Kaskisten tehtaan uudelleenbrändätty BCTMP-selluportfolio lanseerattiin


Kaksi uutta,paranneltua BCTMP-brändiä

Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

10/2018 TEKSTI: LISA KETTMAN-KERVINEN, KUVAT: METSÄ GROUP & SEPPO SAMULI

​SELKEYTTÄ TUOTENIMIIN

”BCTMP (valkaistu kemihierre) tunnetaan yleisemmin nimellä HYP, High Yield Pulp. Nimeämiskäytäntö ei ole selkeä, ja oikean tuotteen valitseminen on siksi saattanut olla hankalaa. HYP-sellussa on tärkeää valita tuote, jolla on juuri oikeanlaiset tekniset ominaisuudet”, toteaa Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö Kim Sjöholm

Kim Sjöholm, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kim Sjöholm, Metsä Boardin markkinasellujen teknisen asiakaspalvelun päällikkö 

”Uudelleenbrändäyksen tarkoituksena oli tehdä valinnasta helpompaa asiakkaillemme. Halusimme myös kehittää Botnia-brändin High Yield -sellujen ominaisuuksia ja parantaa asiakaspalvelua ja toimitusketjua”, kertoo Sjöholm. Kehityshanke kesti lähes koko vuoden 2017, ja sen aikana käytiin avoimesti läpi asiakkaiden High Yield -selluun ja lopputuotteisiin liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. 

ROHKAISEVAA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Metsä Board selvitti uudelleenbrändäämiensä sellujen ja palvelujen vastaanottoa markkina-auditoinnin avulla. 

”Olemme todella tyytyväisiä saamaamme runsaaseen palautteeseen”, sanoo Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja. ”Haluamme kiittää kaikkia auditointiin osallistuneita, sillä heidän panoksensa auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palvelujamme edelleen. 

”Auditoinnissa tuli selväksi, että asiakkaat arvostavat kovasti esimerkiksi tarjoamaamme tasalaatuisuutta, joka on aina ollut erityinen vahvuutemme”, hän mainitsee. Muita asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ovat kustannustehokkuus ja mahdollisuus omien lopputuotteiden räätälöintiin.

Kenneth Hernberg, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Kenneth Hernberg, Metsä Boardin markkinasellusta vastaava johtaja

Tulostus- ja kirjoituspapereihin soveltuva uusi Botnia High Yield BULK täyttää asiakkaiden odotukset bulkin, vaaleuden ja optisten ominaisuuksien suhteen. Pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin tarkoitetussa Botnia High Yield TENSILE -sellussa taas yhdistyvät lujuus, vaaleus ja alhainen karheus.

”Asiakkaat pitävät hyvänä asiana myös sitä, että Metsä Board on itsekin jo pitkään käyttänyt BCTMP-sellua. Tiedämme kokemuksesta, miten se käyttäytyy ja toimii – ja kokemus taas tuo lisäarvoa tuottavaa asiantuntemusta, sillä osaamme kertoa asiakkaillemme, miten Botnia High Yield -selluista saa parhaan hyödyn”, Hernberg jatkaa. 

UUSILLE SELLULAADUILLE OPTIMOITU PROSESSI

”Uutta Botnia-brändin tuotevalikoimaa varten selluntuotantoprosessia piti kehittää mahdollisimman virtaviivaiseksi ja ketteräksi”, sanoo Timo Rissanen, joka toimii maailman suurimpiin ja moderneimpiin BCTMP-tehtaisiin kuuluvan Kaskisten sellutehtaan johtajana. Kaskisten tehdas perustettiin vuonna 2005, mutta BCTMP-sellua Metsä Board on tuottanut strategisista syistä jo vuosikymmeniä. 

Timo Rissanen, Kaskisten Botnia High Yield -sellut

Timo Rissanen, Metsä Boardin Kaskisten sellutehtaan johtaja

Kaskisilla on kuorimalaitos, voimalaitos, veden- ja jätevedenkäsittelylaitos sekä muista BCTMP-laitoksista poiketen myös oma kemikaalien talteenotto. Kaikessa on käytetty mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, ja esimerkiksi veden kierto on suljettu ja jätteen määrä minimoitu. ”Itse asiassa puhdistamme myös lähialueen noin 15 000 asukkaan vedet”, Rissanen sanoo. 

Rissanen kertoo myös, että tehtaan eri toimintoja ohjataan tehokkaasti yhdestä valvomosta käsin. ”Meillä on hyvin vähän hierarkiaa. Prosessi toimii nopeasti ja tarkasti, ja päätöksenteko on sujuvaa.” 

LUOTTAMUS LUO HYVÄN PERUSTAN 

”Tavoitteemme on olla luotetuin High Yield -sellun toimittaja”, sanoo Sjöholm. ”Haluamme asiakkaidemme voivan luottaa siihen, että meidän sellumme vastaavat heidän omien asiakkaidensa tarpeisiin käyttötarkoituksen, laadun ja massalajien osalta.” 

Sellun tuottaminen on palvelutoimintaa. Metsä tarjoaa siksi asiakkailleen lisäarvopalveluna esimerkiksi jauhatusauditointeja ja massalietteen simulointeja, jotka auttavat prosessien ja tuotteiden optimoinnissa. Avoin yhteistyö on tuottanut erinomaista tulosta. 

”Käymme asiakkaidemme luona säännöllisesti ja pidämme yhteyttä heidän tiimeihinsä. Haluamme osoittaa, että meidän sellumme on parasta ja tasalaatuisinta – ja että meiltä saa palveluille parhaan tuen”, Sjöholm sanoo.

BCTMP-sellua tuottavan Kaskisten tehtaan valvomo

Valvomo on Kaskisten tehtaan toiminnan sydän: kaikkia toimintoja BCTMP-sellun tuotannosta voimalaitoksen toimintaan, jätevedenkäsittelyyn, vedenpuhdistukseen ja kemikaalien talteenottoon ohjataan hiljattain uudistetusta valvomosta. Tiedonkulku eri toimintojen välillä on sujuvaa, kun osastokohtaiset valvomot on korvattu yhdellä yhteisellä valvomolla.

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Vanha metsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää