nuotio

Kestävää kehitystä oppimassa

​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

6/18 TEKSTI: HE QIANYUE, KUVAT: PASI SALMINEN

​Aurinkoisena torstaiaamuna Jyväskylässä nähtiin joukko kiinalaisasiakkaita keltaisissa turvaliiveissä keskustelemassa päivän aiheesta – kestävästä metsänhoidosta. Lumen peittämässä metsä- ja peltomaisemassa innokkaiden vieraiden huomio kiinnittyi tiheinä kasvaviin puihin.

Metsä Fibre oli kutsunut Kiinan paperiteollisuuden edustajia Suomeen ja tarjosi retken Äänekoskelle avainasiakastapahtumaan. Varhain aamulla delegaatio suuntasi Metsä Fibren hakkuualueelle Jyväskylän liepeillä. Kolmeen ryhmään jaettu delegaatio pääsi metsäammattilaisten opastuksella näkemään omin silmin, mitä kestävä metsänhoito käytännössä tarkoittaa.

”Miten hakkuuvyöhyke eroaa puskurivyöhykkeestä?” ”Mikä on paras aika kaataa eri puulajeja?” ”Tuleeko hyönteistuhoja, jos metsässä kasvatetaan vain yhtä puulajia?” Kysymyksiä sateli uteliailta asiakkailta, joita tarkoin suojeltu metsäekosysteemi inspiroi. Tutkimustietoon pohjautuvat suunnitelmat ja huolella toteutetut toimenpiteet ovat saaneet aikaan sen, että olleen metsän kaltaiset metsät tuottavat nyt enemmän puuta kuin koskaan, samalla kun puun kysyntä on kasvussa.

vieraat

RAAKA-AINEISTA PIDETÄÄN HUOLTA ALUSTA ASTI

Metsä Fibrellä on kokemusta selluntuotannosta yli sadan vuoden ajalta, ja sen nykyinen vuosituotantokapasiteetti on 3,3 miljoonaa tonnia ECF-valkaistua sellua. Yhtiö on maailman suurin havumarkkinasellun tuottaja. Metsä Fibre järjestää avainasiakastapahtumia tarjotakseen asiakkaille tilaisuuden käydä paikan päällä saamassa ensi käden kokemusta koko prosessista metsästä selluksi. Näin asiakkaat saavat syvällisemmän, itse koetun käsityksen Metsä Fibren filosofiasta ja teknologiasta.

Metsä Fibre saa raaka-aineensa osuuskunnalta, johon kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa. Metsänhoitopalveluita tuottavat Metsä Groupin muut tytäryhtiöt. Suurin osa Suomen metsistä on yksityisomistuksessa, ja ainutlaatuinen osuuskuntajärjestelmä on Metsä Fibren pitkäjänteisen metsänhoidon perustana.

”Meillä on paljon opittavaa Metsä Fibren metsänhoitokäytännöistä. Ensinnäkin hakkuut ja uuden metsän istutus perustuvat huolelliseen ennakkosuunnitteluun. Toiseksi hakkuuprosessi on pitkälle automatisoitu. Näillä ratkaisuilla hallitaan saantoa ja laatua”, totesi hallituksen puheenjohtaja Zhong Yaoxin kiinalaisesta Zhaoqing Zhongsheng Paper Co. Ltd  yhtiöstä. Zhaoqingin kaupungissa Guangdongin maakunnassa sijaitseva yritys tuottaa pääosin erityis- ja offsetpapereita ja toimistopapereita, kuten kopiopaperia ja päällystettyä paperia.  

”Koko maailma puhuu kestävästä kehityksestä, mutta konseptiin suhtaudutaan eri tavoin yhtiöissä ja eri alueilla. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa yhtiöille tärkeämpää on tuotto ja liikevaihto. Eurooppalaiset yhtiöt, kuten Metsä Fibre, kiinnittävät enemmän huomiota metsänhoidon kestävään suunnitteluun ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja omaan rooliinsa vastuullisina toimijoina. Tämä on tulevaisuuden trendi”, Zhong kommentoi.

metsänhoito

TEOLLISUUDEN JA METSÄN TÄRKEÄ SUHDE

Suomessa 86 prosenttia maa-alasta on metsää, mikä on maailmalla harvinaista. Koska luonto on aina lähellä, suomalaisilla on kiinteä ja kunnioittava suhde metsiin. 

”Paluumatkalla kuuntelin kahden yhtiön työntekijän puheita. He vertailivat, miten paljon taimia saivat istutettua yhden päivän aikana teini-iässä. Minua koskettaa, että nuorille pojille tarjoutuu tilaisuus muodostaa näin läheinen suhde metsään ja luontoon”, totesi Wang Bo, operatiivinen johtaja on Vinda Groupista, jonka päätoimiala on hygieniatuotteiden valmistus. Yhtiö on ollut Metsä Fibren asiakas yli vuosikymmenen ajan.

