Fines Management Audit auttaa hallinnoimaan kuituraaka-aineiden hienoainetta

​Fines Management Audit -palvelun avulla voidaan arvioida, miten hyvin asiakkaiden paperi- ja kartonkikoneissa hallitaan kuituraaka-aineiden sisältämä hienoaine ja sen kehittyminen. 

6/2020

​Optimoimalla hienoaineen määrää voidaan parantaa koneiden tuottavuutta, ehkäistä laitteiden likaantumista ja minimoida tehtaan jätevesikuormia.

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun kehittämä Fines Management Audit -palvelu vahvistaa jo olemassa olevaa teknisten palvelujen optimointien tarjoomaa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi massojen jauhatusoptimointien sekä pohjapaperin tai -kartonkien kuitureseptien optimointiin.

"Sellun jauhatuksen ohella halusimme tutkia, miten massa- ja vesitaseet vaikuttavat paperi- ja kartonkikoneiden kuituperäisen hienoaineen hallintaan", kertoo Metsä Fibren myyntijohtaja Tom Nickull.

Hän on kehittänyt uuden palvelun yhdessä kehityspäällikkö Kirsi Hirvosen kanssa.

Hienoaineen hallinta on tuotannon kriittinen lenkki

Hienoaineen hallinta on kriittinen komponentti paperin- ja kartonginvalmistuksessa. Alhainen hienoaineretentio heikentää paperikoneen vedenpoistoa ja lisää kuivatusenergian tarvetta. Kohonnut hienoainetaso kiertovesissä lisää kemikaalien ominaiskulutusta. Hallitsematon hienoainekuorma heikentää asiakkaan lopputuotteiden laatua ja laadun tasaisuutta.

"Fines Management Audit -palvelun avulla haluamme varmistaa, että avainasiakkaamme voivat hyödyntää Metsä Groupin kuitutuotteiden potentiaalin sekä kuituosaamisen täysimääräisesti kestävän kehityksen näkökohdat huomioiden", Hirvonen sanoo.

Asiakkaalle kustannus-, laatu- ja ympäristöhyötyjä

Avainasiakkaat Suomessa, Euroopassa ja Kiinassa ovat olleet tyytyväisiä Metsä Fibren palveluun, jollaista ei tiettävästi ole muilla kuituvalmistajilla.

 "Palvelun myötä asiakkaat ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota kuituperäisen hienoaineen hallintaan sekä löytäneet keinoja parantaa hienoaineretentiotaan ja näin tehostaa kuituraaka-aineiden käyttöä", Nickull sanoo.

Hienoaineen määrän optimoinnilla on selkeä vaikutus paperi- ja kartonkikoneiden tuottavuuteen, huollettavuuteen ja hyötysuhteen ylläpitoon koko koneen elinkaaren ajan.

"Hallitsemalla hienoainekuormia voidaan minimoida jätevesiin rikastuvan hienoaineen määrää, mikä vähentää tehtaan COD-kuormaa. Fines Management Audit edesauttaa näin myös kestävää kehitystä", Nickull sanoo.

Kansainvälistä yhteistyötä näytteidenotossa

Fines Management Audit -palvelussa kartoitetaan paperi- ja kartonkikoneen massa- ja vesitaseita laajalla näytteenotolla. Useiden erityyppisten kuitu- ja hienoaineanalyysien pohjalta tehdään suositukset kuituperäisen hienoaineen hallitsemiseksi.

"Näytteidenotot ovat laajoja, sillä niitä otetaan prosessissa useilta paikoilta. Ja koska määrät saattavat olla useita kymmeniä litroja, näytteiden kuljettaminen esimerkiksi Kiinasta Suomeen olisi hankalaa", Hirvonen kertoo.

Siksi esimerkiksi Aasian markkinoilla tehdään yhteistyötä paikallisten kemikaalitoimittajien kanssa, ja näytteet analysoidaan paikan päällä. Asiakkaat saavat yksityiskohtaisen raportin nykytilasta sekä ehdotukset tilanteen parantamiseksi.

"Kumppanimme Aasiassa ovat huomanneet, että yhteistyö on antoisaa myös heidän toiminnalleen, sillä kaikkea osaamista ei aina löydy oman yrityksen sisältä."

Lue lisääartikkeleja