristötietoisuus on ehkä edelleen hieman vahvempaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa”, Reardon arvioi.

Erikoissellut auttavat muovin korvaamisessa

Mitä sitten ovat ne merkittävät erikoispaperimarkkinoiden trendit, jotka pysyvät samoina COVID-19-pandemiasta huolimatta? 

”Ympäristötietoisuuden kasvu ja teknologian kehitys”, tiivistää Reardon.

”Verkkokauppa, noutoruoka ja pikaruoka lisäävät pakkausten ja kääreiden kysyntää. Ympäristösyistä näissä käytetään yhä enemmän puupohjaisia materiaaleja muovin sijaan. Teknologian kehitys auttaa korvaamaan muovia, kelmuja ja muovipinnoitteita näissä tuotteissa.”

Raaka-aineiden, kuten sellun, tuottajille erikoispaperit tarjoavat lupaavat näkymät. Reardon nostaa esiin etenkin erikoissellut, kuten mikrofibrilloidun selluloosan, jota käyttämällä erikoispapereihin saadaan nesteitä kestävä pinnoitus ilman muovia. 


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020-2021. Lue koko artikkeli.Lue lisää artikkeleja