Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

3/2020
Uudet biotuotteet ovat siirtymässä laboratoriosta teolliseen tuotantoon. 

Aqvacomp Oy valmistaa Raumalla pilottitehtaallaan sellusta ja muovista biokomposiittia, jota voi käyttää monien erilaisten tuotteiden valmistukseen. Yhtiön patentoimassa teknologiassa sellukuidun rakennetta ei rikota. Biokomposiitilla voi korvata lasikuituvahvisteista muovia esimerkiksi huonekaluissa, kodinelektroniikassa tai autoteollisuudessa.

Äänekosken biotuotetehtaan kyljessä käynnistää koelaitostaan MI Demo Oy, Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja Itochu Corporationin yhteisyritys, joka valmistaa sellusta tekstiilikuituja. Metsä Spring on tehnyt pääomasijoituksen myös Woodioon, joka kehittää ja valmistaa täysin vedenkestäviä puukomposiittituotteita.

Biokomposiitit ja tekstiilikuidut ovat erinomaisia esimerkkejä uusista biotuotteista. Niiden raaka-aineena käytetään uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistettua havusellua. Molemmat ovat lisäksi niin sanottuja drop in -materiaaleja, joita voidaan käyttää sellaisenaan teollisissa prosesseissa öljypohjaisten materiaalien korvaajina.

Uudet sellupohjaiset biotuotteet laajentavat tuotevalikoimaa

Metsä Fibren strategiassa uudet sellupohjaiset biotuotteet ovat nykyistä tuotevalikoimaa laajentavia ja monipuolistavia tuotteita.

– Sellun painoarvo ei romahda, mutta sen rinnalle tulee muita entistä vahvempia tukijalkoja. Esimerkiksi tekstiilikuidun valmistuksessa sellua jalostetaan eteenpäin ja meidän tuottamamme sellu menee uuteen arvoketjuun, jossa sitä ei ole aiemmin käytetty.  Syntyy kokonaan uutta liikevaihtoa, kiteyttää Metsä Fibren liiketoiminnan kehityspäällikkö, Katariina Kemppainen.

– Entistä ekologisempien tuotteiden kysyntä kasvaa varmasti. Meidän kannaltamme tilaisuus on ainutlaatuinen, sillä havusellustamme valmistettu tekstiilikuitu soveltuu esimerkiksi langan valmistukseen sellaisenaan, ja sillä voi korvata puuvillakuitua tai öljystä valmistettuja kuituja. 

Sellun jatkojalostus on taloudellista ja joskus jopa pakollistakin toteuttaa nimenomaan sellutehtaan yhteydessä. Tämä oli keskeinen lähtökohta, kun Metsä Fibre suunnitteli uudenlaisen biotuotetehtaan konseptia. 

Biotuotetehtaassa puusta otetaan talteen kaikki hyödylliset osat ja niistä valmistetaan sellun lisäksi muita biotuotteita. Perinteisessä sellutehtaassa noin 90 prosenttia liikevaihdosta tulee sellusta, 10 prosenttia muista tuotteista. Biotuotetehtaassa vastaava suhde on 80/20. Jalostukseen kelpaamattomat jakeet käytetään prosessissa hyödyksi bioenergiana.

Ensimmäinen biotuotetehdas on toiminut Äänekoskella vuodesta 2017 alkaen. Seuraavaa biotuotetehdasta suunnitellaan Kemiin.

Suureksi valmistajaksi myös uusissa biotuotteissa

Metsä Fibre on maailman suurin havukuidusta valmistetun markkinasellun tuottaja. On luontevaa, että se pyrkii suureksi valmistajaksi myös uusissa biotuotteissa.

– Emme ole lähdössä pienten markkinoiden perään. Kun kehitämme uusia biotuotteita, haemme markkinoita, joissa puhutaan riittävän suuresta vuosituotannosta. Ennen kuin käynnistämme pitkään jatkuvaa kehitystyötä, tiedossa pitää olla isoja volyymeja, joilla olisi merkitystä liikevaihdossa.  
Kaikkea ei aiota tehdä itse. Tähtäimessä ovat niin sanotut teolliset ekosysteemit, joissa toistensa läheisyydessä sijaitsevat yritykset toimivat läheisessä yhteistyössä. Sivuvirtoja hyödynnetään tehokkaasti. Yhden toimijan lopputuote voi olla toisen raaka-ainetta.

– Meidän ei tarvitse tehdä kaikkia lopputuotteita itse. Myös Metsä Springin ja muiden kumppaneiden roolina on jalostaa sellua eteenpäin, Kemppainen tiivistää.

