sawn timber sahatavara

Metsä Fibre kuunteleesaha-asiakkaitaan herkällä korvalla

​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

11/2019
Metsä Fibren sahapuolen asiakkaat vastasivat ensimmäistä kertaa asiakastyytyväisyyskyselyyn vuonna 2018. Vuonna 2019 arvokasta tietoa antava tutkimus tehtiin toista kertaa. 

”Tulokset laskivat hieman vuoden takaisista, sillä erilaiset haasteet esimerkiksi toimituksissa jatkuvat. Pieneen tyytyväisyyden laskuun saa toki olla pettynyt, mutta se motivoi meitä ratkaisemaan pulmia ja petraamaan tuloksia”, Metsä Fibren sahatavaran myyntijohtaja Saku Pänkäläinen kertoo. 
Pänkäläinen pitää hyvänä sitä, että Radar-kysely tapahtuu haastattelemalla, jolloin asiakkaalta saadaan tarkempaa palautetta. 

”Moni antaa haastattelun omalla nimellään, jolloin vastaukset pystytään kohdentamaan suoraan tiettyihin asiakkaisiin”, Pänkäläinen toteaa. 

Toimintaa kehitetään vastausten perusteella 

Kyselyn tulosten mukaan pohditaan toimintaa parantavia toimenpiteitä ja myös toteutetaan niitä konkreettisesti. Tällä hetkellä pohdinnan aiheena on esimerkiksi se, miten toimitusten kokonaisohjausta ja sitä tukevia järjestelmiä voisi kehittää. Hiljattain meneillään oli it-projekti, jolla sahatuotannon pohjausta ja sen ennustettavuutta pystyttiin parantamaan. 

Pitkäjänteinen suunnittelu on vastaus moneen kysymykseen, ja kehityshankkeita on tulossa käytäntöön viimeistään vuoden 2020 alussa. Yksi sahapuolen jo toteutuneista ja hiljattain käyttöön otetuista uudistuksista on myös Timber Fox -mittaus, joka osoittaa, että tuotantoprosessi on tasalaatuinen. Ja jatkoa seuraa.  

”Tulemme ottamaan käyttöön esimerkiksi toimitusvarmuusmittarin, jota seurataan yhtenä tuotannon toiminnan mittarina. Lisäksi vuosisuunnitelman tekeminen on jatkossakin tärkeää ja Radar-kysely on yksi tekijä, josta toimenpiteitä viedään aina vuosisuunnitteluun asti”, Pänkäläinen kertoo.  

Synergiaa sellupuolen kanssa

On tärkeää paitsi tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia myös käsitellä palaute ja viedä tieto tuotannossa työskenteleville ihmisille. Tällöin asiakkaan tarpeet voidaan huomioida aiempaa paremmin. 

”Sellupuolella on tarjolla useita erilaisia palveluita ja vastaavien toteuttamista pohdimme myös sahapuolelle. Synergia sellu- ja sahapuolen välillä onkin tarpeellista ja suositeltavaa”, Pänkäläinen toteaa. 

Lue lisää artikkeleja