biotuotetehdas

Maailmanluokan  biotuotetehdas

​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

12/2017 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: METSÄ GROUP

Arvo Suomen kansantaloudelle

 • Merkittävää lisäarvoa Suomen taloudelle, teollisuudelle ja työllisyydelle

 • Kokonaisinvestointi 1,2 miljardia euroa

 • Yli 2500 työpaikkaa suorassa arvoketjussa Suomessa

 • Lisää Suomen viennin arvoa 0,5 miljardilla eurolla vuosittain

 • Vuosittainen tulovaikutus Suomeen 0,5 miljardia euroa

 • Lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli 2 prosenttiyksikköäAinutlaatuinen teollinen ekosysteemi

 • Yritysverkosto, joka hyödyntää sellua ja sen tuotannosta kertyviä sivuvirtoja uusien biotuotteiden valmistuksessa

 • Metsä Board

 • CP Kelco

 • Äänevoima

 • Specialty Minerals

 • Eco-Energy SF

Lue lisää artikkeleja