Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia
                       

Biomateriaalit haastavat fossiiliset materiaalit - kuten muovin ja tekokuidut

Biomateriaalit mahdollistavat fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen luonnollisella, uusiutuvalla ja biohajoavalla raaka-aineella. Vuonna 2011 käynnistettiin biomateriaalitutkimukseen keskittyvä Chemarts-yhteistyö, jonka päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat tutkimaan puupohjaisten biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Samalla selvitetään, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

2/2019 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: EEVA SUORLAHTI

innovatiivisia tuotteita sellusta

Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, jossa pyritään biomateriaalien kehittämisellä vastuullisempien materiaalien käyttöön. Hanke on poikinut useita tutkimushankkeita, kuten vuosina 2013–2018 toteutetun Design Driven Value Chains in the World of Cellulose -projektin (DwoC).

DWoC-hankkeessa etsittiin selluloosapohjaisille materiaaleille uusia käyttösovelluksia ja parannettiin niiden ominaisuuksia. Projektissa kehitettiin esimerkiksi sähköä johtavia materiaaleja, selluloosan 3D-tulostusta ja nano-selluloosafilamentteja. www.CelluloseFromFinland.fi

Chemarts on uusi ja ainutlaatuinen tapa tehdä perus-materiaalitutkimusta, sillä se tuo yhteen useiden eri alojen tutkijoita ja ammattilaisia ja hyödyntää erilaisten ihmisten yhteistyötä. Keskeistä on, että monialainen yhteistyö nähdään strategisena keinona kehittää liiketoimintaa sekä valmistaa parempia ja vastuullisempia tuotteita.Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

Koulutuksen näkökulmasta korkeakoulu- ja yritysmaailmaa erottava tekijä on aikajänne. Yrityksissä keskitytään usein lähitulevaisuuteen, mutta yliopistossa tulevien nuorten ammattilaisten koulutus kestää vähintään viisi vuotta. Kymmenen vuoden kuluttua yritysten ruorissa ovat nämä nuoret ammattilaiset – ja heillä on oltava tulevaisuuden varalle visio ja sen toteuttamiseen tarvittava osaaminen.

Selluloosa on biomateriaali, joka voidaan kierrättää jopa 7 kertaa

Puupohjainen selluloosakuitu on kestävän kehityksen mukainen ja kierrätettävä biomateriaali. Selluloosaa voidaan tuotantomenetelmästä ja käyttösovelluksesta riippuen kierrättää jopa seitsemän kertaa ennen kuin materiaali menettää rakenteellisen eheytensä. Sen jälkeen kuitubiomassa yleensä poltetaan uusiutuvaksi energiaksi.

Vaikka vaateteollisuuden ympäristövaikutukset ovat nykyään paremmin tiedossa, keskimäärin yli 60 % käyttämistämme vaatteista valmistetaan öljystä (esim. polyesteri, akryyli ja nailon Öljypohjaisista kuiduista tuskin päästään kokonaan eroon, mutta tavoitteena voisi olla niiden osuuden vähentäminen noin 20 %:iin maailmanlaajuisesti.Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

Lue lisääartikkeleja