Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Kohti erinomaisuutta

​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

11/18 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: METSÄ GROUP JA GUIDO PIJPER/TWELVE PHOTOGRAPHIC

​Metsä Fibre on noussut globaaliksi markkinajohtajaksi valkaistun havusellun tuottajana. Asemansa säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi yhtiö on asettanut vuoteen 2025 ulottuvan laajemman strategisen tähtäimen. Se haluaa olla maailman paras ja kannattavin pohjoisesta puuraaka-aineesta arvokkaita biotuotteita valmistava yritys.

Siirtyessään tämän vuoden alussa Metsä Fibren toimitusjohtajan tehtävään Ismo Nousiainen asetti yhdeksi päätavoitteistaan, että asiakkaat näkisivät yhtiön arvojen toteutuvan entistä selkeämmin kaikessa toiminnassa. Hän myös käynnisti johtoryhmässä keskustelun pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusteista. Vuoden aikana strategisia tavoitteita on tarkasteltu syvällisemmin ja konkretisoitu.

”Olemme käyneet läpi toimintaympäristöämme ja asiakkaiden tarpeita sekä nykyisiä vahvuuksiamme, kehitysalueita ja heikkouksia. Lähdimme siitä, että halusimme määrittää keskeiset menestystekijät kaltaisellemme yritykselle, jos se rakennettaisiin nyt puhtaalta pöydältä”, Nousiainen kertoo.

Pohdinnan lopputuloksena Metsä Fibre on nimennyt neljä osa-aluetta, joita vahvistamalla yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan liiketoimintansa tasoa edelleen hyvästä erinomaiseksi: asiakkaiden odotusten ylittäminen, erinomainen suorituskyky, paras henkilöstö sekä edelläkävijyys ja rohkeus uudistua.Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Tasalaatuista ja tehokasta tuotantoa

Nousiaisen mukaan Metsä Fibren toiminnan nykyisiä kulmakiviä ovat ehdottomasti hyvä asiakasyhteistyö ja kattava palveluportfolio. Niitäkin täytyy silti jatkuvasti kehittää ja pyrkiä ennakoimaan asiakkaiden vaatimuksia tulevaisuudessa.

”Pyrimme aina luomaan asiakkaille lisäarvoa tuotteillamme ja palveluillamme, ja sitä kautta tehostamaan heidän liiketoimintaansa. Odotusten ylittäminen vaatii asiakastarpeiden ennakoinnin lisäksi ennen kaikkea erinomaista tuotteiden laatua, toimitusvarmuutta ja poikkeamien hallintaa. Selkeänä strategisena tavoitteena on, että meillä tuotteen tasalaatuisuus ja toimitusvarmuus ovat toimialan parhaita”, Nousiainen sanoo.

Erinomaisen suorituskyvyn tavoitteeseen sisältyy puolestaan se, että Metsä Fibre haluaa olla paras toimija tuotantotehokkuuden osalta. Se vaatii, että tuotantolaitteistot pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa ja niitä uudistetaan suunnitelmallisesti. Tässä yhtiö on jo Nousiaisen mukaan maailman kärkeä.

”Erinomaiseen suorituskykyyn kuuluu myös se, että liiketoimintaprosessit ovat selkeät ja yhteneväiset kaikilla tehtailla. Lisäksi kestävän kehityksen osa-alueet, kuten raaka-aineen jäljitettävyys, ympäristösuorituskyky ja fossiiliton tuotanto ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä tekijöitä. Tavoitteemme on, että asiakkaat pystyvät hyötymään omassa liiketoiminnassaan hyvästä kestävän kehityksen suorituskyvystämme.”

Pitkäjänteistä kehitystyötä

Erinomainen yritys tarvitsee myös erinomaisen henkilöstön, joka on valmis haastamaan itsensä yhä parempiin suorituksiin ja jonka osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava.

”Tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka, jossa työturvallisuus ja -hyvinvointi on korkealla tasolla. Erinomainen esimiestyö ja johtaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Johtamisen on oltava tavoitteellista, vaativaa, innostavaa ja oikeudenmukaista. Johtamisen ja esimiestyön merkitys on tulevaisuudessa yhä suurempi”, Nousiainen huomauttaa.

Neljäs strategiatyön fokusalue, edelläkävijyys ja rohkeus uudistua, perustuu puolestaan tehokkaisiin ja oikea-aikaisesti uudistettaviin tuotantolaitoksiin. Tähän liittyy myös selluntuotannon sivuvirtojen entistä parempi hyödyntäminen. Laajentuva biotuotteiden portfolio tukee osaltaan selluliiketoimintaa ja sen kustannustehokkuutta.

