sellukuitua

Kemin biotuotetehtaansuunnittelu etenee

​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

9/2019
Metsä Fibre suunnittelee Kemiin uuden sukupolven biotuotetehdasta, joka pystyy valmistamaan vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Toteutuessaan tehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Kemin biotuotetehdas aiotaan rakentaa Äänekoskella toteutetun mallin mukaisesti.

– Meillä on hyvä biotuotetehdaskonsepti ja projektin toteutusmalli, jotka voimme toistaa Kemissä. Meille on tärkeää rakentaa paras mahdollinen tehdas näiden oppien pohjalta. Otamme huomioon Kemin erityispiirteet sekä tekniikassa tapahtuneen kehityksen, sanoo Kemin biotuotetehdasprojektista vastaava projektijohtaja Jari-Pekka Johansson

Johansson työskenteli Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasprojektissa Valmetin projektinjohtajana vuosina 2014–2017. Valmet oli toinen päälaitetoimittajista.

Valmistelevat työt käynnissä

Kemin lopullinen investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuolella.

Hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt alkoivat tehdasalueella heinäkuussa 2019. Tämä on merkinnyt muun muassa tehdasalueen maa-alueiden siistimistä ja järjestelyä sekä rakennusten purkamista. Töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraavien maanrakennustöiden sujuva eteneminen.

Syksyllä 2019 selvitetään myös tehtaan ympäristövaikutuksia. Metsä Fibre toimitti YVA-selostuksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 15. syyskuuta.

Sellua, muita biotuotteita ja energiaa

Biotuotetehtaan tärkein tuote on sellu. Sellun tuotannon sivuvirroista valmistetaan niin perinteisiä biotuotteita, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä, kuin uusia biotuotteita, kuten tuotekaasua ja rikkihappoa. 

– Jo suunnittelun aikana teemme varauksen esimerkiksi ligniinin ja tekstiilikuitujen tuotannolle, Johansson sanoo.

Prosessissa syntyy uusiutuvaa bioenergiaa niin paljon, että tehtaan sähköenergian omavaraisuus olisi 250 prosenttia.

Kemin biotuotetehtaan on tarkoitus käyttää raaka-aineenaan pääosin Pohjois-Suomen harvennushakkuissa ja uudistushakkuissa syntyvää kuitupuuta. Puu hyödynnettäisiin tehtaalla sataprosenttisesti.

Kemin investointi numeroina

Investoinnin arvo 1,5 miljardia euroa
Kapasiteetti 1,5 milj. tonnia sellua
Puun käyttö 7,6 milj. m3
Työpaikkoja 250, arvoketjussa 2500
Lue lisääartikkeleja