Myös perinteiset biotuotteet ovat tärkeitä

Sellu- ja biotuotetehtaissa syntyy sellun sivutuotteina aina myös biokemikaaleja kuten tärpättiä ja mäntyöljyä. Usein ne unohdetaan, kun puhutaan biotuotteista. 

– Tärpättiä ja mäntyöljyä ei pidä väheksyä. Ne ovat sellaisenaan loistavia tuotteita ja käyttökelpoisia raaka-aineita kemian teollisuuteen.
Kiinnostava sivutuote on myös ligniini, puun kuitujen sidosaine, jolle voi löytyä jatkossa monia käyttökohteita.

– Ligniinille haetaan edelleen voittavaa ratkaisua. Nyt siitä kehitetään muun muassa betonin notkistinta.
Biotuotetehtaassa syntyy myös kiertotalouden periaatteiden mukaisia välituotteita, joista osa on peräisin biomassasta. 

– Esimerkiksi Äänekoskella on vaihdettu fossiiliset polttoaineet uusiutuviin polttoaineisiin. Prosessissa poltetaan puukaasua, jota saadaan puun kuoresta. Sitä ei myydä asiakkaille, vaan se on sisäisessä kierrossa oleva biotuote, joka on kokonaisuudessa hyvin tärkeä. Puukaasua voisi myös myydä, tai se voisi puhdistettuna olla muiden tuotteiden raaka-aine. 

Biotuotteita ovat myös bioenergiatuotteet, kuten kiinteät puupohjaiset polttoaineet tai biomassasta saatava sähkö. Äänekoskeen biotuotetehtaan prosessissa syntyy niin paljon sähköä, että sitä myydään kansalliseen verkkoon.

Kumppaneina myös rahoittaja ja laitevalmistajat

Kemppaisen mukaan on selvää, että Metsä Fibre jatkaa uusien puuraaka-aineeseen perustuvien biotuotteiden tutkimista. Monissa tapauksissa kehitystyö, markkinan luominen ja tuotteiden markkinoille vieminen vaatii aikaa ja investointeja.

Kumppanit ovat tärkeitä myös kehitystyössä. 

– Metsäteollisuus ei voi yksinään miettiä mitä maailma tarvitsee. Kun ollaan uusissa arvoketjuissa, meillä pitää olla kumppanina potentiaalinen asiakas hahmottamassa markkinaa ja tekemässä kehitystyötä kanssamme. Arvoketjua rakennetaan yhdessä pala kerrallaan.
Millaisia kumppaneita työhön tarvitaan?

– Metsä Springin kautta meillä on hyvä kontakti startup-yrityksiin. Myös rahoittajat ja laitetoimittajat ovat tärkeitä kumppaneita. Uudet tuotteet tarvitsevat aina uusia laitteita.

Ratkottavia kysymyksiä on aina paljon: Toimiiko teknologia? Voiko sitä skaalata? Miten uusi tuotelinja integroidaan sellun valmistukseen?

– Mitä lähemmäs sellun valmistuksen ydinprosesseja mennään, sitä tarkempana pitää olla. Emme voi riskeerata prosessin toimivuutta tai tuotteen laatua, Kemppainen muistuttaa.

Työ on vaativaa, mutta mahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälki on nykyisellään kohtuuttoman suuri, ja sitä pitää väistämättä leikata. Tässä työssä MI Demon sellupohjaiset tekstiilikuidut ovat eräs lupaavimmista ratkaisuista. Alustavan elinkaariarvioinnin perusteella niiden  ympäristövaikutukset ovat samalla tasolla tai pienempiä kuin muilla puupohjaisilla kuiduilla ja merkittävästi pienempiä kuin puuvillalla.

Liittyvät artikkelit

 • 4/2020/ Metsä Fibre

  Sellulaatujen vertailu onnistuu Metsä Fibren FIT-työkalun avulla

  Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun käytössä olevalla FIT-työkalulla voidaan arvioida ja muokata paperi- ja kartonkireseptejä nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Massareseptin optimoinnilla saavutetaan paras mahdollinen lopputuotteen laatu sekä tehostetaan tuotantoa ja alennetaan tuotantokustannuksia. 

  Lue lisää
 • 4/2020/ Metsä Fibre

  Tuoli parempaan kouluarkeen

  ​Uusi Prima-tuoli näyttää tavalliselta muovituolilta, mutta sellainen se ei ole. Tuoli on valmistettu biokomposiitista, jossa muovin vahvikkeena on käytetty puukuitua.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää