Kemin biotuotetehtaan työllisyysvaikutukset laaja-alaisia

​Uuden biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin turvaa nykyisen sellutehtaan työpaikat vuosikymmeniksi. Kokonaisuutena tehdas työllistää Suomessa suorassa arvoketjussa yhteensä noin 2 500 henkilöä.

6/2021

​Metsä Fibren tehdasalueella Kemissä työskentelee noin 500 henkilöä ja suoraan tehtaalla nykyiset 250 henkilöä. Uuden tehtaan elinkaareksi lasketaan 30–40 vuotta, joten työpaikat turvataan useiksi vuosikymmeniksi.

”Tämän mittakaavan projekti antaa piristysruiskeen paikkakunnalle. Se tuo mukanaan paitsi julkisuutta, ennen kaikkea turvaa ja vakautta. Investointimme toimii Kemissä pitkäaikaisena työllistäjänä”, sanoo projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson.

Kokonaisuutena tehdas työllistää Suomessa yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja on 1 500. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa puunkorjuuseen ja kuljetuksiin. Rakennusvaiheen työllistävyys on lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Projektin kotimaisuusaste on erittäin korkea, noin 70 prosenttia.

”Tämänhetkisen tiedon perusteella luku näyttäisi pitävän paikkansa. On hienoa huomata, että kotimaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä”, Johansson toteaa.Töitä myös pienille ja keskisuurille yrityksille

Kemin biotuotetehtaan päätoteutuskumppanina päälaitteissa ja automaatiossa on Valmet, sähköjärjestelmissä ABB, projektinhallinnassa ja toteutussuunnittelussa AFRY ja rakennuttamisessa Fimpec. 

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat päästä mukaan joko suoraan tai alihankkijoina.

Äänekoskella kilpailutettiin 100 rakennusurakkaa, 300 laite- ja asennustoimitussopimusta ja 5 000 ostotilausta. Kemin tehdasprojekti on samassa suuruusluokassa.Projektiosaamista kehitetään jatkuvasti 

Metsä Fibren projektiosaaminen on harjaantunut eri suurhankkeissa vuosikymmenten varrella. Kemin biotuotetehdasprojektissa on mukana tekijöitä kaikista aiemmista tehdasprojekteista: Raumalta, Joutsenosta, Uruguaysta ja Äänekoskelta. Ydinryhmään kuuluu noin 60 henkilöä.

”Arvostamme osaamisen jakamista, joten mukana on myös uusia tekijöitä. Kehitämme tekemistämme jatkuvasti ja mietimme aina projektin jälkeen, missä onnistuimme ja mitä kehittämisalueita meillä on”, Johansson kertoo.

Tehtaan rakentaminen on systemaattista toimintaa: kaikki mahdollinen kirjataan toimintaohjeisiin jo suunnitteluvaiheessa ja roadmap kertoo, miten projekti toteutetaan.

”Projektityöskentely on pitkälle kommunikointia: kun kaikki tietävät mihin toiminnalla tähdätään, he pyrkivät siihen ja tekevät työnsä hyvin. Aikataulu on kaiken lähtökohta. Sen jälkeen olennaista on määräpäivien noudattaminen.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020–2021. Lue koko artikkeli.


Lue lisääartikkeleja