Kaskisten tehtaan uudelleenbrändätty BCTMP-selluportfolio lanseerattiin


Kaksi uutta,paranneltua BCTMP-brändiä

Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

10/2018 TEKSTI: LISA KETTMAN-KERVINEN, KUVAT: METSÄ GROUP & SEPPO SAMULI

​SELKEYTTÄ TUOTENIMIIN

”BCTMP (valkaistu kemihierre) tunnetaan yleisemmin nimellä HYP, High Yield Pulp. Nimeämiskäytäntö ei ole selkeä, ja oikean tuotteen valitseminen on siksi saattanut olla hankalaa. HYP-sellussa on tärkeää valita tuote, jolla on juuri oikeanlaiset tekniset ominaisuudet”, toteaa Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö Kim Sjöholm

Kim Sjöholm, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kim Sjöholm, Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö 

”Uudelleenbrändäyksen tarkoituksena oli tehdä valinnasta helpompaa asiakkaillemme. Halusimme myös kehittää Botnia-brändin High Yield -sellujen ominaisuuksia ja parantaa asiakaspalvelua ja toimitusketjua”, kertoo Sjöholm. Kehityshanke kesti lähes koko vuoden 2017, ja sen aikana käytiin avoimesti läpi asiakkaiden High Yield -selluun ja lopputuotteisiin liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. 

ROHKAISEVAA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Metsä Board selvitti uudelleenbrändäämiensä sellujen ja palvelujen vastaanottoa markkina-auditoinnin avulla. 

”Olemme todella tyytyväisiä saamaamme runsaaseen palautteeseen”, sanoo Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja. ”Haluamme kiittää kaikkia auditointiin osallistuneita, sillä heidän panoksensa auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palvelujamme edelleen. 

”Auditoinnissa tuli selväksi, että asiakkaat arvostavat kovasti esimerkiksi tarjoamaamme tasalaatuisuutta, joka on aina ollut erityinen vahvuutemme”, hän mainitsee. Muita asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ovat kustannustehokkuus ja mahdollisuus omien lopputuotteiden räätälöintiin.

Kenneth Hernberg, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja

Tulostus- ja kirjoituspapereihin soveltuva uusi Botnia High Yield BULK täyttää asiakkaiden odotukset bulkin, vaaleuden ja optisten ominaisuuksien suhteen. Pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin tarkoitetussa Botnia High Yield TENSILE -sellussa taas yhdistyvät lujuus, vaaleus ja alhainen karheus.

”Asiakkaat pitävät hyvänä asiana myös sitä, että Metsä Board on itsekin jo pitkään käyttänyt BCTMP-sellua. Tiedämme kokemuksesta, miten se käyttäytyy ja toimii – ja kokemus taas tuo lisäarvoa tuottavaa asiantuntemusta, sillä osaamme kertoa asiakkaillemme, miten Botnia High Yield -selluista saa parhaan hyödyn”, Hernberg jatkaa. 

UUSILLE SELLULAADUILLE OPTIMOITU PROSESSI

”Uutta Botnia-brändin tuotevalikoimaa varten selluntuotantoprosessia piti kehittää mahdollisimman virtaviivaiseksi ja ketteräksi”, sanoo Timo Rissanen, joka toimii maailman suurimpiin ja moderneimpiin BCTMP-tehtaisiin kuuluvan Kaskisten sellutehtaan johtajana. Kaskisten tehdas perustettiin vuonna 2005, mutta BCTMP-sellua Metsä Board on tuottanut strategisista syistä jo vuosikymmeniä. 

Timo Rissanen, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Timo Rissanen, Metsä Boardin Kaskisten sellutehtaan johtaja

Kaskisilla on kuorimalaitos, voimalaitos, veden- ja jätevedenkäsittelylaitos sekä muista BCTMP-laitoksista poiketen myös oma kemikaalien talteenotto. Kaikessa on käytetty mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, ja esimerkiksi veden kierto on suljettu ja jätteen määrä minimoitu. ”Itse asiassa puhdistamme myös lähialueen noin 15 000 asukkaan vedet”, Rissanen sanoo. 

Rissanen kertoo myös, että tehtaan eri toimintoja ohjataan tehokkaasti yhdestä valvomosta käsin. ”Meillä on hyvin vähän hierarkiaa. Prosessi toimii nopeasti ja tarkasti, ja päätöksenteko on sujuvaa.” 

LUOTTAMUS LUO HYVÄN PERUSTAN 

”Tavoitteemme on olla luotetuin High Yield -sellun toimittaja”, sanoo Sjöholm. ”Haluamme asiakkaidemme voivan luottaa siihen, että meidän sellumme vastaavat heidän omien asiakkaidensa tarpeisiin käyttötarkoituksen, laadun ja massalajien osalta.” 

Sellun tuottaminen on palvelutoimintaa. Metsä tarjoaa siksi asiakkailleen lisäarvopalveluna esimerkiksi jauhatusauditointeja ja massalietteen simulointeja, jotka auttavat prosessien ja tuotteiden optimoinnissa. Avoin yhteistyö on tuottanut erinomaista tulosta. 

”Käymme asiakkaidemme luona säännöllisesti ja pidämme yhteyttä heidän tiimeihinsä. Haluamme osoittaa, että meidän sellumme on parasta ja tasalaatuisinta – ja että meiltä saa palveluille parhaan tuen”, Sjöholm sanoo.

BCTMP-sellua tuottavan Kaskisten tehtaan valvomo

Valvomo on Kaskisten tehtaan toiminnan sydän: kaikkia toimintoja BCTMP-sellun tuotannosta voimalaitoksen toimintaan, jätevedenkäsittelyyn, vedenpuhdistukseen ja kemikaalien talteenottoon ohjataan hiljattain uudistetusta valvomosta. Tiedonkulku eri toimintojen välillä on sujuvaa, kun osastokohtaiset valvomot on korvattu yhdellä yhteisellä valvomolla.

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää