Metsä Fibre ja DRT tekevät yhteistyötä raakatärpätin ympärillä

​Raakatärpätin tislaaja DRT haluaa kaikkien kumppanien osallistuvan ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen. Metsä Fibre on tässä työssä tärkeä kumppani.

3/2021
Maailman johtava kasvikemiayritys DRT haluaa erottautua kilpailijoistaan tarjoamalla asiakkailleen kasvipohjaisia – eli uusiutuvia – tuotteita, joita käyttämällä asiakkaat pystyvät pienentämään omaa ympäristöjälkeään.

Firmenich Groupiin kuuluvan DRT:n erikoisosaamista ovat erityisesti CST:n (raakatärpätti) alfa- ja beetapineenien talteenotto ja puhdistus sekä kemikaalien muuntaminen siten, että ne vastaavat eri markkinoiden tarpeita hajusteista purukumiin. 

Metsä Fibre puolestaan on yksi maailman johtavista mäntypohjaisten biokemikaalien, kuten raakatärpätin, valmistajista. 

DRT:n markkinointipäällikkö Rob du Chatenier kertoo hygieniatuotteiden ja pakkausten olevan CST:n suurimmat markkinasegmentit.

”Vastuullisuus on yhä tärkeämpää sekä asiakkaille että yrityksille, ja siksi suuntaus on siirtyä öljypohjaisista tuotteista vihreämpiin vaihtoehtoihin”, hän sanoo.

Vastuullista yhteistyötä

Yksi DRT:n ja Metsä Fibren yhteistyön kulmakivistä on yhteiskuntavastuu (CSR). Yhteiskuntavastuujohtaja Christophe Marsan uskoo vakaasti vastuullisten ja eettisten käytäntöjen luovan arvoa pitkällä aikavälillä.

DRT haluaa kaikkien arvoketjuunsa kuuluvien kumppanien osallistuvan yrityksen ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen. Metsä Fibre on tässä työssä tärkeä kumppani, sillä se on ollut omalla alallaan ympäristöasioissa todellinen suunnannäyttäjä ja saanut aikaan vaikuttavia tuloksia.

Esimerkiksi viimeisen vuosikymmenen aikana Metsä Fibre on puolittanut hiilidioksidipäästönsä tuotantotonnia kohti, ja sen tavoite on tehdä tehtaistaan täysin fossiilivapaita vuoteen 2030 mennessä.

”Metsä Fibren ja DRT:n sitoutumisen taso ja ajattelutapa ovat hyvin samanlaisia. Osoitamme päivittäisellä toiminnallamme, että samaan aikaan on täysin mahdollista huomioida sekä ympäristöhaasteet että taloudelliset realiteetit”, Marsan sanoo.

Turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän prosessin puolesta

DRT:n hankintajohtaja Laurent Villain ja strategisten raaka-aineiden hankintapäällikkö Guillaume Lamarque kertovat yrityksensä tehneen Metsä Fibren kanssa yhteistyötä yli vuosikymmenen ajan.
Yhteistyöhön kuuluvat esimerkiksi tekniset tiimit, joissa on kummankin yrityksen asiantuntijoita.

”Jotta pystyisimme saavuttamaan tulevien vuosien kasvutavoitteemme, tarjoamme teknistä tukea strategisille kumppaneillemme, kuten Metsä Fibrelle. Yhteistyön ansiosta sellutehtaat pystyvät hallitsemaan paremmin turvallisuus- ja ympäristövaikutuksiaan, kun CST:n talteenotto tehostuu ja laatu paranee”, Villain sanoo.

Emmanuel Cazeils DRT:n teknisestä tuesta kertoo, että yhteistyön tavoitteena on tehostaa Metsä Fibren sellutehtaiden toimintaa, sekä kehittää prosessin turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.   

”Aloitimme yhteistyön Äänekosken tehtaalla toukokuussa 2019. Tavoitteenamme oli tuolloin vähentää CST:n rikkipitoisuutta ja parantaa sitä kautta turvallisuutta”, hän sanoo.

Rauman sellutehtaalla on hiljattain aloitettu samanlainen yhteistyö, jossa tavoitteena on parantaa CST:n laatua ja tehostaa sen talteenottoa.

”Pienennämme sielläkin rikkipitoisuutta ja pyrimme kasvattamaan talteenottomääriä merkittävästi.”DRT on ranskalainen kasvipohjaisesta kemiasta johdettujen ainesosien tuottaja. DRT toimii maailmanlaajuisesti, 80 prosenttia sen liikevaihdosta tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta. Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020–2021. Lue koko artikkeli.Lue lisääartikkeleja