Metsäkäynnin jälkeen Wang Bo kertoi puun tarkan lajittelun tehneen itseensä suuren vaikutuksen. Esimerkiksi läpimitaltaan alle 15-senttiset rangat haketetaan sellukattilaan, ja tätä järeämmistä tehdään sahatavaraa.

”Näin voidaan sovittaa paperiteollisuuden tarpeita yhteen metsän tarpeiden kanssa. Samantyyppisiä puulajeja kasvaa Pohjois-Kiinassa Daxinganlingin alueella, ja voisimme siellä ottaa oppia monesta täällä nähdystä asiasta”, Wang arveli.

Wang kertoo, että Kiinassa metsien istutukseen suhtaudutaan tuulen vaikutuksilta suojaavana ja eroosiota hillitsevänä toimena, kun taas Metsä Fibre keskittyy ylläpitämään ihmisen ja luonnon tasapainoa. Siitä voitaisiin puhua enemmän Kiinankin markkinoilla.

”Kun kerromme, että tuotteemme on valmistettu Metsä Fibren sellusta, kohennamme kestävän metsänhoidon imagoa. Tämä auttaa brändin arvon kasvattamisessa ja myös Metsä Fibren tuotteiden myynnissä”, hän lisäsi.

Kestävän kehityksen ja yritysvastuun lisäksi Wang Bo’hon teki vaikutuksen Metsä Fibren hallintajärjestelmän tehokkuus. ”Kestävän metsänhoidon lisäksi puuraaka-aine on 100-prosenttisesti jäljitettävissä. Tiedämme siis, mistä hake tulee ostamaamme selluun. Vaikka Kiinassa on samankaltaisia havumetsiä, olemme jäljessä niiden hoidossa ja lisäarvon tuottamisessa.”

biotuotetehdas

TEKNOLOGIA TUO ENERGIATEHOKKUUTTA

Metsäkäynnin jälkeen delegaatio suuntasi Äänekosken biotuotetehtaalle. Zhong Yaoxinia kiinnosti eritoten tehtaan korkea energiaomavaraisuus.

”Olen käynyt monilla sellutehtailla ympäri maailman, mutten ole ennen nähnyt tehdasta, joka ei käytä fossiilisia polttoaineita”, Zhong totesi. Häneen teki vaikutuksen se, että biotuotetehdas tuottaa 2,4 kertaa käyttämänsä energiamäärän. ”Kun tehdas on käyttänyt tuotantoon vaaditun energian, ylijäämäenergia voidaan toimittaa edelleen, mikä edustaa huippuluokan tekniikkaa”, hän totesi.

Wang Bo sai käynnistä irti uutta tietoa kuoren kaasutuksesta. ”Tämä oli minulle kokonaan uutta. Koko tehtaan vaatiman energian tuottaminen biomassasta on erittäin edistyksellistä toimialalla.”

Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017. Tehdas on suomalaisen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi, ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita. Biotuotetehtaalla on käytössä uusimmat tekniset ratkaisut takaamassa prosessiautomaation virheettömän toiminnan, energiatehokkuuden ja alhaiset päästöt.

”Oli jännittävää nähdä niin paljon uutta teknologiaa ja innovatiivisia järjestelmiä”, totesi Wang Bo, joka ottaisi Metsä Fibreltä mieluusti vastaan lisääkin tukea. ”Ensinnäkin toivomme yhtiön pitävän laadun nykyisellä korkealla tasolla, ja toiseksi meitä kiinnostavat uudet yhteishankkeet digitaalisissa ratkaisuissa.”

Lyhyt retki teki vaikutuksen kiinalaisvieraisiin. Tulevaisuudelta toivottiin tiiviimpää yhteistyötä.

”Vakuutuin tuotteiden tasaisesta laadusta ja käytän varmasti tulevaisuudessa Metsä Fibren sellua. Tämä oli minulle matkan tärkein anti”, Zhong totesi. Omalta osaltaan Wang myönsi, että kestävän metsänhoidon vankka tutkimuspohja ja rationaalisuus lisäävät Metsä Fibren luotettavuutta tulevaisuuden kumppanina: ”Tällä toimialalla kaikki puhuvat kestävästä kehityksestä, mutta Metsä Fibre toteuttaa sitä todella hyvin myös käytännössä.” 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 4/2020/ Metsä Fibre

  Sellulaatujen vertailu onnistuu Metsä Fibren FIT-työkalun avulla

  Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun käytössä olevalla FIT-työkalulla voidaan arvioida ja muokata paperi- ja kartonkireseptejä nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Massareseptin optimoinnilla saavutetaan paras mahdollinen lopputuotteen laatu sekä tehostetaan tuotantoa ja alennetaan tuotantokustannuksia. 

  Lue lisää
 • 4/2020/ Metsä Fibre

  Tuoli parempaan kouluarkeen

  ​Uusi Prima-tuoli näyttää tavalliselta muovituolilta, mutta sellainen se ei ole. Tuoli on valmistettu biokomposiitista, jossa muovin vahvikkeena on käytetty puukuitua.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää