Sellutehtaiden energiayliomavaraisuus mahdollistamassa fossiilitonta tulevaisuutta

​Metsä Groupin tavoitteena on, että vuonna 2030 se ei käytä tuotannossaan lainkaan fossiilisia polttoaineita eikä siten tuota lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. 

2/2021

​Tälläkin hetkellä uusiutuvalla energialla on keskeinen rooli Metsä Groupin toiminnassa. Vuonna 2020 Metsä Groupin tuotannossaan käyttämistä polttoaineista 90 prosenttia oli fossiilittomia – pääasiassa puupohjaisia tuotannon sivuvirtoja. 


Merkittävässä roolissa kohti fossiilitonta tuotantoa ovat tulevaisuuden investoinnit, kuten Kemin biotuotetehdas ja Rauman saha. Uudet tehtaat ja tuotantolinjat suunnitellaan lähtökohtaisesti fossiilittomiksi. Raumalla sahan ja sellutehtaan muodostaman integraatin synergioita hyödynnetään myös energiantuotannossa ja sivuvirtojen käyttämisessä.

Sellutehtaat ovat energiasampoja

Metsä Fibre etenee askel kerrallaan kohti fossiilittomuutta. Metsä Fibren tuotannossaan käyttämistä polttoaineista 96 prosenttia oli biopolttoaineita vuonna 2020.

Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Vuonna 2020 Metsä Fibren sellutehtaat olivat 168-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. 

Ison askeleen kohti fossiilittomuutta Metsä Fibre otti Äänekosken fossiilittoman biotuotetehtaan myötä. Tehdas rakennettiin energiatehokkaaksi, ja se on sähkön osalta 240-prosenttisesti omavarainen. Myös esimerkiksi Joutsenon tehtaalla meesauuni käy kuoresta tehdyllä tuotekaasulla. Kemin biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana puolestaan on 250 prosentin sähköomavaraisuus.

Bioenergian osuuden rinnalla Metsä Fibre keskittyy energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Mitä enemmän energiaa säästetään ja mitä tehokkaammin sitä tuotetaan esimerkiksi sekundäärilämpöä tai tuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä, sitä enemmän pystytään toimittamaan uusiutuvaa energiaa tehtaan ulkopuolelle. 

SDG 7-9-12-13.PNG

Lue lisää 2030 kestävän kehityksen tavoitteistamme!


Lue lisää artikkeleja