Kiertotalous edellyttää tehokasta ja kestäväätuotantoa

​Kiertotalous pyrkii parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin.

8/2020

Myös Metsä Fibren toiminta perustuu pohjimmiltaan kiertoihin.

Metsä Fibren tuotannon yhtenä lähtökohtana on valmistuksesta ja tuotteiden käytöstä syntyvän jätteen minimointi, mahdollisimman hyvä kierrätettävyys ja tuotteiden arvon säilyminen kierrossa.

Metsä Fibre esimerkiksi käyttää asiakkailleen toimittamansa sellun raaka-aineena puuta, josta saatavaa kuitua kutsutaan ensikuiduksi. Sellusta valmistetut tuotteet ovat kierrätettäviä, ja niiden sisältämä kuitu voidaan monessa tapauksessa käyttää uudelleen jopa seitsemän kertaa ennen kuin se päätyy bioenergiana sähköksi tai lämmöksi.

Kiertotalous mahdollistuu ekotehokkaiden prosessien kautta

Biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen (10)__web.jpgMetsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Nykyaikaisen tehtaan materiaali- ja resurssitehokkuus ovat maailman huippua. Uuden sukupolven biotuotetehtaan tavoitteena on hyödyntää raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti biotuotteiden ja bioenergian valmistuksessa.

Tehokkaat prosessit läpi koko arvoketjun mahdollistaa sen, että Metsä Fibre pystyy hyödyntämään kuitupuun ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti. Resurssiviisas kiertotalous edellyttää myös kumppaniyritysten välistä yhteistyötä.

"Kiertotalous perustuu raaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen resurssitehokkaaseen käyttöön. Se toimii parhaiten teollisessa ekosysteemissä, jossa eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita omaa erityisosaamistaan hyödyntäen", sanoo Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen.

Edistykselliset selluntuotantoteknologiat kiertotalouden ajureina

Kiertotaloudessa ja -tuotannossa edistystä tapahtuu yhä enenevässä määrin tehokkaiden digitaalisten työkalujen ansiosta. Käytössä on yhä tehokkaampia laitteita, uudenlaisia sovelluksia ja parempia ohjelmistoja.

"Myös digitalisaation näkökulmasta biotuotetehtaamme on alan edelläkävijä", toteaa Poikolainen.

Biotuotetehtaan laitteet on esimerkiksi kytketty vielä aiempaa kattavammin kunnonvalvonnan piiriin. Käytössä on osana laitteiden kunnossapitoa tabletit ja sovellus, joilla koneisiin saa yhteyden valvomon lisäksi myös suoraan kentältä. Häiriöilmoitukset voidaan tehdä sovelluksen kautta, samoin kuin huoltotöiden kuittaukset. Sovellus myös mahdollistaa tuotantoprosessin valvonnan kentältä käsin.

metsaliitto_soundi_HR_96A5850__web.jpg

Kehityspolut rakentavat tulevaisuuden kestäviä innovaatioita

Metsä Fibrellä on käynnissä useita kiertotalouden edistämiseen liittyviä kehityspolkuja, jotka perustuvat teknologian kehityksen ja oman tuotekehitystyön täysimääräiseen hyödyntämiseen.  

"Uusissa biotuotteissa on merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia" , sanoo Poikolainen.

Metsä Fibre tutkii useita uusia tuotteita ja tuotepolkuja, jotka etenevät vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit. Mahdollisia uusia tulevaisuuden biotuotteita ovat ligniinituotteet ja sellupohjaiset tekstiilikuidut. Yksi esimerkki kiinnostavista kehityshankkeista on Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen rakennettu Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja japanilaisen Itochu Corporationin yhteisyrityksentekstiilikuitua valmistava teollinen koetehdas.

Koetehtaassa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa kuivaamatonta paperisellua. Uusi menetelmä voi tulevaisuudessa tarjota ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon tekstiilikuidun valmistukseen. 

Metsä Fibren tavoite tulevaisuudelle on selkeä. Yhtiö aikoo jatkaa tuotannon kiertojen tehostamista ja pyrkii käyttämään kuitupuuta mahdollisimman kestäviin ja parhaan arvon antaviin käyttötarkoituksiin.

LUE MYÖS, MITEN BIOTALOUS NÄKYY OSANA METSÄ FIBREN TOIMINTAA.

Lue lisääartikkeleja