Tuorein esimerkki suunnitelmallisesta kehitystyöstä on yhtiön vanhimman yksikön, Kemin sellutehtaan uudistushanke. Meneillään olevan esiselvitysvaiheen tuloksista riippuen tehdas joko korvataan kokonaan uudella biotuotetehtaalla tai sen elinkaarta pidennetään modernisoimalla useita osastoja.

”Uudistumiskykyyn liittyy paitsi valmius ottaa uusia teknologioita käyttöön, myös toiminnan laadun mittaaminen sekä sisäisesti että ulkopuolisen toimijan avulla. Olemmekin ensi vuonna jälleen osallistumassa Euroopan laatupalkintokilpailuun, josta saamme arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen.” Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Vastaus maailmanlaajuisiin haasteisiin

Nousiaisen ensimmäiseen vuoteen toimitusjohtajana on mahtunut asiakastapaamisia ja yhteistyön syventämistä monella rintamalla. Yksi merkittävimmistä tapahtumista koettiin elokuussa, kun Äänekosken biotuotetehdas saavutti suunnitellusti täyden nimellistuotantokapasiteetin. 

”Biotuotetehdas on otettu erittäin myönteisesti vastaan, ja asiakkaat tiedustelevat jo seuraavista hankkeistamme. Itselleni vuoden kohokohtiin kuuluivat keväällä järjestetyt biotuotetehtaan asiakastilaisuudet, joissa pääsimme käytännössä esittelemään vastuullista tuotantoprosessia kokonaisuudessaan, metsästä tehtaalle saakka.”

Vallitsevien trendien valossa Metsä Fibren tulevaisuuskin näyttää Nousiaisen mielestä lupaavalta. Sen lisäksi, että kasvuennusteet näyttävät Kiinan jatkavan sellun kysynnän veturina, pystyvät uusiutuvasta materiaalista vastuullisesti valmistetut tuotteet vastaamaan moniin globaaleihin ongelmiin.

”Metsään perustuvaa kestävää biotaloutta edustavana toimijana olemme erinomaisessa asemassa. Pystymme korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja lieventämään siten osaltamme ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä on siinäkin mielessä palkitsevaa työtä, että me toisaalta myös mahdollistamme elintason nousun kehittyvillä alueilla tarjoamalla tuotteita, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja hyvinvointia”, Nousiainen muistuttaa.

​Megatrendit metsäteollisuuden puolellaIsmo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

”Äänekosken biotuotetehdas on erinomainen esimerkki teknologia- ja ympäristötrendien hyödyntämisestä ja investointien oikeasta ajoituksesta. Äänekoskella toteutettu investointi on asettanut vaikeaan tilanteeseen ne kilpailijat, jotka edelleen käyttävät vähemmän ympäristöystävällistä teknologiaa eivätkä saa tuotannon sivuvirroista yhtä paljon irti”, arvioi Metsä Fibren asemaa Marko Summanen, business intelligence -palveluita tarjoavan Fisher International -konsulttiyrityksen Euroopan toiminnoista vastaava johtaja.

Summasen mukaan markkinatrendit, kuten ympäristötietoisen keskiluokan kasvu, kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen ja ulkona syömisen sekä yksilöllisen snack-kulttuurin lisääntyminen vauhdittavat kaikki sellupohjaisten tuotteiden kysyntää. Yhä etenevä globalisaatio pakottaa lisäksi alan toimijat olemaan tehokkaita maailmanlaajuisessa vertailussa.

”Muista alaa muokkaavista trendeistä ympäristötekijät kuten veden niukkuus ja saatavuus vaikuttavat todennäköisesti siihen, missä sellua ja paperia tulevaisuudessa tehdään. Ilmaston lämpenemisellä voi myös olla vaikutusta oikeanlaisen puuraaka-aineen saatavuuteen. Lisäksi lainsäädäntö voi muuttua jatkossa nopeastikin yleisön mielipiteen vaikutuksesta, kuten on käymässä esimerkiksi muovien kieltämisen suhteen”, Summanen listaa.

Säilyttääkseen edelläkävijän asemansa Metsä Fibren olisi hänestä tärkeää pysyä jatkuvasti kiinni alan viimeisimmässä kehityksessä. Yhtiön tulisi myös pystyä viestinnän avulla edistämään biotalouden uusien ratkaisujen yhä laajempaa hyödyntämistä.

”Nähdäkseni Metsä Fibren strateginen päätös panostaa asiakassuhteiden syventämiseen, palveluun ja toimitusvarmuuteen on oikeansuuntainen. Strategian toteuttaminen varmistaa kilpailuedun markkinoilla, kun kilpailijat ottavat jatkossa samaa teknologiaa käyttöön. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää